SEAGATE FREEAGENT DESKTOP DRIVE

SEAGATE FREEAGENT DESKTOP DRIVE

ฮาร์ดดิสก์ความจุสูงมากด้วยความสามารถ เพื่อข้อมูลอันเป็นที่รักของคุณ คอมพิวเตอร์มีมาแล้วก็ไป แต่ข้อมูลเท่านั้นที่ยังคงอยู่กับคุณด้วย FreeAgent Desktop ที่จะรักษาข้อมูลต่างๆ ที่แบ็คอัพไว้ให้อยู่กับคุณ

  • ราคาไม่ระบุ

จำนวนสินค้า

แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
KTR PLUS LTD.,PAR. *** เลขที่ 588/70 ถนนกัลปพฤกษ์ แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 *** Tel: 02-454-8200 (AUTO)

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโภค (Consumer Privacy) นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของ www.ktrplus.com Privacy Policy of  www.ktrplus.com จัดทำเมื่อวันที่ 5 พ.ค. 2553 www.ktrplus.com  ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้น เพื่อคุ้มข้อมูลส่วน บุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน (Personal Information) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซต์ของ www.ktrplus.com ดังนี้ การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล     1.  เพื่อความสะดวกในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการทุก   ท่านที่แวะมายังเว็บไซต์ www.ktrplus.com ทางเว็บไซต์จึงได้จัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ เช่น อีเมล์แอดเดรส (Email Address) ชื่อ (Name) ที่อยู่หรือที่ทำงาน (Home or Work Address) รหัสไปรษณีย์ (ZIP Code) หรือหมายเลขโทรศัพท์ (Telephone Number) เป็นต้น     2.  ในกรณีที่ท่านสมัคร (Sign up) เพื่อสมัครสมาชิก หรือเพื่อใช้บริการอย่างใดอย่างหนึ่ง www.ktrplus.com จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพิ่มเติม ได้แก่ เพศ (Sex) อายุ (Gender) สิ่งที่โปรดปราน/ความชอบ (Preferences/Favorites) ความสนใจ (Interests) หรือหมายเลขบัตรเครดิต (Credit Card Number) และที่อยู่ในการแจ้งค่าใช้จ่าย (Billing Address)     3.  นอกจากนั้น เพื่อสำรวจความนิยมในการใช้บริการ อันจะเป็นประโยชน์ในการนำสถิติไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพในการให้บริการ www.ktrplus.com จึงจำเป็นต้องจัดเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านบางอย่างเพิ่มเติมด้วย ได้แก่ หมายเลขไอพี (IP Address) ชนิดของโปรแกรมค้นผ่าน (Browser Type) ชื่อโดเมน (Domain Name) บันทึกหน้าเว็บ (web page)  ผู้ใช้บริการเข้าถึงก่อนหน้านั้น (Referring Website Addresses)     4.  www.ktrplus.com ขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงจากเว็บไซต์นี้ เพื่อจะได้ทราบและเข้าใจว่าเว็บไซต์ดังกล่าวเก็บรวบรวมใช้ หรือดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วยบุคคลของท่านอย่างไร ทั้งนี้  www.ktrplus.com ไม่สามารถรองรับข้อความ หรือรับรองการดำเนินการตามที่ได้มีการประกาศไว้ในเว็บไซต์ดังกล่าวได้ และไม่ขอรับผิดชอบใดๆ หากเว็บไซต์เหล่านั้นไม่ได้ปฏิบัติการหรือดำเนินการใดๆ ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เว็บไซต์ดังกล่าวได้ประกาศไว้ การใช้ข้อมูลส่วนตัว      1.  www.ktrplus.com จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพียงเท่าที่จำเป็น เช่น ชื่อ และที่อยู่ เพื่อใช้ในการติดต่อ ให้บริการ ประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ รวมทั้งสำรวจความคิดเห็นของท่านในกิจการหรือกิจกรรมของ www.ktrplus.com เท่านั้น      2.  