โต๊ะและเก้าอี้นักเรียนเดี่ยว
โต๊ะและเก้าอี้นักเรียนเดี่ยว

โต๊ะและเก้าอี้นักเรียนเดี่ยว

1.1ชุดประกอบด้วย โต๊ะ 1ตัว และเก้าอี้ 1ตัวPTB-026-A200 โต๊ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1-6PCH-026-A200 เก้าอี้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1-62.ทำด้วยไม้ยางพารา ทำสีธรรมชาติ 3.ม

  • ราคาไม่ระบุ

จำนวนสินค้า

แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
ปราจีนเฟอร์นิเจอร์

1.ข้อมูลกิจการ บริษัทปราจีนสถาพร  จำกัด   ก่อตั้งขึ้นในปี   พ.ศ. 2531  โดย  นายชาญชัย  จินดาสถาพร ทุนจดทะเบียน 100  ล้านบาท สำนักงานใหญ่   ตั้งอยู่เลขที่   181/4 ถนนเทศบาลดำริ  ตำบลหน้าเมือง  อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี   25000   โทรศัพท์  037-213816- 8 สำนักงานสาขาที่ 1 เป็นโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์  ตั้งอยู่เลขที่ 97  หมู่ที่ 4  ถนนสุวรรณศร ตำบลประจันตคาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี 25130 โทร.037 - 291871- 4  โทรสาร. 037 - 291873 สำนักงานสาขาที่ 2 เป็นคลังสินค้า  ตั้งอยู่เลขที่ 214/3 ถนนประชาอุทิศ ตำบลประจันตคาม  อำเภอประจันตคามจังหวัดปราจีนบุรี 25130 เพื่อดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิต โต๊ะเก้าอี้นักเรียน และอุปกรณ์การศึกษาที่ใช้ในโรงเรียน เช่น การสร้างห้องปฏิบัติการทางภาษา (SOUND LAB) การสร้างห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์( SCIENCE LAB ),การสร้างห้องเรียนอนุบาล,ประถม,มัธยมศึกษาและดำเนินการเกี่ยวกับการผลิต ตู้,โต๊ะทำงานและเครื่องใช้ในสำนักงาน ต่อมาบริษัทได้ขยายธุรกิจเข้าสู่การผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ส่งออกไปยัง 2.เครื่องจักร บริษัท ปราจีนสถาพร  มีเครื่องจักที่ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้และเหล็กอย่างครบถ้วนทั้งเครื่องตัดไม้ไสไม้ อัดประสานไม้ ขึ้นรูป เครื่องขัด และเครื่องพ่นสี 3.วัตถุดิบ วัตถุดิบหลักสำหรับการผลิตของบริษัทฯ ได้แก่ ไม้ยางพาราอบแห้ง ไม้อัดยาง ไม้ปาร์ติเกิ้ล ไม้ MDF  สีสำหรับงานไม้ อุปกรณ์ประกอบการจับยึด (Fitting) ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่มีจำหน่ายในประเทศทั้งหมดสำหรับวิธีการจัดซื้อ บริษัทฯ จัดซื้อโดยตรงกับผู้ผลิต  หรือตัวแทนจำหน่าย โดยพิจารณาคัดเลือกผู้ขาย 2 – 3 ราย และวางแผนการสั่งซื้อล่วงหน้าให้ผู้ขายทยอยจัดส่งวัตถุดิบให้ตามแผนการผลิต โดยบริษัทฯ จะได้รับเครดิต 30 – 120 วัน 4.กระบวนการผลิต บริษัทปราจีนสถาพร จำกัด ได้จัดแบ่งการผลิตไว้เป็น 3 ฝ่าย คือ ฝ่ายผลิต 1 ทำการผลิตสินค้าจากไม้บอร์ด ได้แก่ ไม้ขัด ไม้ปาร์ติเกิ้ล ไม้ MDF ฝ่ายผลิต 2 ทำการผลิตสินค้าจากไม้จริง (Solid Wood) ฝ่ายผลิต 3 ทำการผลิตสินค้าจากเหล็ก ทั้งนี้   แต่ละฝ่ายผลิตจะมีพื้นที่ เครื่องจักร  และบุคลากรประจำของแต่ฝ่ายผลิต  และมีกระบวนการผลิตของ     แต่ละผลิตภัณฑ์อย่างชัดเจน  มีการวางแผนการผลิตและทำการผลิตในระบบการผลิตแบบต่อเนื่อง 5.การตลาด 5.1.โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ 5.2.โรงเรียนในสังกัดกรมสามัญศึกษา 5.3.ลูกค้าเอกชน 5.4.บริษัท ศูนย์รวมครุภัณฑ์ 2000 จำกัด 5.5.หจก.ไพศาลวิทยา 5.6.บจก.คลังนานาธรรม 5.7.ส่งออกต่างประเทศ อิตาลี่ อเมริกา  อังกฤษ และเป้าหมายของบริษัทจะขยายยอดการผลิตงานส่งออกนอกและงานฝีมือออกไปในตลอดต่างประเทศ

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

1. 1ชุดประกอบด้วย โต๊ะ 1ตัว และเก้าอี้ 1ตัว
  PTB-026-A200 โต๊ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1-6
  PCH-026-A200 เก้าอี้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1-6
2. ทำด้วยไม้ยางพารา ทำสีธรรมชาติ
3. มีความมั่นคงแข็งแรง ได้แนวดิ่งแนวฉาก
4. ชนิด ขนาดความหนาของไม้
 พื้นโต๊ะและพนักพิง เป็นไม้ยางพาราอันประสานหนา 20มม.
 ขา เป็นไม้ยางพารา ขนาด 23x48มม. พนัง ขนาด 20x48มม.
 ยึดขาโต๊ะเป้นไม้ยางพารา ขนาด 20x34มม.
 พื้นนั่งเป็นไม้ยางพาราอัดประสานหนา 15มม.
5. ขนาด ระดับความสูงของโต๊ะและเก้าอี้
 โต๊ะ ลึก 0.40 กว้าง0.55 สูง 0.65 ม.
 เก้าอี้ ลึก 0.35 กว้าง0.34 สูง 0.74 ม.

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

โต๊ะและเก้าอี้นักเรียนเดี่ยว
โต๊ะและเก้าอี้นักเรียนเดี่ยว
ไม่ระบุ
ติดต่อร้านค้า