P5 แพ็คเกจ  เวียดนามใต้  โอจิมินห์ วุงเตา 4 วัน 3 คืน เดินทางได้ทุกวัน 2 ท่านขึ้นไป

P5 แพ็คเกจ เวียดนามใต้ โอจิมินห์ วุงเตา 4 วัน 3 คืน เดินทางได้ทุกวัน 2 ท่านขึ้นไป

แพ็คเกจเวียดนามใต้โฮจิมินห์ วุงเตา 4 วัน 3 คืน เดินทางได้ทุกวัน 2 ท่านขึ้นไปวันแรก :กรุงเทพ – นครโฮจ

  • ราคา 7,900.00.-

จำนวนสินค้า

แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
TK TRAVEL & TOUR

TK TRAVEL & TOUR    ดำเนินธุรกิจบริการด้านท่องเที่ยวครบวงจร          บริษัทจัดนำเที่ยวทั้งในประเทศ และต่างประเทศทั่วโลก แพ็กเกจทัวร์ สำรองห้องพักโรงแรมทั้งในและต่างประเทศ   จำหน่ายตั๋วเครื่องบิน  จัดกรุ๊ปสัมมนา  ดูงาน ทั้งในและต่างประเทศ แพ็คเกจทัวร์ต่างประเทศ โดยทีมงานมีความชำนาญแต่ละประเทศ  ประสบการณ์กว่า 20 ปี    TK TRAVEL& TOUR  #ศูนย์รวมทัวร์คุณภาพทั่วโลก   คลิกดูโปรแกรม >>> https://bit.ly/2mLlFS7   MAGIC ROUTES   แมจิค รูทส์ ศูนย์บริการรถบัสให้เช่า รถบัสปรับอากาศ VIP  ให้เช่า      บริการนำเที่ยวทั่วไทย รถรับ-ส่งพนักงาน รายเดือน รายปี เรามีรถบริการมากกว่า 100 คัน             THONGSAIM HAPPY TOUR ท่องสยาม แฮปปี้ทัวร์ * ชำนาญงานจัดนำเที่ยวในประเทศ   ใบอนุญาต license   11/08485      ที่อยู่ **67/429  Moo 17 Kanjanaapisek Rd.  Bangmaenang Bangyai  Nonthaburi  11140 HOTLINE : 081-808-3445   (66) 02-903-0909, TEL.081-808-3445  02-9031469   FAX (66)  02-903-1469 Email : tkholidays@hotmail.com , ID LINE : tktour Line: https://bit.ly/2Vtn4tl  http://www.tkttour.com FB: TK TRAVEL AND TOUR FB: ศูนย์บริการรถบัสให้เช่าMagic Routes แมจิค รูทส์ ติดต่อ จองทัวร์ทั่วโลกที่นี่ค่ะ >> Line: https://bit.ly/2Vtn4tl                    คุณวรัท เดชมณเฑียร ผู้บริหาร ,ฝ่ายบริหารงานด้านการตลาด จบการศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโท คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ  กรุงเทพมหานคร **ประธานรุ่น30 คณะโบราณคดี ศิลปากรวังท่าพระ  **คณะกรรมการก่อตั้งสมาคม,ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สมาคมนักศึกษาเก่าโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร  , **ล่ามภาษาเขมร ประวัติการทำงาน 1.           ผู้จัดการฝ่ายพิสูจน์อักษร และฝ่ายโฆษณาย่อยฟรี หนังสือทุกเล่มในเครือบริษัท วัฏจักร จำกัด (มหาชน) 2.           ผู้ประดิษฐ์ สร้างเครื่องแม็คอินทอช ภาษาเขมร เครื่องแรกของโลก 3.           ฝ่ายบริหาร,ผู้จัดการบริษัท รัศมี กัมพูชา จำกัด 4.           ฝ่ายบริหาร,ผู้จัดการบริษัท แคมโบเดีย พลับบลิคชิ่ง จำกัด 5.           บรรณาธิการบริหารจัดการ           - หนังสือพิมพ์ รัศมีกัมพูชา ( นสพ. รายวัน ภาษาเขมร สี่สี เล่มแรกของประเทศกัมพูชา )         - นิตยสาร THE POPULAR MAGAZINE รายปักษ์ ภาษาเขมร  สี่สี เล่มแรกของประเทศกัมพูชา ) ,         - นิตยสาร  เศรษฐกิจและชีวิต  รายเดือน ภาษากัมพูชา 6.  ผู้พิมพ์อักษรภาษาเขมรในพจนานุกรม ไทย-เขมร โดย อาจารย์กาญจนา นาคสกุล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  7  ทำธุรกิจสื่อโฆษณา  ภาษาเขมร  ทุกรูปแบบ 8 . เริ่มทำธุรกิจนำเที่ยว พศ  2543

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

P5 แพ็คเกจ  เวียดนามใต้  โฮจิมินห์ วุงเตา 4 วัน 3 คืน เดินทางได้ทุกวัน 2 ท่านขึ้นไป

วันแรก :        กรุงเทพ – นครโฮจิมินห์                                                                 (เย็น)

........น.               รับเข้าสนามบินนครโฮจิมินห์ นำท่านเดินทางสู่ เมืองตากอากาศวุงเตาเช็คอินท์เข้าสู่ที่พัก