www.ktrplus.com  ขอรับรองว่าจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ www.ktrplus.com ได้เก็บรวบรวมไว้ ไปขายหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากท่านเท่านั้น      3.  ในกรณีที่ www.ktrplus.com ได้ว่าจ้างหน่วยงานอื่นเพื่อให้ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การจัดส่งพัสดุไปรษณีย์ การวิเคราะห์เชิงสถิติในกิจการหรือกิจกรรมของ www.ktrplus.com เป็นต้น  www.ktrplus.com จะกำหนดให้หน่วยงานที่ได้ว่าจ้าง ให้ดำเนินการดังกล่าว เก็บรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และกำหนดข้อห้ามมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปใช้นอกเหนือจากกิจกรรมหรือกิจการของ  www.ktrplus.com สิทธิในการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน            เพื่อประโยชน์ในการรักษาความเป็นส่วนตัวของท่านๆ มีสิทธิที่จะให้มีการใช้หรือแชร์ข้อ มูลส่วนบุคคลของท่าน หรืออาจเลือกที่จะไม่รับข้อมูลหรือสื่อทางการตลาดใดๆจาก www.ktrplus .com ก็ได้ โดยเพียงแต่ท่านกรอกความจำนงดังกล่าวเพื่อแจ้งให้ www.ktrplus.com ทราบ การรักษาความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล           เพื่อประโยชน์ในการรักษาความลับและความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน  www.ktrplus.com จึงได้กำหนดระเบียบภายในหน่วยงานเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าถึงหรือใช้ข้อ มูลส่วนบุคคลของท่าน และเพื่อรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลบางอย่างที่มีความ สำคัญอย่างยิ่ง เช่น หมายเลขบัตรเครดิต เป้นต้น www.ktrplus.com จึงได้จัดให้มีช่องทางการสื่อ สารแบบปลอดภัยสำหรับข้อมูลดังกล่าวด้วยการเข้ารหัสลับข้อมูลดังกล่าว เช่น จัดให้มีการใช้ Secure Socket Layer (SSL) protocol เป็นต้น การใช้คุกกี้ (Cookies)          “คุกกี้” คือ ข้อมูลที่ www.ktrplus.com และเมื่อมีการติดตั้งข้อมูลดังกล่าวไว้ในระบบของ ท่านแล้ว หากมีการใช้ "คุกกี้” ก็จะทำให้เว็บไซต์ www.ktrplus.com สามารถบันทึกหรือจดจำข้อ มูลของผู้ใช้บริการไว้ จนกว่าผู้ใช้บริการจะออกจากโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ หรือจนกว่าผู้ใช้บริการ จะทำการลบ “คุกกี้" นั้นเสีย หรือไม่อนุญาตให้ “คุกกี้” นั้นทำงานต่อไป         หากท่านเลือกใช้ “คุกกี้” แล้ว ท่านจะได้รับความสะดวกสบายในการท่องเว็บไซต์มากขึ้น เพราะ “คุกกี้” จะช่วยจดจำเว็บไซต์ที่ท่านแวะ, เยี่ยมชม หรือท่องทั้งนี้ www.ktrplus.com  จะนำข้อ มูลที่ “คุกกี้” ได้บันทึกหรือเก็บรวบรวมไว้ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติหรือในกิจกรรมอื่นของ www. ktrplus.com  เพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของ www.ktrplus.com ต่อไป การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัว         www.ktrplus.com อาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวโดยไม่ได้แจ้งให้ท่าน ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนี้ www.ktrplus.com จึงขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวทุกครั้งที่แวะชม หรือเยี่ยมชม หรือมีการใช้บริ การจากเว็บไซต์  www.ktrplus.com การปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวและการติดต่อกับ www.ktrplus.com         ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใดๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว หรือ การปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ www.ktrplus.com ยินดีที่จะตอบข้อสงสัย รับฟังข้อ เสนอแนะ และคำติชมทั้งหลาย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการของ www.ktrplus. com ต่อไป โดยท่านสามารถติดต่อกับ www.ktrplus.com ตามที่ปรากฏข้างล่างนี้    www.ktrplus.com   ที่อยู่ 588/70  ถ.