ตราดรำลึก / รวบรวมโดย คุณกนกศักดิ์ วรรณกนก ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด
ตราดรำลึก / รวบรวมโดย คุณกนกศักดิ์ วรรณกนก ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด
ตราดรำลึก / รวบรวมโดย คุณกนกศักดิ์ วรรณกนก ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด
ตราดรำลึก / รวบรวมโดย คุณกนกศักดิ์ วรรณกนก ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด
ตราดรำลึก / รวบรวมโดย คุณกนกศักดิ์ วรรณกนก ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด

ตราดรำลึก / รวบรวมโดย คุณกนกศักดิ์ วรรณกนก ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด

- คลิ๊กดูภาพประกอบในเล่มครับ - สารบัญ - - ตอนที่ 1 - บันทึกของหลวงสาครคชเขตต์ - นิราศเมืองตราด - จดหมายเหตุเสด็จประพาสเมืองจันทบุรี &nbs

  • ราคาไม่ระบุ

จำนวนสินค้า

แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
ร้านตุ้มหนังสือเก่า

ซื้อ-ขาย-จัดหาหนังสือเก่าและหายากทุกประเภท

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

- คลิ๊กดูภาพประกอบในเล่มครับ
- สารบัญ -
  - ตอนที่ 1
    - บันทึกของหลวงสาครคชเขตต์
    - นิราศเมืองตราด
    - จดหมายเหตุเสด็จประพาสเมืองจันทบุรี
       ตอนที่เีกี่ยวกับจังหวัดตราด
    - จดหมายเหตุเสด็จประพาสชายทะเล
       พระราชนิพนธ์เรื่องไกลบ้าน
  - ตอนที่ 2
    - พระราชหัตถเลขารัชกาลที่ 5
      การรบที่เกาะช้าง
  - ตอนที่ 3
    - จัดหวัดตราดปัจจุบัน
    - บันทึกความเป็นมาของอำเภอคลองใหญ่
    - คำถวายพระพรของพระสงฆ์เืมืองตราดเขียนด้วยลายมือ
    - รายนามผู้ว่าราชการจังหวัดตราด
    - ประกาศจัดหวัดตราด เรื่อง วันตราดรำลึก
- ปกอ่อน หนา 287 หน้า ขนาดเท่านิตยสารทั่วไป สภาพรวม
   80%(มีรอยแหว่งปกด้านบนขวามือนิดหน่อยครับ/กระดาษ
   เหลืองนิดหน่อย)
- พิมพ์ปี พ.ศ.2515

ตราดรำลึก / รวบรวมโดย คุณกนกศักดิ์ วรรณกนก ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด
ตราดรำลึก / รวบรวมโดย คุณกนกศักดิ์ วรรณกนก ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด
ไม่ระบุ
ติดต่อร้านค้า