Vinometer, วีโนมิเตอร์, 0-25 (China)
Vinometer, วีโนมิเตอร์, 0-25 (China)

Vinometer, วีโนมิเตอร์, 0-25 (China)

วีโนมิเตอร์, เครื่องมือวัดปริมาณแอลกอฮอล์, ชนิด Vinometer วัดได้ระหว่าง 0-25 ดีกรี

  • ราคา 250.00.- 400.00.-

จำนวนสินค้า

แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
ก.พนิต ขายฝาขวด จุกขวด ขวดไวน์ แค๊ปซีลขวด พลาสติกหุ้มปากขวด

ร้าน ก.พนิต ตั้งอยู่ที่ ปากซอยพหลโยธิน 62/2 จำหน่าย เครื่องปิดจุกไวน์,แค๊ปปิดขวดไวน์,เครื่องปิดฝาจีบ,เครื่องปิดฝาดึง,เครื่องปิดฝาขวด,เครื่องปิดฝา,เครื่องปิดฝาเกลียวอลูมิเนียม, เครื่องปิดจุกคอร์ก, ฝาดึง, ฝาแม็กซี่, ฝาจีบ, ฝาเบียร์, ฝาเกลียวอลูมิเนียม, จุกคอร์ก, จุกไม้ก๊อก, คอร์ก, จุกริน, ฝาเหล้า, ฝาขวด อลูมิเนียม, ฝาครอบขวดไวน์, ฝาครอบพลาสติก, แค๊ป, แค๊บซีล, ขวดไวน์, จุกลูกแก้ว,จุกวิสกี้,จุกยาสมุนไพร, อุปกรณ์ไวน์,จุกยางสังเคราะห์, พลาสติกหุ้มฝาขวด, ฟิลม์หดหุ้มฝาขวด เครื่องวัดความหวาน, เครื่องวัดน้ำตาล ในผลไม้, วีโนมิเตอร์, ไฮโดรมิเตอร์, กระดาษกรองไวน์, กระดาษกรองน้ำมัน, เครื่องวัดแอลกอฮอล์, พีเฮชมิเตอร์, เครื่องวัดน้ำผึ้ง, เครื่องวัดน้ำเชื่อม, ดิจิตอลเทอร์โมมิเตอร์แบบเข็ม, ที่วัดอุณหภูมแบบเข็มสแตนเลส ฟิล์มหดครอบขวดไวน์, ฝาสุรากลั่น, เครื่องดื่ม, น้ำผลไม้, ฝาน้ำดื่ม, น้ำสมุนไพร, น้ำผึ้ง, ขวดสมุนไพร, ยาสตรี, ฝาเหล้าขาว, จุกไวน์, ฝาสาโท, ฝาสุราแช่, Hydrometer, KMS, DAP  www.lek11.com เปิด จ.-ศ. 8.00-16.30 น. เสาร์ 8.00-11.30 น.

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

วีโนมิเตอร์, Vinometer, เครื่องมือวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในไวน์, ชนิด Vinometer วัดได้ระหว่าง 0-25 ดีกรี

การใช้วีโนมิเตอร์ เพื่อวัดปริมาณ แอลกอฮอล์ในไวน์ ก่อนหยุดการหมัก หรือก่อนการบรรจุ ลงขวดไวน์ แล้วปิดด้วย จุกคอร์ก

 
1. ตั้ง วีโนมิเตอร์ โดยให้ด้านของกระเปาะ หงายขึ้น
 
2. นำไวน์ที่ต้องการวัดปริมาณแอลกอฮอล์ เทลงในกระเปาะวีโนมิเตอร์ แล้วปล่อยให้น้ำไวน์ไหลลง
ข้างล่าง  สังเกตุดูตรงกลางท่อ อย่าให้มีฟองอากาศ เพราะจะทำให้อ่านค่าเปอร์เซ็นต์
แอลกอฮอล์ผิดพลาดได้ (หากมีฟองอากาศในท่อให้ใช้นิ้วหัวแม่มือ ปิดบนกระเปาะรับน้ำไวน์ กด เบาๆ
น้ำไวน์จะไหลพร้อมกับฟองอากาศออกมา)
 
3. เมื่อไม่มีฟองอากาศแล้ว ให้คว่ำเครื่องวัดปริมาณแอลกอฮอล์ วีโนมิเตอร์ ลง (เทน้ำไวน์ในกระเปาะออก) น้ำ
ไวน์ในท่อจะไหลย้อนกลับมาจากด้านล่าง แล้วหยุด เราอ่านค่าจากจุดที่น้ำไวน์หยุด ณ จุดนั้น
 
4. หากต้องการวัดซ้ำ ให้ใช้น้ำสะอาดล้าง แล้วค่อยนำมาวัดกับวีโนมิเตอร์ใหม่ โดยใช้น้ำไวน์ไล่น้ำที่ค้างอยู่ใน
หลอดออกให้หมด เหลือแต่น้ำไวน์ที่ต้องการวัด แล้วคว่ำเครื่องวัดลง เราก็สามารถอ่านค่า
เปอร์เซ็นต์แอลกอฮอล์จากวีโนมิเตอร์ได้เหมือน ข้อ 2.
 
5. เมื่อใช้เสร็จแล้ว ใช้น้ำเปล่า หรือน้ำกลั่น ทำความสะอาดวีโนมิเตอร์ เหมือน ข้อ 2. เสร็จแล้วเช็ดให้แห้ง
 
Vinometer, วีโนมิเตอร์, 0-25 (China)
Vinometer, วีโนมิเตอร์, 0-25 (China)
250.00.- 400.00.-