กัลปพฤกษ์ แขวงบางหว้า   เขตภาษีเจริญ  กรุงเทพฯ 10160    โทรศัพท์:  02-454-8200 (อัตโนมัติ)    โทรสาร:    02-454-8674   Email:      ktr44@hotmail.com   ******************************************   ผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์ตลับหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ทุกรุ่น ทุกประเภท,ตลัหมึกโทเนอร์เลเซอร์,ผงหมึก,ฟลิ์มสำหรับเครื่องโทรสาร,หมึกอิงค์เจ็ท,ครื่องใช้สำนัก งาน,เครื่องตรวจธนบัตรปลอมและอื่นอีกมากฯ   ที่คัดสรรสินค้าคุณภาพเพื่อคุณ  โดยมีพนักงาน Call Center บริการรับการสั่งซื้อ และระบบ online ในรูปแบบเว็บไซต์  www.ktrplus.com  พร้อมกันนั้น เรายังมีสินค้าในคลังพัสดุ เพื่อบริการจัดส่งฟรีถึงออฟฟิศคุณ โดยทีมงานแผนกจัดส่งที่พร้อมบริการด้วยความรวดเร็วฉับไว                                                                    ยินดีให้การบริการค่ะ  หากท่านสั่งซื้อสินค้าและ ต้องการชำระค่า สินค้าด้วยเงินสด  เพียงท่านแจ้งชื่อ ที่อยู่ สถานที่จัดส่ง ให้ชัดเจน ก็สามารถสั่งซื้อสินค้าได้ทันทีค่ะ แฟ็กซ์มาที่ 02-454-8674  เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าจะติดต่อกลับ เพื่อแจ้งราคาสินค้า ล่าสุดกับท่าน เพียงเท่านี้ท่านก็สามารถรอรับสินค้าในวันทำการถัดไปได้เลยค่ะ   ในเขตกรุงเทพมหานคร และ ปริมณฑล (สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี สมุครสาคร) เพียงสั่งสินค้าขั้นต่ำ 3,000 บาท ขึ้นไปเคทีอาร์ พลัส   บริการจัดส่ง  ให้ฟรีภายในวันทำการถัดไป วันทำการ จันทร์-ศุกร์ ระหว่างเวลา 8.30-17.30 น.   ส่วนต่างจังหวัด  เพียงท่าน มียอดสั่งซื้อขั้นต่ำ 3,000 บาท ขึ้นไป ก็จะได้รับ บริการจัดส่งฟรีเช่นกัน โดยท่าน จะได้รับสินค้าภายใน 3-7 วันทำการ (ขึ้นอยู่ กับระยะทาง) ท่านสามารถเลือกวิธีชำระค่าสินค้าและบริการของเคทีอาร์ พลัส ได้ด้วยการชำระเงินสด(เฉพาะเขตกรุงเทพและปริมณฑล)  หรือโอนเงินผ่าน บัญชีธนาคารและกรุณาโทรแจ้งหรือแฟกซ์สำเนาการโอนเงินถึงเรา ในการสั่ง ซื้อสินค้าทุกครั้ง พนักงานขายจะทำการยืนยัน ราคาล่าสุดของสินค้าให้กับท่าน ราคาสินค้าบางรายการอาจมีการ เปลี่ยนแปลงไปจากที่ระบุไว้ตามสภาวะตลาด หรืออาจจะมีการจัดโปรโมชั่นรายเดือน คุณสามารถเช็คราคา ล่าสุด ได้ที่  เคทีอาร์ พลัส    Call Center 02-454-8200     หมายเหตุ : หลังการโอนเงินชำระค่าสินค้า กรุณาเก็บสำเนาใบโอนเงิน (slip) ไว้เป็นหลักฐาน จนกว่าจะได้รับของค่ะ      ติดต่อทีมงานได้ที่ ทางอีเมล์              ktr44@hotmail.com      (นี้เท่านั้น ขออภัยในความไม่สะดวก)   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ   KTR✚ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคทีอาร์ พลัส 588/70  ถนนกัลปพฤกษ์  แขวงบางหว้า  เขตภาษีเจริญ  กรุงเทพมหานคร  10160 โทรศัพท์ : 02-454-8200 (อัตโนมัติ)    โทรสาร  : 02-454-8674 สายด่วน  : 081-849-4308   เว็บไซต์นี้ได้รับการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ This Web Site is registered with the Department of Business Development, the Ministry of Commerce of Thailand  ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  0103549017331  

