นำเที่ยวกาญจนบุรี 2 วัน 1 คืน
นำเที่ยวกาญจนบุรี 2 วัน 1 คืน
นำเที่ยวกาญจนบุรี 2 วัน 1 คืน
นำเที่ยวกาญจนบุรี 2 วัน 1 คืน
นำเที่ยวกาญจนบุรี 2 วัน 1 คืน

นำเที่ยวกาญจนบุรี 2 วัน 1 คืน

นำเที่ยวกาญจนบุรี 2 วัน 1 คืน (ชั้นประหยัด)

  • ราคา 2,450.00.-

จำนวนสินค้า

สินค้าหมด
แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
ซีเอส แอนด์ เอส อินเตอร์ ทราเวล

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 14/01983   โทร: 02-0723422, 02-6292680  มือถือ: 0877173595, 0836102077 Id Line : cssinter, noknok_2009 แฟกซ์: 02-0723422 website: www.csthailandguide.com email: cs.intertravel@gmail.com           : travelmart_tour2004@hotmail.com     สวัสดีทุกท่านค่ะ   บริษัท ซี เอส แอนด์ เอส อินเตอร์ ทราเวล จำกัด  เป็นการรวมตัวของกลุ่มบุคคลที่มีความคิดไม่หยุดนิ่งและมีประสบการณ์ในธุรกิจท่องเที่ยวและงานบริการเป็นอย่างดี บริษัทของเรามีความชำนาญในการเป็นตัวแทน จัดนำเที่ยว โดยมีกลุ่มลูกค้าทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศโดยเน้นประเทศในแถบเอเชีย และ ยุโรป อีกทั้งเรายังมีบริการรับจอง โรงแรมที่พัก ตั๋วเครื่องบินทั้งในประเทศ และต่างประเทศทั่วโลก รวมไปถึงการให้บริการจำหน่ายตั๋วรถโดยสาร ตั๋วรถไฟ ตั๋วเรือ ในหลายๆ เส้นทาง ในราคาสุดประหยัด   เนื่องจากการบริการคือหัวใจของการทำงานของบริษัทฯและพนักงานทุกคนเรารับประกันว่าลูกค้าของเราทุกคนจะได้รับสินค้าและการบริการที่ดีที่สุดในราคาที่ทุกคนพึงพอใจ ตามความหมายของตัวย่อชื่อบริษัทฯ ว่า CHEAP SIMPLE & SMILES (ราคาถูก สะดวกงายดาย และมีแต่รอยยิ้ม)    

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

นำเที่ยวกาญจนบุรี 2 วัน 1 คืน 

ระยะเวลาในการทำทัวร์ : ทุกวันจากกรุงเทพฯ 

วันแรก กรุงเทพฯ – กาญจนบุรี - นั่งรถไฟ (พักค้างคืน 1 คืน)
06.30 รถรับจากจุดนัดพบ โรงแรมในกรุงเทพฯ (จุดรับที่ทางบริษัทฯ กำหนด)
07.30 นำท่านออกเดินทางจากกรุงเทพฯ มุ่งหน้าสู่จังหวัดกาญจนบุรี
09.30 ถึงจังหวัดกาญจนบุรี นำท่านแวะชมสุสานของนักโทษในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2  ซึ่งนักโทษในสมัยนั้นมีทั้งสัญชาติฮอลแลนด์, ออสเตรเลีย, อังกฤษ, เอเซียใต้, นิวซีแลนด์, เดนมาร์ค และสัญชาติอื่น ๆ
10.00 นำท่านแวะเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 (จ่ายค่าเข้าชม 40 บาท)
10.30 จากนั้นนำท่านเยี่ยมชมสะพานข้ามแม่น้ำแคว ซึ่งสร้างขึ้นโดยนักโทษในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2
11.00 เดินทางออกจากบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำแคว เพื่อเดินทางไปยังร้านอาหารท้องถิ่น
12.00 รับประทานอาหารกลางวัน (1) ณ ร้านอาหารท้องถิ่น
13.30 หลังอาหารกลางวัน นำท่านเดินทางไปยังน้ำตกไทรโยคน้อย  และให้ท่านได้พักผ่อนอริยาบท กับการเล่นน้ำตามอัธยาศัย
14.50 ได้เวลาอันสมควรเดินทางออกจากน้ำตก ไปยังสถานีรถไฟเพื่อขึ้นรถไฟ
15.15 เดินทางออกจากสถานีรถไฟไปตามรางทางสายสะพานโค้งที่อันตรายที่สุด ซึ่งได้ถูกสร้างขึ้นจากไม้ ซึ่งวิ่งเลียบเขาไปตลอดเส้นทาง
16.30 เดินทางออกจากสถานีรถไฟ นำท่านเดินทางสู่ที่พัก (Raft House) เพื่อพักค้างคืน ณ บริเวณที่เงียบสงบของริมแม่น้ำ
19.00 รับประทานอาหารเย็น (2) ณ บริเวณที่พัก
วันที่สอง กาญจนบุรี – ขี่ช้าง (ล่องแพ) - ช่องเขาขาด - กรุงเทพฯ
08.00 บริการอาหารเช้า (3) ณ บริเวณที่พัก
09.00 นำท่านเดินทางสู่แคมป์ช้าง เพื่อเริ่มกิจกรรมที่สนุก และสนุกสนานกับการขึ้ช้างผ่านป่าละเมาะ และตื่นเต้นกับการล่องแพไม้ไผ่ไปตามลำน้ำแควที่ทอดยาวลงสู่ลำน้ำแควน้อย
12.00 บริการอาหารกลางวัน (4)
13.00 นำท่านเดินทางไปยังช่องเขาขาด พิพิธภัณฑ์แห่งความทรงจำ ตั้งอยู่ภายในกองการเกษตร และสหกรณ์ ซึ่งเป็นสถานที่จัดแสดงมินิเธียเตอร์ และรวบรวมข้อมูลภาพถ่าย  ข้าวของเครื่องใช้ระหว่างการสร้างทางรถไฟในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2  ซึ่งภายในบริเวณมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติไปยังช่องเขาขาด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทางรถไฟสายมรณะที่เชลยศึกในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ตัดเจาะภูเขาหินด้วยมือ ปราศจากเครื่องมืออันทันสมัย ให้เป็นช่องสำหรับสร้างทางรถไฟ ซึ่งในปัจจับันยังมีร่องรอยของทางรถไฟปรากฎอยู่
16.00 ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยรถตู้ปรับอากาศ
19.00 ถึงกรุงเทพฯ นำท่านส่งที่พัก

