ซอฟท์แวร์ โปรแกรมระบบบัญชีแยกประเภท General Ledger Accounting : SoftBiz Software | GL
ซอฟท์แวร์ โปรแกรมระบบบัญชีแยกประเภท General Ledger Accounting : SoftBiz Software | GL

ซอฟท์แวร์ โปรแกรมระบบบัญชีแยกประเภท General Ledger Accounting : SoftBiz Software | GL

ระบบบัญชีแยกประเภท เป็นระบบที่ช่วยงานด้านบัญชีและการเงิน โดยเก็บข้อมูลรายการบัญชีรายวัน (รายวันรับ-รายวันจ่าย-รายวันซื้อ-รายวันขาย)ผ่านรายการไปบัญชีแต่ละประเภท และพิมพ์รายงานทางบัญชีรายงานบัญชีแยก

  • ราคาไม่ระบุ

จำนวนสินค้า

แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
ซอฟท์บิส โปรแกรมคอนโด มิเนียม นิติบุคคลอาคารชุด/หมู่บ้านจัดสรร ของสะสม/มือสอง พระเครื่อง Tel.025406201-2

ผลิตและจำหน่าย ซอฟท์แวร์ สำหรับ SME� และ ธุรกิจเฉพาะ� | Softbiz Accounting� Software โปรแกรม ซอฟท์บิส เป็นการประยุกต์กระบวนการทางธุรกิจ�� โดยใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้กับองค์กร� ระบบถูกออกแบบมาให้เหมาะสมกับธุรกิจในเมืองไทย� รองรับการขยายงานในอนาคต โดยใช้เทคโนโลยีล่าสุด� ภายใต้ระบบภาษาไทย� ที่ใช้งานง่าย� เรียนรู้การใช้งานได้อย่างรวดเร็ว และทันสมัย SME accounting� |� Property Management� |� Real Estate� |� Shipping� | Industrial- โปรแกรมบัญชี สำหรับ นิติบุคคลอาคารชุด, คอนโดมิเนียม , นิติบุคคลบ้านจัดสรร ,อพาร์ทเม้นท์ , หอพัก, พลาซา และสำนักงานให้เช่า โดยเฉพาะ- โปรแกรมระบบซ่อมบำรุง Preventive maintenance สำหรับโรงงาน, อาคารสูง, คอนโดมิเนียม- โปรแกรมระบบบัญชี, โปรแกรมพิมพ์เช็ค, โปรแกรมพิมพ์หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย, โปรแกรมบัญชีเงินเดือน ประโยชน์ที่ได้รับ________________________________________________- ช่วยลดต้นทุนการดำเนินงาน ทั้งทางตรงและทางอ้อม- ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ป้องกันปัญหาการทุจริต- กระบวนการบริหาร/ตัดสินใจ ที่พัฒนาขึ้นโดยสารสนเทศที่รวดเร็ว- งานบริการได้รับการพัฒนาและแก้ไขในทางที่ดีขึ้น� - กระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ� และรวดเร็วยิ่งขึ้น- ภาวะทางจิตใจของพนักงานดีขึ้น และกระตุ้นการทำงาน #######################################################� รวดเร็ว ทันสมัย สวยงาน ป้องกันความผิดพลาด ลดค่าใช้จ่าย เสริมภาพลักษณ์####################################################### จุดเด่นของซอฟท์บิส_____________________________________________- พัฒนาโปรแกรมมาเป็นเวลากว่า 15 ปี มันใจได้ ในประสิทธิภาพของระบบ(No Bug)- ย่อโปรแกรมจากการพัฒนาบัญชีระบบใหญ่ ทำให้ระบบมีความสมบูรณ์ครบถ้วนในตัวเอง การบริการ___________________________________________________บริการติดตั้งโปรแกรม พร้อม แนะการใช้งานจริง ณ ที่ทำงานลูกค้า(กทม.) และบริการช่วยเหลือการปฏิบัติงานแบบออนไลน์ ผ่านระบบโทรศัพท์/โมเด็ม ช่วยแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ (Remote Service) ระบบคอมพิวเตอร์______________________________________________ทำงานได้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่อง ที่ใช้ระบบปฏิบัติการวินโดว์ (Microsoft Windows 98,Me,2000, XP, Vista) สามารถใช้ได้กับเครื่องพิมพ์ทุกรุ่น ทั้ง Dot matrix, Laser, Inkjet และรองรับระบบแลน -------------------------------------------------------------------------------------------รายละเอียดเพิ่มเติม ที่ถูกต้อง�และล่าสุด กรุณาติดต่อผู้ผลิดและจำหน่ายได้โดยตรง ที่ บริษัท ซอฟท์บิส พลัส จำกัด โทร 02-5406201 , 02-5406202, 02-9198259 www.softbiz.co.thKeyword :Softbiz , softbiz plus , softbizplus , Softbiz_plus,Software , program , account, Package , Real Estate, Property , Management,Condominium , apartment , mansoin , plaza , Village , Villa , Housing , Rent , Sale,Cheque, Payroll , Billing , VAT , TAX , With Holding TAX , Shipping , Inport Export , Trainding� , Preventive Maintenance, CMMS โปรแกรม , คอมพิวเตอร์, ซอฟท์แวร์ , ซอฟต์แวร์ , ซอฟแว, สำเร็จรูป, ประยุกต์ , ธุรกิจเฉพาะ , ขาย , จำหน่าย , วางระบบ,นิติบุคคลอาคารชุด , คอนโด , คอนโดมิเนียม , อาคารชุด , นิติบุคคลบ้านจัดสรร, หมู่บ้าน,หอพัก ,อพาร์ทเมน , อพาร์ทเม้นท์ , พลาซา , หอพักนักศึกษา , แมนชั่น, พลาซ่า , สำนักงาน , เช่า , ส่วนกลาง , แมนชั่น , ห้องเช่า, ระบบบัญชีบริหารงาน ธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์ , ซ่อมบำรุง, โรงงาน, อุตสาหกรรม, อาคารสูง , บำรุงรักษา,พิมพ์หนังสือรับรอง การหัก ณ ที่จ่าย , ภาษี , พิมพ์เช็ค ,� บัญชีแยกประเภท , งบการเงินโปรแกรมดีที่สุด , โปรแกรมบัญชีดีที่สุด , ซอฟท์แวร์ดีที่สุด ,ซอฟท์แวร์บัญชีดีที่สุด ,ซอฟต์แวร์ดีที่สุด , ซอฟต์แวร์บัญชีดีที่สุด , ดีมากๆ ดีมากมาก , โปรแกรมดีมากๆ , โปรแกรมดีมากมาก ดีจริงๆ, ซอฟท์แวร์ดีมากๆ, ซอฟต์แวร์ดีมากๆ ดีจิงๆซอฟท์แวร์นิติบุคคลอาคารชุดดีที่สุด , ซอฟต์แวร์นิติบุคคลอาคารชุดดีที่สุด , ซอฟต์แวร์บัญชีนิติบุคคลอาคารชุดดีที่สุด , ซอฟท์แวร์บัญชีนิติบุคคลอาคารชุดดีที่สุด ,ซอฟท์แวร์อพาร์ทเม้นท์ดีที่สุด , ซอฟต์แวร์อพาร์ทเม้นท์ , ซอฟต์แวร์อพาร์ทเมนท์ดีที่สุด , ซอฟท์แวร์อพาร์ทเมนท์ดีที่สุด , เหมาะสมที่สุด , จำเป็นที่สุด มั่นใจได้ , ผู้ใช้มากที่สุด , ผู้นิยมมากที่สุด ,ซอฟท์แวร์นิติบุคคลบ้านจัดสรรดีที่สุด , ซอฟต์แวร์นิติบุคลบ้านจัดสรรดีที่สุด , ซอฟท์แวร์บ้านจัดสรรดีที่สุด ,ซอฟท์แวร์หมู่บ้านจัดสรร , ซอฟท์แวร์บัญชีนิติบุคคลบ้านจัดสรรดีที่สุด ซอฟท์แวร์คอนโดมิเนียมดีที่สุด ,ซอฟต์แวร์คอนโดมิเนียมดีที่สุด , ซอฟท์แวร์บัญชีคอนโดมิเนียมดีที่สุด , ซอฟต์แวร์บัญชีคอนโดมิเนียมดีที่สุด , โปรแกรมนิติบุคคลอาคารชุดดีที่สุด ,โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ดีที่สุด ,โปรแกรมคอนโดมิเนียมดีที่สุด ,โปรแกรมหอพักนักศึกษาดีที่สุด ,โปรแกรมนิติบุคคลบ้านจัดสรรดีที่สุด ,โปรแกรมบัญชีนิติบุคคลบ้านจัดสรรดีที่สุด โปรแกรมห้องเช่าดีที่สุด ,โปรแกรมบ้านจัดสรรดีที่สุด ,โปรแกรมบัญชีบ้านจัดสรรดีที่สุด ,โปรแกรมบัญชีคอนโดมิเนียมดีที่สุด , โปรแกรมบัญชีอพาร์ทเม้นท์ดีที่สุด นิติบุคล , คอนโดมิเนี่ยม , อาคารชุด , สมาคม , ชมรม , นิติบุคลคารชุด, นิติบุคลบ้านจัดสรร, บ้านจัดสรร , พลาซา , หอพักนักศึกษา , แมนชั่น, พลาซ่า , สำนักงาน , ห้องเช่า,รีสอร์ท , เคหะชุมชน , การเคหะแห่งชาติ อสังหาริมทรัพย์ , Asungha , Home , คอมพิวเตอร์, ซอฟแว, สำเร็จรูป, ขาย , จำหน่าย , ฟรี free demo sample brochure , Kondominium , Renting , Office , landlord , residence , Real Estate, Condominium , apartment , mansoin , plaza , Village , Housing , Rent , Juristic Management ,City Town Thai , software condominiumm , software apartment , program condominium ,condominium management ,Village management,โปรแกรมคอนโดดีที่สุด โปรแกรมนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรmaintenance, utility payment, Tenant โปรแกรมดีที่สุด , โปรแกรมบัญชีดีที่สุด , ซอฟท์แวร์ดีที่สุด ,ซอฟท์แวร์บัญชีดีที่สุด ,ซอฟต์แวร์ดีที่สุด , ซอฟต์แวร์บัญชีดีที่สุด , ดีมากๆ ดีมากมาก , โปรแกรมดีมากๆ , โปรแกรมดีมากมาก ดีจริงๆ, ซอฟท์แวร์ดีมากๆ, ซอฟต์แวร์ดีมากๆ , CONDOSOFTWARE , คอนโดซอฟท์แวร์ คอนโดซอฟต์แวร์

