Imation SDLT2 tape

Imation SDLT2 tape

Network Media เทปบันทึกข้อมูลImation SDLT2 Data Cartridge (300GB/600GB)เทคโนโลยี Black Watch ลิขสิทธิ์เฉพาะของอิมเมชั่น มีคุณสมบัติ Anti-Static ป้องกันผงฝุ่นจับเจาะเนื้อเทปความน่าเชื่อถือในการอ่าน/เขี

  • ราคาไม่ระบุ

จำนวนสินค้า

แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
KTR PLUS LTD.,PAR. *** เลขที่ 588/70 ถนนกัลปพฤกษ์ แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 *** Tel: 02-454-8200 (AUTO)

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโภค (Consumer Privacy) นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของ www.ktrplus.com Privacy Policy of  www.ktrplus.com จัดทำเมื่อวันที่ 5 พ.ค. 2553 www.ktrplus.com  ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้น เพื่อคุ้มข้อมูลส่วน บุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน (Personal Information) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซต์ของ www.ktrplus.com ดังนี้ การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล     1.  เพื่อความสะดวกในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการทุก   ท่านที่แวะมายังเว็บไซต์ www.ktrplus.com ทางเว็บไซต์จึงได้จัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ เช่น อีเมล์แอดเดรส (Email Address) ชื่อ (Name) ที่อยู่หรือที่ทำงาน (Home or Work Address) รหัสไปรษณีย์ (ZIP Code) หรือหมายเลขโทรศัพท์ (Telephone Number) เป็นต้น     2.  ในกรณีที่ท่านสมัคร (Sign up) เพื่อสมัครสมาชิก หรือเพื่อใช้บริการอย่างใดอย่างหนึ่ง www.ktrplus.com จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพิ่มเติม ได้แก่ เพศ (Sex) อายุ (Gender) สิ่งที่โปรดปราน/ความชอบ (Preferences/Favorites) ความสนใจ (Interests) หรือหมายเลขบัตรเครดิต (Credit Card Number) และที่อยู่ในการแจ้งค่าใช้จ่าย (Billing Address)     3.  นอกจากนั้น เพื่อสำรวจความนิยมในการใช้บริการ อันจะเป็นประโยชน์ในการนำสถิติไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพในการให้บริการ www.ktrplus.com จึงจำเป็นต้องจัดเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านบางอย่างเพิ่มเติมด้วย ได้แก่ หมายเลขไอพี (IP Address) ชนิดของโปรแกรมค้นผ่าน (Browser Type) ชื่อโดเมน (Domain Name) บันทึกหน้าเว็บ (web page)  ผู้ใช้บริการเข้าถึงก่อนหน้านั้น (Referring Website Addresses)     4.  www.ktrplus.com ขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงจากเว็บไซต์นี้ เพื่อจะได้ทราบและเข้าใจว่าเว็บไซต์ดังกล่าวเก็บรวบรวมใช้ หรือดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วยบุคคลของท่านอย่างไร ทั้งนี้  www.ktrplus.com ไม่สามารถรองรับข้อความ หรือรับรองการดำเนินการตามที่ได้มีการประกาศไว้ในเว็บไซต์ดังกล่าวได้ และไม่ขอรับผิดชอบใดๆ หากเว็บไซต์เหล่านั้นไม่ได้ปฏิบัติการหรือดำเนินการใดๆ ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เว็บไซต์ดังกล่าวได้ประกาศไว้ การใช้ข้อมูลส่วนตัว      1.  www.ktrplus.com จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพียงเท่าที่จำเป็น เช่น ชื่อ และที่อยู่ เพื่อใช้ในการติดต่อ ให้บริการ ประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ รวมทั้งสำรวจความคิดเห็นของท่านในกิจการหรือกิจกรรมของ www.ktrplus.com เท่านั้น      2.  www.ktrplus.com  ขอรับรองว่าจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ www.ktrplus.com ได้เก็บรวบรวมไว้ ไปขายหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากท่านเท่านั้น      3.  