เย็น                   บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร // หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง :      วุงเตา – นครโฮจิมินห์                                           (อาหารเช้า + กลางวัน + เย็น)

เช้า                   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางไปนมัสการ พระพุทธไสยาสน์ วัดศรีศากยมุนี สักการะเจ้าแม่กวนอิมภาย นำท่านชม พระราชวังฤดูร้อน ของกษัตริย์เบ๋าได๋  ชม วัดปลาวาฬ วัดที่ออกแบบสถาปัตยกรรมแบบจีน ซึ่งสร้างโดยกลุ่มชาวเรือและชาวประมงที่ให้ความเคารพนับถือปลาวาฬ ซึ่งจะคอยปกป้องและคุ้มครองชาวเรือให้ปลอดภัยจากอันตรายต่าง ๆ

เที่ยง                 บริการกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์สงคราม และ ชม ทำเนียบประธานาธิบดี ชม โบสถ์นอร์ทเทรอดาม  ชม อนุสาวรีย์ท่านประธานโฮจิมหิห์

19.00 น.          นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือ แม่น้ำไซ่งอน ลงเรือสำราญพร้อมบริการอาหารค่ำบนเรือ                                            ล่องเรือชมบรรยากาศยามค่ำคืน เคล้าคลอเสียดนตรีพื้นเมืองเวียดนาม 

วันที่สาม :      อุโมงค์กูจี – ช๊อปปิ้ง                                            (อาหารเช้า + กลางวัน + เย็น)

เช้า                   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เดินทางสู่ อุโมงค์กูจี ชมอุโมงค์ของชาวเวียดกงที่ขุดขึ้นขนาดพอดีตัวในสมัยที่ทำสงครามกับทหารเวียดนามใต้

เที่ยง                 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นช้อบปิ้ง ณ ตลาดเบนถันอิสระตามอัธยาศัย

.......                   บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 

วันที่สี่ :         โฮจิมินห์ - กรุงเทพ                                                      (อาหารเช้า + กลางวัน)

เช้า                   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

                        อิสระตามอัธยาศัย

                        บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นเดินทางกลับสู่สนามบิน /// สิ้นสุดการเดินทาง

 โรงแรมที่พัก
HCM City : Le Duy Hotel / New Epoch Hotel / Saigon Star Hotel
Vung Tao : Sammy hotel  or Cap-Saint Jacques hotel

อัตราค่าบริการ (ผู้เดินทางสามารถกำหนดวันเดินทางเองได้)
2 ท่าน /3-5 ท่าน/ 6-9 ท่าน/ 10-14 ท่าน
14,200.-/ 12,200.- /8,900.- /7,900.-

พักเดี่ยวเพิ่ม 3000 บาท/ท่าน


อัตราค่าบริการรวม : ที่พักระดับมาตรฐาน 2 คืน / อาหารทุกมื้อตามรายการ/ระปรับอากาศท้องถิ่น / มัคคุเทศก์ท้องถิ่นไทย /ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวทุกแห่ง/เรื่อล่องอ่าวฮาลองเบย์ / ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง


อัตราค่าบริการไม่รวม : ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ / ค่าภาษีสนามบิน / ค่ากระเป๋าน้ำหนักเกินและค่าฝากโหลดกระเป๋าต่างๆ/ค่าอาหารและเครื่องดิ่มนอกเหนือจากที่ระบุ/ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ/ค่าธรรมเนียมวีซ่า / ค่าภาษีต่างๆ

หมายเหตุ : กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วันทำการ

การจอง และการชำระเงิน                                      

1. มัดจำท่านละ 5,000 บาท  โอนเข้าบัญชีชื่อบัญชี    คุณ วรัท  เดชมณเฑียร

ธนาคาร กสิกรไทย    สาขาบางขุนนนท์              บัญชีออมทรัพย์   เลขที่   753-205-9539

ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด     สาขาตลิ่งชัน             บัญชีออมทรัพย์   เลขที่   211-001-8203

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด สาขาบางใหญ่          บัญชีออมทรัพย์  เลขที่  306-217 -1845

2. แฟกซ์สลิปโอนเงิน  ชื่อ โปรแกรมที่จอง  มาที่บริษัทฯ  02-903-1469 หรือ tkholidays@hotmail.com

3. แฟกซ์หน้าพาสปอร์ตมาด้วย             (กรุณาตรวจสอบวันหมดอายุ)   4. ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนเดินทาง 15 วัน

 

TK TRAVEL & TOUR
THUPTHONGKUM HOTEL 364 Thanavithee Rd. Arunyapratet  Sakaew 27120 THAILAND

67/429  Moobaan phrapin 3 Soi 9 Kanjanaapisek Rd. Bangmaenang Bangyai  Nonthaburi  11140

TEL. (66) 02-903-0909   , 02-903-0909   , 081-808-3445   FAX (66)  02-903-1469

 Email  : tkholidays@hotmail.com   license   11/3267

http://www.tkttour.com

P5 แพ็คเกจ  เวียดนามใต้  โอจิมินห์ วุงเตา 4 วัน 3 คืน เดินทางได้ทุกวัน 2 ท่านขึ้นไป
P5 แพ็คเกจ เวียดนามใต้ โอจิมินห์ วุงเตา 4 วัน 3 คืน เดินทางได้ทุกวัน 2 ท่านขึ้นไป
7,900.00.-