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

ฮาร์ดดิสก์ความจุสูงมากด้วยความสามารถ เพื่อข้อมูลอันเป็นที่รักของคุณ

คอมพิวเตอร์มีมาแล้วก็ไป แต่ข้อมูลเท่านั้นที่ยังคงอยู่กับคุณด้วย FreeAgent Desktop ที่จะรักษาข้อมูลต่างๆ ที่แบ็คอัพไว้ให้อยู่กับคุณไปตลอด พร้อมการเชื่อมต่อผ่านทาง USB และการเข้ารหัสเพื่อความปลอดภัยที่ยิ่งกว่า

คอมพ์มีมาแล้วก็ไป คุณเคยพบปัญหาอย่างนี้หรือไม่ ไฟล์ใหย่จนเกินไป จนไม่สามารถเก็บลงในอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบพกพาหรือไม่ ถ้าใช่ละก็เราขอเสนอทางเลือกให้คุณ เพราะนี่คือ FreeAgent Desktop ที่ทำให้สามารถเก็บข้อมูลได้อย่างที่คุณต้องการ
FreeAgent Desktop เป็นไดร์ฟแบบติดตั้งภายนอกที่มีความจุให้เลือกตั้งแต่ 250, 320, 500GB ที่ทำให้คุณสามารถจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวของคุณได้อย่างที่ไม่ต้องกลัว พร้อมการเข้ารหัสข้อมูลทุกครั้งทำให้แน่ใจได้ว่าข้อมูลจะยังคงเป็นของคุณตลอดไป ด้วยการเชื่อมต่อผ่านทาง USB 2.0 ที่ให้ความเร็วในการโอนถ่ายข้อมูลสูง พร้อมให้คุณไม่ต้องรอนานหากว่าข้อมูลที่ต้องการเก็บนั้นมีปริมาณที่เยอะมาก ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางการงาน ไฟล์รูปภาพที่ต้องใช้พื้นที่จัดเก็บสูง ไฟล์ภาพยนตร์ เพลง หรือแม้แต่เกมส์ รวมถึงไฟล์เอกสารต่างๆ พร้อมการเข้ารหัสข้อมูลเพื่อความปลอดภัยหากว่าไดร์ฟนี้ตกไปอยู่ในมือของคนอื่นด้วยโปรแกรม security ที่เชื่อถือได้
ด้วยการผลิตจากวัสดุคุณภาพสูง เพราะ FreeAgent Desktop นั้นเป็นฮาร์ดดิสก์แบบพกพาจึงมีการออกแบบ ตัวถังให้มีความแข็งแรงและสามารถรองรับกับแรงกระแทกที่อาจจะเกิดขึ้นในขณะที่มีการเคลื่อนย้ายหรือแม้แต่ในระยะเวลาที่มีการใช้งาน อยู่ก็ตาม ด้วยวัสดุ ที่ใช้เป็นวัสดุที่มีการดูดซับแรงกระแทกได้อย่างดี
Footprint ไม่ใหญ่แต่กำลังดี หากว่าการใช้งานสาย USB มีปัญหาแล้วละก็ เราขอแนะนำ footprint ที่ทำหน้าที่เป็น Docking ให้คุณด้วยขนาดที่เล็กและ ช่วยยึดตัวไดร์ฟให้อยู่กับที่ พร้อมช่องเสียบ อแดปเตอร์สำหรับการจ่ายไฟที่มีประสิทธิภาพสูงพร้อมช่องระบายความร้อนที่สามารถ ระบายความร้อนดีและ ยังช่วยให้สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องด้วย แถมยังรองรับระบบ Plug n Play ช่วยให้การติดตั้งเป็นเรื่องที่ง่ายดายโดยที่ไม่ต้องการใช้ driver
นอกจากนี้คุณจะยังได้การบริการที่มีคุณภาพ ในการแก้ปัญหาหากว่าไดร์ฟหรือโปรแกรมไม่สามารถใช้งานได้ พร้อมการรับประกันที่ยาวนานถึง 5 ปี แค่นี้ก็ช่วยให้คุณเลือกใช้งานได้อย่างไม่ต้องสงสัยกับประสิทธิภาพแล้ว
รองรับการใช้งานร่วมกับระบบปฏิบัติการ Windows 2000, XP, Vista และ Mac OS 10.3.x หรือสูงกว่า

คุณสมบัติเด่น
• เป็นไดร์ฟแบบติดตั้งภายนอก
• รองรับความจุได้มากถึง 500GB
• รองรับการเชื่อมต่อผ่านทางพอร์ท USB 2.0 ที่ให้ความเร็วสูง
• รองรับการซิงค์โครไนซ์ข้อมูลเพื่อให้ข้อมูลมีความเป็นปัจจุบันมากที่สุด
• รองรับระบบ Plug n Play
• มีขนาดเล็กเพียง 10" x 10" x 5" พร้อมน้ำหนักเพียง 1.56kg        
• พร้อมการรับประกัน 5 ปีเต็ม

Brand : SEAGATE
Model : FreeAgent Desktop Drive
Type : External Harddisk
Speed : USB 2.0 480Mb/s
Size : 10" x 10 " x 5 "
Feature : • USB 2.0 HightSpeed
        • Support Data Encryption .
        • Auto Data Sync
        • Footprint
Capacities : 250, 320, 500GB
Warranty : 5 Years

สินค้าที่ใกล้เคียงในร้านนี้

ดูสินค้าทั้งหมด

SEAGATE FREEAGENT DESKTOP DRIVE
SEAGATE FREEAGENT DESKTOP DRIVE
ไม่ระบุ
ติดต่อร้านค้า