พูดอังกฤษตามสถานการณ์

พูดอังกฤษตามสถานการณ์

เหมาะสำหรับผู้ที่มีความสนใจในภาษาอังกฤษ เพื่อนำไปใช้ในสถานะการณ์ต่างๆ เข้าใจความหมายของเจ้าของภาษาและสนทนาได้อย่างไม่ติดขัดพูดอังกฤษตามสถานะการณ์ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่มีความสนใจใน

  • ราคา 204.00.- 240.00.-

จำนวนสินค้า

แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
ไอเลิร์นบุ๊ค จำหน่ายหนังสือ สื่อการเรียนการสอน หนังสือ + VCD

จำหน่ายหนังสือ สื่อการเรียนการสอน หนังสือ + VCD

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

เหมาะสำหรับผู้ที่มีความสนใจในภาษาอังกฤษ เพื่อนำไปใช้ในสถานะการณ์ต่างๆ เข้าใจความหมายของเจ้าของภาษาและสนทนาได้อย่างไม่ติดขัด

 

 
พูดอังกฤษตามสถานะการณ์ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่มีความสนใจในภาษาอังกฤษ เพื่อการนำไปใช้ในสถานะการณ์ต่างๆ การขอใช้ความคิดเห็น การแสดงความคิดเห็น การให้คำแนะนำ และเพื่อการเป็นเจ้าภาพที่ดี ในการต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ซึ่งบทสนทนาและสถานการณ์ต่างๆ ในหนังสือ เล่มนี้ล้วนเป็นถ้อยคำสำนวนที่พบบ่อยในชีวิต ประจำวันสามารถเรียนรู้ได้ง่ายด้วยตนเอง พร้อมฝึกทักษะการฟัง จากเจ้าของภาษา โดยแต่ละบทจะมีเสียงอ่านไทย พร้อมคำแปล และคำศัพท์ ประกอบด้วยสถานการณ์ที่สำคัญต่าง ๆ ดังนี้

 


เนื้อหาภายใน:

 

การขอใช้ความคิดเห็น

 

การแสดงความคิดเห็น
• การขอความคิดเห็นจากบุคคลอื่น
• การแสดงความคิดเห็นของตนเอง

 

การอธิบาย

 

การกล่าวแสดงความเข้าใจ
• การสอบถามความเข้าใจของบุคคลอื่น
• การสอบถามเพื่อเน้นย้ำความเข้าใจ
• การขอร้องให้กล่าวซ้ำ

 

การกล่าวแสดงการเปรียบเทียบ

 

การกล่าวแสดงความเป็นไปได้
• การแสดงความเป็นไปได้
• การกล่าวแสดงถึงความไม่น่าจะเป็นไปได้ หรือไม่สามารถเป็นไปได้

 

การกล่าวแสดงถึงการชอบสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากกว่า

 

การถามความเห็นและการออกความเห็น
• การตั้งคำถามเพื่อขอให้ผู้อื่นแสดงความเห็นด้วย
• การกล่าวแสดงความเห็นด้วยกับผู้พูดเพียงบางส่วน
• การกล่าวแสดงความไม่เห็นด้วย
• การกล่าวแสดงความสงสัยหรือไม่แน่ใจกับสิ่งที่ผู้พูดพูด

 

การกล่าวแสดงความตั้งใจและการตัดสินใจ
• การกล่าวแสดงความตั้งใจ
• การกล่าวตัดสินใจ

 

การให้คำแนะนำ
• การกล่าวขอคำแนะนำ
• การให้คำแนะนำ
 

 

 

ยินดีรับชำระค่าสินค้าโดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร/ATM 

ธนาณัติ และบัตรเครดิต


โดยสั่งซื้อได้ที่


http://www.complexplus.com/shopaff.asp?affid=112&id=P-ENG-04

 


พูดอังกฤษตามสถานการณ์
พูดอังกฤษตามสถานการณ์
204.00.- 240.00.-