ข้ามห่วงโฮโม สู่เพศที่สมบูรณ์

ข้ามห่วงโฮโม สู่เพศที่สมบูรณ์

ความช่วยเหลือขนานแท้สำหรับคริสเตียนที่มีปัญหารักร่วมเพศและสำหรับท่านทั้งหลายที่เป็นผู้รับใช้ของพวกเขาวิธีการที่พิสูจน์แล้วว่าได้ผลหนังสือเล่มนี้เป็นผลงานจากโปรแกมลิฟวิ่ง วอร์เทอร์ (น้ำแห่งชีวิต) ของ

  • ราคา 110.00.-

จำนวนสินค้า

แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
ซาโลมอน...คลังแห่งสติปัญญา

ตัวแทนจำหน่ายหนังสือครืสเตียน และสื่อต่าง ๆ ที่เกียวข้องกับคริสเตียน

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

ความช่วยเหลือขนานแท้สำหรับคริสเตียนที่มีปัญหารักร่วมเพศและสำหรับท่านทั้งหลายที่เป็นผู้รับใช้ของพวกเขา วิธีการที่พิสูจน์แล้วว่าได้ผลหนังสือเล่มนี้เป็นผลงานจากโปรแกมลิฟวิ่ง วอร์เทอร์ (น้ำแห่งชีวิต) ของผู้เขียนคือ แอนดรูว ์คอมิสกี้ “ส่วนใหญ่คนที่จบจากคอร์สนี้ล้วนได้รับความช่วยเหลือจนสามารถรักพระเจ้า และผู้อื่นได้อย่างชัดเจนมากขึ้น พวกเขาค้นพบฤทธิ์อำนาจและสติปัญญาจากพระบิดา ขณะที่แสวงหาวิธีของพระองค์ในการแก้ปัญหาความวิปริตในชีวิตเพศของตน” ในเล่มนี้ได้เสนอคำสอนของคอมิสกี้แก่คริสตจักรทั้งปวง ความหวังสำหรับผู้มีปัญหาสำหรับผู้ที่เผชิญปัญหารักร่วมเพศ ชีวิตของคุณอาจพลิกจากหน้ามือเป็น
หลังมือได้ โดยคำสอนเจาะลึกของคอมิสกี้ในเรื่องสำคัญๆ เหล่านี้ ไปประยุกต์ใช้ เช่น
ชีวิตเพศที่สมบรูณ์ คืออะไร จะมีได้อย่างไร? การเปลี่ยนแปลงรสนิยม เป็นไปได้หรือ?
การกลับใจ อะไรเป็นตัวบ่งชี้ว่ากลับใจจริงๆ ปรับความปรารถนา ทำไมการนมัสการจึงเป็นกุญแจสำคัญ การเลิกพฤติกรรมเสพติด อะไรเป็นอุปสรรคต่อการค้นพบเสรีภาพที่ยั่งยืนจะเอาชนะอุปสรรคเหล่านี้ได้อย่างไร?
ข้ามห่วงโฮโม สู่เพศที่สมบูรณ์
ข้ามห่วงโฮโม สู่เพศที่สมบูรณ์
110.00.-