71122 หุ่นเดิน 4 ขา พลังมือหมุน
71122 หุ่นเดิน 4 ขา พลังมือหมุน
71122 หุ่นเดิน 4 ขา พลังมือหมุน
71122 หุ่นเดิน 4 ขา พลังมือหมุน

71122 หุ่นเดิน 4 ขา พลังมือหมุน

เป็นชุดประกอบหุ่นยนต์เ ดิน 4 ขา ใช้พลังจากแหล่งกำเนิดไฟฟ้าแบบมือหมุน(ไม่ต้องใส่ battary) โดยกระบวนการทำงานจะเป็นการเปลี่ยนพลังงานกล(มือหมุ่น) เป็นพลังงานไฟฟ้า ส่งกระแสไฟฟ้าไปยังมอเตอร์เพื่อขับกลไกการท

  • ราคา 920.00.-

จำนวนสินค้า

แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
หุ่นยนต์เพื่อการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้

หุ่นยนต์เพื่อการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

เป็นชุดประกอบหุ่นยนต์เ ดิน 4 ขา ใช้พลังจากแหล่งกำเนิดไฟฟ้าแบบมือหมุน(ไม่ต้องใส่ battary) โดยกระบวนการทำงานจะเป็นการเปลี่ยนพลังงานกล(มือหมุ่น) เป็นพลังงานไฟฟ้า ส่งกระแสไฟฟ้าไปยังมอเตอร์เพื่อขับกลไกการทำงานของหุ่น สามารถเคลื่อนไหว เดินหน้า ถอยหลัง และสามารถนำมาแข่งขันผลักกันได้

71122

71122

71122 หุ่นเดิน 4 ขา พลังมือหมุน
71122 หุ่นเดิน 4 ขา พลังมือหมุน
920.00.-