สมุดภาพไตรภูมิ ฉบับกรุงศรีอยุธยา-ฉบับกรุงธนบุรี เล่ม ๑ และ เล่ม ๒
สมุดภาพไตรภูมิ ฉบับกรุงศรีอยุธยา-ฉบับกรุงธนบุรี เล่ม ๑ และ เล่ม ๒
สมุดภาพไตรภูมิ ฉบับกรุงศรีอยุธยา-ฉบับกรุงธนบุรี เล่ม ๑ และ เล่ม ๒
สมุดภาพไตรภูมิ ฉบับกรุงศรีอยุธยา-ฉบับกรุงธนบุรี เล่ม ๑ และ เล่ม ๒
สมุดภาพไตรภูมิ ฉบับกรุงศรีอยุธยา-ฉบับกรุงธนบุรี เล่ม ๑ และ เล่ม ๒

สมุดภาพไตรภูมิ ฉบับกรุงศรีอยุธยา-ฉบับกรุงธนบุรี เล่ม ๑ และ เล่ม ๒

- คลิ๊กดูภาพประกอบในเล่มครับ- พิมพ์เมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๒ / รวม 2 เล่ม / ปกแข็ง กว้าง 25 ซ.ม.x ยาว 33 ซ.ม./ สภาพหนังสือ 99.99% / กระดาษดี ภาพสีทุกหน้า พร้อมคำบรรยายครับ- เล่ม ๑ สมุดภาพไตรภูมิฉบับกรุงศ

  • ราคาไม่ระบุ

จำนวนสินค้า

แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
ร้านตุ้มหนังสือเก่า

ซื้อ-ขาย-จัดหาหนังสือเก่าและหายากทุกประเภท

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

- คลิ๊กดูภาพประกอบในเล่มครับ
- พิมพ์เมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๒ / รวม 2 เล่ม / ปกแข็ง กว้าง 25 ซ.ม.x ยาว 33 ซ.ม./
สภาพหนังสือ 99.99% / กระดาษดี ภาพสีทุกหน้า พร้อมคำบรรยายครับ
- เล่ม ๑ สมุดภาพไตรภูมิฉบับกรุงศรีอยุธยา รวม ๙๙ ภาพ
- เล่ม ๒ สมุดภาพไตรภูมิฉบับกรุงธนบุรี รวม ๑๔๕ ภาพ คำบรรยายพระธรรมเทศนาของ
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
- พิมพ์ขึ้นเพื่อร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา ๖ รอบ
๕ ธ.ค.๒๕๔๒ / น่าสะสมครับ
- จุดมุ่งหมายของกรมศิลปากร
- เพื่อผดุงรักษาผลงานอันทรงคุณค่ายิ่งทางศิลปะและวัฒนธรรมของบรรพชนไทย
- ส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ และวิจัยผลงานทางด้านจิตรกรรมให้กว้างขวาง
- เพื่ออนุรักษ์ต้นฉบับเอกสารโบราณที่มีอายุมากกว่า ๒๐๐ ปี ให้มีอายุยืนยาว
- เล่ม ๑ และ เล่ม ๒ รวม 448 หน้า ไม่รวมบรรณานุกรม ดัชนี ด้านหลังมีแผนภูมิโครง
สร้างไตรภูมิ บัญชีรายชื่อภูมิต่าง ๆ และความหมายของภูมินั้น ๆ
- ท้ายเล่มมีเรื่องประวัติสังเขปเจ้าพระยาศรีธรรมาธิราช
- จำนวนพิมพ์ ๑๐,๐๐๐ ชุด( ๒๐,๐๐๐ เล่ม)

สมุดภาพไตรภูมิ ฉบับกรุงศรีอยุธยา-ฉบับกรุงธนบุรี เล่ม ๑ และ เล่ม ๒
สมุดภาพไตรภูมิ ฉบับกรุงศรีอยุธยา-ฉบับกรุงธนบุรี เล่ม ๑ และ เล่ม ๒
ไม่ระบุ
ติดต่อร้านค้า