อัตราค่าบริการ (ต่อท่าน) :-

ประเภทห้องพัก พักเดี่ยว พักห้องคู่ อัตราค่าบริการเสริม 
ห้องพัดลม 2,750 2,450 ค่าเข้าชมวัดถ้ำเสือ 800 บาท / ท่าน
ห้องปรับอากาศ 3,250 2,950 ค่าเข้าชมวัดถ้ำเสือ 800 / ท่าน

หมายเหตุ :-

1. อัตราข้างต้นรวม : ค่าธรรมเนียม (ตามที่ระบุไว้ในรายการ), มัคคุเทศก์ผู้ชำนาญ, รถรับ - ส่ง โรงแรมที่พัก (ตามที่บริษัทฯ กำหนด), อาหาร 4 มื้อ (ตามที่่ระบุไว้ในรายการ), ห้องพัก (Ralf House) 1 คืน
2. อัตราข้างต้นไม่รวม : เครื่องดื่ม, ค่าใช้จ่ายเสริม (ตามที่ระบุไว้ในรายการ)
3. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรม, ราคา ได้ตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ซึ่งทางบริษัทฯ
4. จุดรับ-ส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ : เพชรบุรี, ประตูน้ำ, สีลม, สุริวงศ์  หากนอกเหนือจากที่ระบุไว้กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ก่อนทำการสำรอง

เงื่อนไขการจอง

ตามที่สินค้าของบริษัทฯ เป็นสินค้าเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและการบริการ ดังนั้นทุกการชำระเงินโดยไม่มีรายละเอียดการยืนยันทั้งโดยการโทรศัพท์หรืออีเมล์จากเจ้าหน้าที่ของเราแล้ว ถือว่าการชำระเงินนั้น ๆไม่สมบูรณ์ และการจองถือว่าไม่ได้รับการยืนยันการจอง

 บริษัท ซีเอส แอนด์ เอส อินเตอร์ ทราเวล จำกัด (ใบอนุญาติเลขที่ 14/00859)
81 นิวโจเกสเฮ้าส, ตรอกมะยม  ถนนจักรพงษ์,  พระนคร, กรุงเทพฯ   10200
โทรศัพท์ 02 629 2680-1, 02 2826638 แฟ็กซ์ 02 6292681 Mobile Phone: 66 81-4017729,66 87-7173595
E-mail : travelmart_tour2004@hotmail.com, cs_sintertravel@yahoo.co.th
Website : www.csthailandguide.com
เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์  เวลา 09.00 - 20.00 น./ เสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 09.30 - 18.00 น.

นำเที่ยวกาญจนบุรี 2 วัน 1 คืน
นำเที่ยวกาญจนบุรี 2 วัน 1 คืน
2,450.00.-
ติดต่อร้านค้า