Take Ten

Take Ten

ชุดพัฒนาทักษะการบวกเลขที่รวดเร็วในมิติเชิงซ้อน ช่วยพัฒนาทักษะการสังเกต การคิดรวบยอด การคิดยืดหยุ่น คล่องแคล่วว่องไวและแม่นยำ

  • ราคา 720.00.- 800.00.-

จำนวนสินค้า

แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
มัลติ เอดูเคชั่น

ประวัติการก่อตั้งและการดำเนินกิจการ            บริษัท มัลติ เอดูเคชั่น จำกัด ได้เล็งเห็นถึง ความสำคัญของเยาวชนในด้านการพัฒนาศักยภาพของตนเอง กับการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  จึงได้ก่อตั้งและเริ่มดำเนินกิจการตั้งแต่วันที่  27 สิงหาคม พ.ศ. 2540 โดยเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้านำเข้าประเภทสื่อการศึกษาสมัยใหม่สำหรับเด็ก จากประเทศชั้นนำ เช่น อิสราเอล ญี่ปุ่น อเมริกา ฯลฯ            ซึ่งทางบริษัทได้รับการตอบรับจากกลุ่มเป้าหมาย เกินความคาดหมายที่ได้ตั้งไว้ ส่งผลให้บริษัทมียอดขายในการดำเนินกิจการปีแรกสูงกว่าเป้าหมายถึง 35% ซึ่งถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูง ต่อมาในปี พ.ศ. 2545 ทางบริษัทได้ให้ความสำคัญด้านการพัฒนาเยาวชนมากยิ่งขึ้น โดยขยายธุรกิจสื่อการศึกษา เพิ่มขึ้นแบ่งเป็น 7 กลุ่มหลัก คือ B.E.S.T. C.L.A.P. 1.         Book Set 2.         Educational Toys เป็น กลุ่มสื่อการพัฒนาด้าน IQ.และเน้นพัฒนาการเรียนรู้ของสมองซีกซ้าย ทักษะต่าง  ๆ 3.         Science Play ในรูปแบบ Interactive เน้นการพัฒนาสมองซีกขวาด้านจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 4.         Training- Camp & Contest  เป็นกลุ่มของสื่อและกิจกรรมส่งเสริมทักษะและพัฒนาการ 5.         Library Book 6.         Art & crafts 7.         Premium            ในปี พ.ศ. 2548 ทางบริษัท ฯ ได้ขยายธุรกิจในกลุ่มสินค้าอื่น ๆ เพิ่มเติม เพื่อรองรับความต้องการของผู้บริโภคและเพื่อสร้างความแข็งแกร่งและมั่นคงให้ธุรกิจในอนาคต  โดยได้มุ่งเน้นมายังสื่อการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ซึ่งนำไปสู่การปรับองค์กรครั้งสำคัญเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่ได้วางไว้ โดยเฉพาะสื่อ ORDA จากประเทศอิสราเอล ที่ได้รับการตอบรับจากตลาดการศึกษาในสมัยใหม่ มีความโดดเด่นในการการสร้างประสบการการเรียนรู้ที่สนุกสนานและสร้างความคิดที่หลากหลาย พัฒนาความคิดของเด็กให้เป็นระเบียบ และส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการในการรู้จักการแก้ปัญหา เป็นการเสริมแทรกพัฒนาการสอนของระบบการศึกษาไทยได้เป็นอย่างดีในปัจจุบัน            ส่วนในปี 2549 นั้น ทางบริษัทได้ให้ความสำคัญในระบบการศึกษาและหลักสูตรแนวใหม่ เพื่อรองรับนโยบายการปฏิรูปการศึกษาของรัฐบาล รวมทั้งยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพของเด็กอย่างต่อเนื่อง  โดยเน้นตั้งแต่พื้นฐานซึ่งถือว่าเป็นวัยแห่งการเรียนรู้  โดยใช้สื่อการศึกษาที่ทางบริษัทได้ทำการคัดเลือกจากผู้ผลิตสื่อการศึกษาทั่วโลก  มาเป็นส่วนช่วยในการพัฒนาศักยภาพแห่งการเรียนรู้  โดยจัดทำในรูปแบบโครงการ รวมทั้งในรูปของการจัดกิจกรรมกับทางโรงเรียน   การจัดอบรม การสัมมนาเชิงวิชาการกับผู้ปกครอง และการจัดค่ายวิชาการสำหรับเด็ก   ซึ่งถือได้ว่าบริษัท ฯ เป็นผู้บุกเบิกตลาดในระบบการศึกษาอย่างแท้จริง  

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

ชุดพัฒนาทักษะการบวกเลขที่รวดเร็วในมิติเชิงซ้อน ช่วยพัฒนาทักษะการสังเกต การคิดรวบยอด การคิดยืดหยุ่น คล่องแคล่วว่องไวและแม่นยำ
Take Ten
Take Ten
720.00.- 800.00.-