71125 หุ่นยนต์เลียนแบบการว่ายน้ำของปลา
71125 หุ่นยนต์เลียนแบบการว่ายน้ำของปลา
71125 หุ่นยนต์เลียนแบบการว่ายน้ำของปลา

71125 หุ่นยนต์เลียนแบบการว่ายน้ำของปลา

เป็นหุ่นยนต์ เลียนแบบการว่ายน้ำของปลา ใช้ครีบหางในการขับเคลือน

  • ราคา 900.00.-

จำนวนสินค้า

แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
หุ่นยนต์เพื่อการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้

หุ่นยนต์เพื่อการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

เป็นหุ่นยนต์ เลียนแบบการว่ายน้ำของปลา สามารถกำหนดทิศทางการว่ายน้ำของตัวหุ่นได้

ว่ายน้ำได้อย่างเหมือนจริง โดยใช้ครีบหางในการขับเคลื่อน

 

71125 หุ่นยนต์เลียนแบบการว่ายน้ำของปลา
71125 หุ่นยนต์เลียนแบบการว่ายน้ำของปลา
900.00.-