สถานีตรวจวัดสภาพอากาศโดยอัตโนมัติ Weather Station (AWS)
สถานีตรวจวัดสภาพอากาศโดยอัตโนมัติ Weather Station (AWS)
สถานีตรวจวัดสภาพอากาศโดยอัตโนมัติ Weather Station (AWS)
สถานีตรวจวัดสภาพอากาศโดยอัตโนมัติ Weather Station (AWS)
สถานีตรวจวัดสภาพอากาศโดยอัตโนมัติ Weather Station (AWS)

สถานีตรวจวัดสภาพอากาศโดยอัตโนมัติ Weather Station (AWS)

สถานีตรวจวัดสภาพอากาศโดยอัตโนมัติ Weather Station (AWS)ปัญหาหนึ่งที่พบของนักวิจัยหรือผู้ที่สนใจระบบพลังงานทดแทน ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ระบบกังหันลมผลิตไฟฟ้า หรือแม้แต่ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานน้ำ (Hydr

  • ราคาไม่ระบุ

จำนวนสินค้า

แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
บริษัท ทองสุขศิริ ออโตเมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด               Hotline :      091-882-6871

  Tongsuksiri Automation And Service .Co.,Ltd   เราขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยอนุรักษ์ "พลังงานของชาติ"  ความเป็นมาของเรา(Company Profile)   ทองสุขศิริ ออโตเมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2550 โดยดำเนินธุรกิจ จำหน่าย ติดตั้ง ซ่อมบำรุง อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน และบริการให้คำปรึกษา ระบบพลังงานทางเลือก พลังงานทดแทน รับติดตั้งอุปกรณ์ "ไอ-ออน-เซลล์"(Ion-Cell) เพื่อประหยัดน้ำมัน ใช้หลักเพิ่ม ประสิทธิภาพกระบวน การเผาไหม้ของเครื่องยนต์  รับติดตั้งอุปกรณ์ ช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้า โซล่าเซลพลังงแสงอาทิตย์  รับให้คำปรึกษา การใช้พลังงานอย่างประหยัด บริการหลังการขาย (After sales service)          นโยบายด้านบริการหลังการขาย(After sales service)มุ่งเน้นการสร้างความมั่นใจในด้านการให้บริการทั้งก่อนและหลังการขายเป็นสำคัญ ควบคู่ไปกับคุณภาพสินค้าโดยมุ่งเน้นที่ ความเร็วในการจัดส่งสินค้าและความถูกต้องโดยจะพยายามส่งสินค้าให้ลูกค้าภายใน1วัน(หากมีสินค้าในสต็อค)และสินค้าทุกรายการหากมีปัญหาอันเกิดจากผลิตหรือชำรุดเสียหายระหว่างขนส่ง ทางบริษัทฯยินดีเปลี่ยนสินค้าให้ท่านภายใน 3 วัน หลังได้รับแจ้ง นอกจากนี้ยังมีบริการส่งสินค้าตาม Site งานกรณีต้องการใช้สินค้าเร่งด่วน เป้าหมายของบริษัทฯ(Vision)    เราขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยอนุรักษ์ "พลังงานของชาติ"                 เรามีความยินดีอย่างยิ่งที่จะให้คำปรึกษาทางด้านพลังงานทุกระบบไม่ว่าระบบเล็กหรือระบบใหญ่ ยินให้ความรู้แก่ผู้สนใจ เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาประเทศไทยเพื่อใช้เป็นศูนย์กลาง ในการสาธิตระบบผลิตและจำหน่าย ไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ กังหันลมผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กให้ประชาชนผู้สนใจ        เราขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยอนุรักษ์ "พลังงานของชาติ"           เซลล์แสงอาทิตย์และกังหันลม    "กับบทบาทองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)" "Corporate Social Responsibility-CSR หมายถึงองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม"   ปัจจุบันหลายผู้ประกอบการให้ความใส่ใจเป็นอย่างยิ่งเกี่ยวกับปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ผู้บริหาร  ของหลายบริษัท หลายหน่วยงาน ได้ริเริ่มนโยบายในการสร้าง " โรงงานสีเขียว " โดยเริ่มจากการปลูกต้นไม้เป็นจำนวนมาก ภายในโรงงาน ที่สำคัญผู้บริหารยังมองไปถึงการนำพลังงานหมุนเวียนประเภทต่างๆ เช่น แสงอาทิตย์ ลมมาใช้อย่างจริงจัง และเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด     โครงการนำร่อง ระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (PV Stand alone , Grid connected system)และระบบผสมระหว่างเซลล์แสงอาทิตย์ กับกังหันลม(PV Hybrid system) ขนาด 1000 วัตต์  ที่จะนำเสนอให้กับบริษัท และหน่วยงานอื่นๆ อาจนำไปใช้งานกับระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน หรือระบบแสงสว่างรอบโรงงาน หรือระบบอื่น ตามที่บริษัทเห็นสมควร     การผลิตไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตย์ขนาด 1000 วัตต์ PV 120 x 8  ผลิตไฟฟ้าได้ 1000 W x 4.5 hr(sun light/day) x 30 days = 135000 Wh /month หรือ 135 KWh/ month       สำหรับกังหันลมขนาด 1000 วัตต์    ผลิตไฟฟ้าได้ 1 KW x 24 hr (Wind) x 30 days = 720 KWh/month       (เป็นการคำนวณโดยประมาณ พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จริงขึ้นอยู่กับศักยภาพของพลังงานลมในแต่ละพื้นที่) Sale: 038-049844-5, 085-2781352,Technician: 08-3992-4441 ,08-8578-8395                      