ในกรณีที่ www.ktrplus.com ได้ว่าจ้างหน่วยงานอื่นเพื่อให้ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การจัดส่งพัสดุไปรษณีย์ การวิเคราะห์เชิงสถิติในกิจการหรือกิจกรรมของ www.ktrplus.com เป็นต้น  www.ktrplus.com จะกำหนดให้หน่วยงานที่ได้ว่าจ้าง ให้ดำเนินการดังกล่าว เก็บรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และกำหนดข้อห้ามมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปใช้นอกเหนือจากกิจกรรมหรือกิจการของ  www.ktrplus.com สิทธิในการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน            เพื่อประโยชน์ในการรักษาความเป็นส่วนตัวของท่านๆ มีสิทธิที่จะให้มีการใช้หรือแชร์ข้อ มูลส่วนบุคคลของท่าน หรืออาจเลือกที่จะไม่รับข้อมูลหรือสื่อทางการตลาดใดๆจาก www.ktrplus .com ก็ได้ โดยเพียงแต่ท่านกรอกความจำนงดังกล่าวเพื่อแจ้งให้ www.ktrplus.com ทราบ การรักษาความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล           เพื่อประโยชน์ในการรักษาความลับและความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน  www.ktrplus.com จึงได้กำหนดระเบียบภายในหน่วยงานเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าถึงหรือใช้ข้อ มูลส่วนบุคคลของท่าน และเพื่อรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลบางอย่างที่มีความ สำคัญอย่างยิ่ง เช่น หมายเลขบัตรเครดิต เป้นต้น www.ktrplus.com จึงได้จัดให้มีช่องทางการสื่อ สารแบบปลอดภัยสำหรับข้อมูลดังกล่าวด้วยการเข้ารหัสลับข้อมูลดังกล่าว เช่น จัดให้มีการใช้ Secure Socket Layer (SSL) protocol เป็นต้น การใช้คุกกี้ (Cookies)          “คุกกี้” คือ ข้อมูลที่ www.ktrplus.com และเมื่อมีการติดตั้งข้อมูลดังกล่าวไว้ในระบบของ ท่านแล้ว หากมีการใช้ "คุกกี้” ก็จะทำให้เว็บไซต์ www.ktrplus.com สามารถบันทึกหรือจดจำข้อ มูลของผู้ใช้บริการไว้ จนกว่าผู้ใช้บริการจะออกจากโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ หรือจนกว่าผู้ใช้บริการ จะทำการลบ “คุกกี้" นั้นเสีย หรือไม่อนุญาตให้ “คุกกี้” นั้นทำงานต่อไป         หากท่านเลือกใช้ “คุกกี้” แล้ว ท่านจะได้รับความสะดวกสบายในการท่องเว็บไซต์มากขึ้น เพราะ “คุกกี้” จะช่วยจดจำเว็บไซต์ที่ท่านแวะ, เยี่ยมชม หรือท่องทั้งนี้ www.ktrplus.com  จะนำข้อ มูลที่ “คุกกี้” ได้บันทึกหรือเก็บรวบรวมไว้ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติหรือในกิจกรรมอื่นของ www. ktrplus.com  เพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของ www.ktrplus.com ต่อไป การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัว         www.ktrplus.com อาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวโดยไม่ได้แจ้งให้ท่าน ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนี้ www.ktrplus.com จึงขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวทุกครั้งที่แวะชม หรือเยี่ยมชม หรือมีการใช้บริ การจากเว็บไซต์  www.ktrplus.com การปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวและการติดต่อกับ www.ktrplus.com         ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใดๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว หรือ การปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ www.ktrplus.com ยินดีที่จะตอบข้อสงสัย รับฟังข้อ เสนอแนะ และคำติชมทั้งหลาย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการของ www.ktrplus. com ต่อไป โดยท่านสามารถติดต่อกับ www.ktrplus.com ตามที่ปรากฏข้างล่างนี้    www.ktrplus.com   ที่อยู่ 588/70  ถ.