โต๊ะทำงานข้าราชการระดับ 7-9 พร้อมเก้าอี้

โต๊ะทำงานข้าราชการระดับ 7-9 พร้อมเก้าอี้

โต๊ะทำงานข้าราชการระดับ 7-9 พร้อมเก้าอี้ ประกอบด้วยโต๊ะ 1ตัว เก้าอี้ 1ตัว ‎1.โต๊ะทำงานข้าราชการระดับ 7-9ขนาด กว้าง 0.80 ยาว 1.50 สูง 0.75 ม.‎ ‎2.เก้าอี้ข้าราชการขนาด

  • ราคาไม่ระบุ

จำนวนสินค้า

แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
ปราจีนเฟอร์นิเจอร์

1.ข้อมูลกิจการ บริษัทปราจีนสถาพร  จำกัด   ก่อตั้งขึ้นในปี   พ.ศ. 2531  โดย  นายชาญชัย  จินดาสถาพร ทุนจดทะเบียน 100  ล้านบาท สำนักงานใหญ่   ตั้งอยู่เลขที่   181/4 ถนนเทศบาลดำริ  ตำบลหน้าเมือง  อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี   25000   โทรศัพท์  037-213816- 8 สำนักงานสาขาที่ 1 เป็นโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์  ตั้งอยู่เลขที่ 97  หมู่ที่ 4  ถนนสุวรรณศร ตำบลประจันตคาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี 25130 โทร.037 - 291871- 4  โทรสาร. 037 - 291873 สำนักงานสาขาที่ 2 เป็นคลังสินค้า  ตั้งอยู่เลขที่ 214/3 ถนนประชาอุทิศ ตำบลประจันตคาม  อำเภอประจันตคามจังหวัดปราจีนบุรี 25130 เพื่อดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิต โต๊ะเก้าอี้นักเรียน และอุปกรณ์การศึกษาที่ใช้ในโรงเรียน เช่น การสร้างห้องปฏิบัติการทางภาษา (SOUND LAB) การสร้างห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์( SCIENCE LAB ),การสร้างห้องเรียนอนุบาล,ประถม,มัธยมศึกษาและดำเนินการเกี่ยวกับการผลิต ตู้,โต๊ะทำงานและเครื่องใช้ในสำนักงาน ต่อมาบริษัทได้ขยายธุรกิจเข้าสู่การผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ส่งออกไปยัง 2.เครื่องจักร บริษัท ปราจีนสถาพร  มีเครื่องจักที่ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้และเหล็กอย่างครบถ้วนทั้งเครื่องตัดไม้ไสไม้ อัดประสานไม้ ขึ้นรูป เครื่องขัด และเครื่องพ่นสี 3.วัตถุดิบ วัตถุดิบหลักสำหรับการผลิตของบริษัทฯ ได้แก่ ไม้ยางพาราอบแห้ง ไม้อัดยาง ไม้ปาร์ติเกิ้ล ไม้ MDF  สีสำหรับงานไม้ อุปกรณ์ประกอบการจับยึด (Fitting) ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่มีจำหน่ายในประเทศทั้งหมดสำหรับวิธีการจัดซื้อ บริษัทฯ จัดซื้อโดยตรงกับผู้ผลิต  หรือตัวแทนจำหน่าย โดยพิจารณาคัดเลือกผู้ขาย 2 – 3 ราย และวางแผนการสั่งซื้อล่วงหน้าให้ผู้ขายทยอยจัดส่งวัตถุดิบให้ตามแผนการผลิต โดยบริษัทฯ จะได้รับเครดิต 30 – 120 วัน 4.กระบวนการผลิต บริษัทปราจีนสถาพร จำกัด ได้จัดแบ่งการผลิตไว้เป็น 3 ฝ่าย คือ ฝ่ายผลิต 1 ทำการผลิตสินค้าจากไม้บอร์ด ได้แก่ ไม้ขัด ไม้ปาร์ติเกิ้ล ไม้ MDF ฝ่ายผลิต 2 ทำการผลิตสินค้าจากไม้จริง (Solid Wood) ฝ่ายผลิต 3 ทำการผลิตสินค้าจากเหล็ก ทั้งนี้   แต่ละฝ่ายผลิตจะมีพื้นที่ เครื่องจักร  และบุคลากรประจำของแต่ฝ่ายผลิต  และมีกระบวนการผลิตของ     แต่ละผลิตภัณฑ์อย่างชัดเจน  มีการวางแผนการผลิตและทำการผลิตในระบบการผลิตแบบต่อเนื่อง 5.การตลาด 5.1.โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ 5.2.โรงเรียนในสังกัดกรมสามัญศึกษา 5.3.ลูกค้าเอกชน 5.4.บริษัท ศูนย์รวมครุภัณฑ์ 2000 จำกัด 5.5.หจก.ไพศาลวิทยา 5.6.บจก.คลังนานาธรรม 5.7.ส่งออกต่างประเทศ อิตาลี่ อเมริกา  อังกฤษ และเป้าหมายของบริษัทจะขยายยอดการผลิตงานส่งออกนอกและงานฝีมือออกไปในตลอดต่างประเทศ

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

โต๊ะทำงานข้าราชการระดับ 7-9 พร้อมเก้าอี้
ประกอบด้วยโต๊ะ 1ตัว เก้าอี้ 1ตัว
‎1.โต๊ะทำงานข้าราชการระดับ 7-9
ขนาด กว้าง 0.80 ยาว 1.50 สูง 0.75 ม.‎
‎2.เก้าอี้ข้าราชการ
ขนาด กว้าง 0.53 ยาว 0.53 สูง 0.78 ม.‎
โต๊ะทำงานข้าราชการระดับ 7-9 พร้อมเก้าอี้
โต๊ะทำงานข้าราชการระดับ 7-9 พร้อมเก้าอี้
ไม่ระบุ
ติดต่อร้านค้า