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

ระบบบัญชีแยกประเภท เป็นระบบที่ช่วยงานด้านบัญชีและการเงิน โดยเก็บข้อมูลรายการบัญชีรายวัน
(รายวันรับ-รายวันจ่าย-รายวันซื้อ-รายวันขาย) ผ่านรายการไปบัญชีแต่ละประเภท และพิมพ์รายงานทางบัญชี
รายงานบัญชีแยกประเภท งบทดลอง งบดุล งบกำไรขาดทุน รวมถึงรายงานสำหรับกรมสรรพากร
ช่วยลดขั้นตอนและข้อผิดพลาดในการทำงาน ทำให้สามารถทำรายงานงบการเงินได้ตลอดเวลาอย่างถูกต้อง รวดเร็ว
นอกจากนี้ยังมีรายงานวิเคราะห์ทางการเงิน สำหรับผู้บริหาร เพื่อใช้ในการตัดสินใจการดำเนินงาน และวางแผน

จุดเด่นของซอฟท์บิส_____________________________________________________
- พัฒนาโปรแกรมมานานกว่า 15 ปี มันใจได้ ในประสิทธิภาพของระบบ(No Bug)
- พัฒนาโปรแกรมจากะบบบัญชีมาตรฐานระบบใหญ่ ให้ระบบมีความสมบูรณ์ รายงานครบถ้วนในตัวเอง
- สามารถ เชื่อมโยงกับโปรแกรมบัญชีระบบเฉพาะ ผ่านรายการสู่ระบบบัญชีแยกประเภท เพื่อ จัดทำบัญชี งบการเงิน ได้โดยอัตโนมัติ
- มีความยืดหยุ่นสูง สำหรับการประยุกต์กับงานจริงของธุรกิจ ตามวัตถุประสงค์ของผู้บริหาร
โดยสามารถติดตั้ง และปรับแต่งระบบ ให้เข้ากับระบบที่ทำด้วยมืออยู่ก่อนแล้วได้เป็นอย่างดี