กัลปพฤกษ์ แขวงบางหว้า   เขตภาษีเจริญ  กรุงเทพฯ 10160    โทรศัพท์:  02-454-8200 (อัตโนมัติ)    โทรสาร:    02-454-8674   Email:      ktr44@hotmail.com   ******************************************   ผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์ตลับหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ทุกรุ่น ทุกประเภท,ตลัหมึกโทเนอร์เลเซอร์,ผงหมึก,ฟลิ์มสำหรับเครื่องโทรสาร,หมึกอิงค์เจ็ท,ครื่องใช้สำนัก งาน,เครื่องตรวจธนบัตรปลอมและอื่นอีกมากฯ   ที่คัดสรรสินค้าคุณภาพเพื่อคุณ  โดยมีพนักงาน Call Center บริการรับการสั่งซื้อ และระบบ online ในรูปแบบเว็บไซต์  www.ktrplus.com  พร้อมกันนั้น เรายังมีสินค้าในคลังพัสดุ เพื่อบริการจัดส่งฟรีถึงออฟฟิศคุณ โดยทีมงานแผนกจัดส่งที่พร้อมบริการด้วยความรวดเร็วฉับไว                                                                    ยินดีให้การบริการค่ะ  หากท่านสั่งซื้อสินค้าและ ต้องการชำระค่า สินค้าด้วยเงินสด  เพียงท่านแจ้งชื่อ ที่อยู่ สถานที่จัดส่ง ให้ชัดเจน ก็สามารถสั่งซื้อสินค้าได้ทันทีค่ะ แฟ็กซ์มาที่ 02-454-8674  เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าจะติดต่อกลับ เพื่อแจ้งราคาสินค้า ล่าสุดกับท่าน เพียงเท่านี้ท่านก็สามารถรอรับสินค้าในวันทำการถัดไปได้เลยค่ะ   ในเขตกรุงเทพมหานคร และ ปริมณฑล (สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี สมุครสาคร) เพียงสั่งสินค้าขั้นต่ำ 3,000 บาท ขึ้นไปเคทีอาร์ พลัส   บริการจัดส่ง  ให้ฟรีภายในวันทำการถัดไป วันทำการ จันทร์-ศุกร์ ระหว่างเวลา 8.30-17.30 น.   ส่วนต่างจังหวัด  เพียงท่าน มียอดสั่งซื้อขั้นต่ำ 3,000 บาท ขึ้นไป ก็จะได้รับ บริการจัดส่งฟรีเช่นกัน โดยท่าน จะได้รับสินค้าภายใน 3-7 วันทำการ (ขึ้นอยู่ กับระยะทาง) ท่านสามารถเลือกวิธีชำระค่าสินค้าและบริการของเคทีอาร์ พลัส ได้ด้วยการชำระเงินสด(เฉพาะเขตกรุงเทพและปริมณฑล)  หรือโอนเงินผ่าน บัญชีธนาคารและกรุณาโทรแจ้งหรือแฟกซ์สำเนาการโอนเงินถึงเรา ในการสั่ง ซื้อสินค้าทุกครั้ง พนักงานขายจะทำการยืนยัน ราคาล่าสุดของสินค้าให้กับท่าน ราคาสินค้าบางรายการอาจมีการ เปลี่ยนแปลงไปจากที่ระบุไว้ตามสภาวะตลาด หรืออาจจะมีการจัดโปรโมชั่นรายเดือน คุณสามารถเช็คราคา ล่าสุด ได้ที่  เคทีอาร์ พลัส    Call Center 02-454-8200     หมายเหตุ : หลังการโอนเงินชำระค่าสินค้า กรุณาเก็บสำเนาใบโอนเงิน (slip) ไว้เป็นหลักฐาน จนกว่าจะได้รับของค่ะ      ติดต่อทีมงานได้ที่ ทางอีเมล์              ktr44@hotmail.com      (นี้เท่านั้น ขออภัยในความไม่สะดวก)   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ   KTR✚ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคทีอาร์ พลัส 588/70  ถนนกัลปพฤกษ์  แขวงบางหว้า  เขตภาษีเจริญ  กรุงเทพมหานคร  10160 โทรศัพท์ : 02-454-8200 (อัตโนมัติ)    โทรสาร  : 02-454-8674 สายด่วน  : 081-849-4308   เว็บไซต์นี้ได้รับการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ This Web Site is registered with the Department of Business Development, the Ministry of Commerce of Thailand  ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  0103549017331  

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

Network Media เทปบันทึกข้อมูล
Imation SDLT2 Data Cartridge (300GB/600GB)

เทคโนโลยี Black Watch ลิขสิทธิ์เฉพาะของอิมเมชั่น มีคุณสมบัติ Anti-Static ป้องกันผงฝุ่นจับเจาะเนื้อเทป
ความน่าเชื่อถือในการอ่าน/เขียนสูง ได้รับ Quantum Qualified
ลดรอยขูดขีดเพื่อทำให้หัวอ่านใช้งานได้ยาวนานขึ้นและเป็นการดูแลการใช้งานของไดร์ฟ

Imation SDLT2 tape
Imation SDLT2 tape
ไม่ระบุ
ติดต่อร้านค้า