เจดีย์ยุทธหัตถี อยู่ที่สุพรรณบุีรี

เจดีย์ยุทธหัตถี อยู่ที่สุพรรณบุีรี

- เป็นการอภิปรายเรื่อง\"เจดีย์ยุทธหัตถีอยู่ที่ไหน\" ณ ห้องประชุมกรมประชาสัมพันธ์ เมื่อ 3 มี.ค.2516 โดยนายลิขิตสารสนอง / จมื่นอมรอรุณารักษ์ / นายคงเดชประัพัฒน์ทอง / นายประโยชน์

  • ราคาไม่ระบุ

จำนวนสินค้า

สินค้าหมด
แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
ร้านตุ้มหนังสือเก่า

ซื้อ-ขาย-จัดหาหนังสือเก่าและหายากทุกประเภท

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

- เป็นการอภิปรายเรื่อง"เจดีย์ยุทธหัตถีอยู่ที่ไหน" ณ ห้องประชุมกรมประชาสัมพันธ์
   เมื่อ 3 มี.ค.2516 โดยนายลิขิตสารสนอง / จมื่นอมรอรุณารักษ์ / นายคงเดช
   ประัพัฒน์ทอง / นายประโยชน์ มั่นคงดี / ดร.กมล ทองธรรมชาติ

- บางส่วนในเล่ม - เรื่องพระเจดีย์ยุทธหัตถี สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงนิพนธ์ / - พระบวระพิไชนสงคราม ตำรับไญย / - เรื่องศึกพระมหาอุปราชาครั้งแรก / - เพียงจารึกวัดเชียงมั่นก็ยืนยันได้ว่า พงศาวดารฉบับหลวงประเสริฐไม่ใช่ของปลอม ฯลฯ
- ปกอ่อน(ขนาดเท่านิตยสาร) มีภาพประกอบแซม ๆ อยู่ /หนาประมาณ 300 หน้า
 

เจดีย์ยุทธหัตถี อยู่ที่สุพรรณบุีรี
เจดีย์ยุทธหัตถี อยู่ที่สุพรรณบุีรี
ไม่ระบุ
ติดต่อร้านค้า