ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน

ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน

เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องทำงานร่วมกับชาวต่างชาติ ทำให้คุณเกิดความเชี่ยวชาญและทำงานได้อย่างราบรื่นสื่อการสอนชุด "ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน"ได้รวบรวมเอาคำศัพท์ บทสนทนา รวมทั้งเกร็ดความรู้ที่จำ

  • ราคา 213.00.- 250.00.-

จำนวนสินค้า

แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
ไอเลิร์นบุ๊ค จำหน่ายหนังสือ สื่อการเรียนการสอน หนังสือ + VCD

จำหน่ายหนังสือ สื่อการเรียนการสอน หนังสือ + VCD

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด


เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องทำงานร่วมกับชาวต่างชาติ ทำให้คุณเกิดความเชี่ยวชาญและทำงานได้อย่างราบรื่น

 

 
สื่อการสอนชุด "ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน"ได้รวบรวมเอาคำศัพท์ บทสนทนา รวมทั้งเกร็ดความรู้ที่จำเป็นต่างๆ ในสำนักงาน มาไว้ครบถ้วน เริ่มตั้งแต่การสมัครงานจนถึงการนำเสนอผลงาน เหมาะสำหรับ ผู้ที่ต้องทำงานร่วมกับ ชาวต่างชาติ ไม่ว่าจะเป็น เพื่อนร่วมงาน เจ้านาย หรือลูกค้า สื่อการสอนชุดนี้จะช่วย ให้คุณเชี่ยวชาญในการ ใช้ภาษาอังกฤษในที่ทำงาน ขจัดความประหม่า ในการพูดและการสื่อสาร ซึ่งนำไปสู่บรรยากาศการทำงานอันราบรื่น และสัมฤทธิ์ผล

 


เนื้อหาภายใน:

 

DISC 1:
Unit 1 Hightway to A Job
• การเตรียมตัวเพื่อเข้าสัมภาษณ์งาน

 

Unit 2 The Firsh Coming Officer
• การทักทาย
• การแนะนำตัวเองแก่เพื่อนใหม่
• ทำความรู้จักกับบริษัท ตำแหน่งของสถานที่และสิ่งของต่างๆ

 

Unit 3 About A Job
• บอกคุณสมบัติและความสามารถในการทำงานของตน
• พูดถึงหน้าที่รับผิดชอบของตน
• กิจวัตรประจำวันในที่ทำงาน

 

DISC 2:
Unit 4 Call Center
• รับโทรศัพท์
• รับฝากข้อความ
• บอกคู่สนทนาว่าคุณไม่สามารถคุยได้
• จบบทสนทนา
• ข้อความเสียง

 

Unit 5 Advice and Suggestions
• ขอคำแนะนำ
• ให้คำแนะนำแก่ลูกค้า / เพื่อน
• ให้คำแนะนำแก่เจ้านาย / เพื่อนร่วมงาน

 

Unit 6 Permission and Help
• ร้องขอการกระทำ
• ขออนุญาต
• อนุญาตและไม่อนุญาต
• ร้องขอความช่วยเหลือ
• ให้และปฏิเสธความช่วยเหลือ
• เสนอการช่วยเหลือ

 

Unit 7 Everybody Makes Mistakes
• การร้องทุกข์และการขอโทษ

 

DISC 3:
Unit 8 Appointment
• นัดหมาย
• ปฏิเสธการนัดหมาย
• ตกลงเรื่องเวลาที่สะดวก
• เลื่อนนัดหมาย
• ไปพบตามนัดหมาย
• ไปพบโดยไม่ได้นัดหมาย

 

Unit 9 Lost in Transportation
• ถามทางและอธิบายทาง

 

Unit 10 The Terminal
• การซื้อตั๋วเครื่องบิน
• การเช่ารถ
• การซื้อตั๋วรถไฟ
• การจองโรงแรม
• การเข้าพักโรงแรม
• การจ่ายค่าบริการต่างๆ

 

Unit 11 The Great Presentation
• เริ่มต้นการนำเสนอ
• ดำเนินการนำเสนอต่อ
• จัดการกับคำถามต่างๆ
• จัดการกับสิ่งที่ไม่คาดหมาย
• สรุปสิ่งที่นำเสนอ
• จบการนำเสนอ

 

DISC 4:
MP Audio
Audio for MP3 player.

 

 

ยินดีรับชำระค่าสินค้าโดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร/ATM 

ธนาณัติ และบัตรเครดิต


โดยสั่งซื้อได้ที่


http://www.complexplus.com/shopaff.asp?affid=112&id=P-ENG-01

 


ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน
ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน
213.00.- 250.00.-