คุณสมบัติระบบ________________________________________________
- สร้างผังบัญชีได้เอง โดยสามารถกำหนดขนาด/รูปแบบเลขที่บัญชี และจัดกลุ่มบัญชี ได้อย่างอิสระ
- สามารถสร้างประเภทสมุดรายวัน สำหรับลงบัญชีรายวันตามการใช้งานจริงของแต่ละกิจการได้ไม่จำกัด
- เก็บข้อมูลย้อนหลังได้ทั้งหมด โดยละเอียดต่อเนื่อง สามารถดูข้อมูลและรายงานงบการเงินได้ตลอดเวลา
ไม่จำกัดจำนวนปีหรือการปิดงวด โดยมีระบบจัดเก็บข้อมูล แยกที่เก็บเป็นปี ๆ ขึ้นอยู่กับความจุของที่เก็บข้อมูล
- การบันทึกบัญชีรายวัน เป็นไปตามหลักบัญชีคู่ ( Double Entry Accounting )
  โดยโปรแกรมจะตรวจสอบยอด เดบิต/เครดิตต้องเท่ากันเสมอจึงจะบันทึกได้
  และสามารถบันทึกรายการเดบิต/เครดิตได้ไม่จำกัดจำนวนรายการในเอกสารหนึ่งใบ
- สามารถเชื่อมโยงและผ่านบัญชี(Post)จากระบบอื่นได้ เช่น “ระบบบัญชีลูกหนี้”

ตัวอย่างรายงานที่ได้จากระบบ_____________________________________
- รายงานผังบัญชี
- รายงานบัญชีรายวัน
- รายงานสรุปบัญชีรายวัน
- รายงานบัญชีแยกประเภท
- รายงานงบทดลอง
- รายงานงบเปรียบเทียบ
- รายงานกระดาษทำการ  
- รายงานงบกำไรขาดทุน
- รายงานงบดุล

ประโยชน์ที่ได้รับ_______________________________________________
- ช่วยลดต้นทุนการดำเนินงาน ทั้งทางตรงและทางอ้อม
- ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ป้องกันปัญหาการทุจริต
- กระบวนการบริหาร/ตัดสินใจ ที่พัฒนาขึ้นโดยสารสนเทศที่รวดเร็ว
- งานบริการได้รับการพัฒนาและแก้ไขในทางที่ดีขึ้น
- กระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ และรวดเร็วยิ่งขึ้น
- ภาวะทางจิตใจของพนักงานดีขึ้น และกระตุ้นการทำงาน

**********************************************************************************
สะดวกรวดเร็ว ทันสมัย ประหยัดเวลา ป้องกันการทุจริต ลดค่าใช้จ่าย เสริมภาพลักษณ์
**********************************************************************************

การบริการ___________________________________________________
บริการติดตั้งโปรแกรม พร้อม อบรมการใช้งานจริง ณ ที่ทำงานลูกค้า(กทม.)
และบริการช่วยเหลือการปฏิบัติงานแบบออนไลน์ ผ่านระบบโทรศัพท์/โมเด็ม
ช่วยแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ (Remote Service)

ระบบคอมพิวเตอร์______________________________________________
ทำงานได้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่อง ที่ใช้ระบบปฏิบัติการวินโดว์ (Microsoft Windows 98,Me,2000, XP, Vista)
สามารถใช้ได้กับเครื่องพิมพ์ทุกรุ่น ทั้ง Dot matrix, Laser, Inkjet และรองรับระบบแลน/Muli-User

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

ซอฟท์แวร์ โปรแกรมระบบบัญชีแยกประเภท General Ledger Accounting : SoftBiz Software | GL
ซอฟท์แวร์ โปรแกรมระบบบัญชีแยกประเภท General Ledger Accounting : SoftBiz Software | GL
ไม่ระบุ
ติดต่อร้านค้า