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

 

   สถานีตรวจวัดสภาพอากาศโดยอัตโนมัติ Weather Station (AWS) ปัญหาหนึ่งที่พบของนักวิจัยหรือผู้ที่สนใจระบบพลังงานทดแทน ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ระบบกังหันลมผลิตไฟฟ้า หรือแม้แต่ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานน้ำ (Hydro turbine) คือ ข้อมูลเบื้องต้นของ ภูมิอากาศ เช่น อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัส ความเร็วลม และทิศทางของลม ปริมาณน้ำฝน เป็นต้น เพื่อที่จะแก้ปัญหาดังกล่าว ขอเสนอเครื่องมือวัดภูมิอากาศ รุ่น EN1080 ซึ่งสามารถรองรับความต้องการของนักวิจัยหรือผู้ที่สนใจในราคาประหยัด นอกจากจะสามารถส่งข้อมูลโดยไร้สายแล้วยังสามารถบันทึกข้อมูลได้มากกว่า 4,000 ตัวอย่าง

   คุณสมบัติพิเศษของ เครื่องวัดสภาพอากาศ รุ่น EN 1080 สามารถวัดความเร็วลม ทิศทางลม ความชื้น อุณหภูมิ ปริมาณน้ำฝน โดยส่งผ่านข้อมูลระบบไร้สาย ความสามารถในการส่งถ่ายข้อมูล 433 MHz สามารถส่งถ่ายข้อมูลได้ไกลถึง 100 เมตร สามารถตั้งระบบจากระบบ Touch screen หรือ จากคอมพิวเตอร์ ระบบแสดงผลเป็นแบบ Digital display สามารถเก็บข้อมูลได้ถึง 4080 ตัวอย่าง สามารถดึงข้อมูลจาก USB port เหมาะสำหรับ สถานศึกษา โครงการหรือนักวิจัยผู้ที่ต้องการทราบข้อมูลของสภาพอากาศ ทำงานโดยใช้ Data Logger เป็นหัวใจในการทำงาน

  ประกอบด้วยหัววัดจำนวน 6 ชุด แสดงผลผ่าน Software Weather บนระบบ Windows ส่งสัญญาณด้วย GPS ทำงานต่อเนื่องด้วยระบบ เซลแสงอาทิตย์ สามารถแสดงผลบน Web site ได้ แหล่งจ่ายไฟ แผงโซลาเซล และ แบตเตอรี่แบบประจุไฟได้ ช่วงการวัด 1/วินาที ถึง 2/ชั่วโมง คุณสมบัติ Weather software แสดงผลแบบทันที นำค่ามาวิเคราะห์ได้

   แสดงผลแบบ Online

- วัดอุณหภูมิ วัดความชื้น วัดความดันอากาศ วัดปริมาณฝน วัดความเร็วลม วัดทิศทางลม

- สามารถเพิ่มการวัดอื่นได้

- แสดงรายงานปริมาณน้ำฝนแบบ รายวัน รายเดือน รายปี

- แสดงผลทิศทางลม แบบ Compass Rose, Frequency, Vector Garph ได้ อ่านค่า Min Max ของอุณหภูมิได้

- คำนวณค่า Dew Point ได้ แสดงผลแบบ Off line

- คำนวณ หาค่าเฉลี่ย ค่ารวม - แสดงกราฟ เดี่ยว หรือรวมได้ หรือแบบตารางได้

- วิเคราะห์อากาศล่วงหน้าได้

- แสดงผล Zoom, Mark, Pan ได้

- พิมพ์ หรือส่งออกแบบ excel ได้

- ส่งรายงานออก Web site ได้โดยอัตโนมัติ

   


 

 

บริการหลังการขาย และ การปรับจูลเครื่อง   ทองสูขศิริฯ รับบรีการซ่อมแก้ไขเครื่องด้วยช่างมืออาชีพ และ โปรมแกรมซ่อมและ ปรั้บจูลเครื่อง ( Caribation )  โดยคิดตามจำนวนฟั้งชันที่ คาลิเบท ( Funtion = 3000 B.) ส่านการซ่อมราคาตามอาการเสืย  ( Tel: 091-8826871)

       

    

สถานีตรวจวัดสภาพอากาศโดยอัตโนมัติ Weather Station (AWS)
สถานีตรวจวัดสภาพอากาศโดยอัตโนมัติ Weather Station (AWS)
ไม่ระบุ
ติดต่อร้านค้า