เครื่องวัดประสิทธิภาพการเผาไหม้ :KM940

เครื่องวัดประสิทธิภาพการเผาไหม้ :KM940

The KM940 handheld analyser is ideal for industrial boiler flue gas measurement and analysis.It operates on all boiler types and can display 8 parameters simultaneously showing measurements a

  • ราคาไม่ระบุ

จำนวนสินค้า

แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
ETCTHAILAND

    ความเป็นมา       บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เทคโนโลยี แอนด์ คอนโทรล (ประเทศไทย) จำกัด หรือเรียกย่อๆ ว่า ETC เป็นบริษัทร่วมทุน ระหว่างผู้ลงทุนคนไทย กับบริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เทคโนโลยี แอนด์ คอนโทรล จำกัด แห่งประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตเครื่องควบคุมประสิทธิภาพการเผาไหม้ของหม้อไอน้ำแบบอัตโนมัติ ที่มีชื่อเสียงมายาวนาน   ETC (ประเทศไทย) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2547 เพื่อรองรับวิกฤตการณ์ด้านพลังงาน ซึ่งส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงกับภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย ด้วยประสบการณ์ของทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการและอนุรักษ์พลังงาน ที่มีประสบการณ์กว่า 20 ปี ทำให้เป็นที่เชื่อใจได้ว่า ETC จะสามารถช่วยให้ลูกค้าของทางบริษัทมีความรู้และสามารถ จัดการด้านการใช้พลังงานภายในบริษัทให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ   วิสัยทัศน์       เป็นบริษัทที่ปรึกษาทางด้านการอนุรักษ์พลังงาน และจัดจำหน่ายเครื่องมือวัดด้านพลังงาน และเครื่องควบคุมประสิทธิภาพการเผาไหม้ของหม้อไอน้ำ ที่มีอัตราการเจริญเติบโต อย่างต่อเนื่อง และสร้างความพึงพอในให้แก่ลูกค้า   ประสบการณ์ดำเนินงานโครงการ       โครงการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมโดยโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (กลุ่ม 3) ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ให้กับ บริษัท อีอีซี คอนสตรัคชั่น แมนเนจเม้นท์ จำกัด โครงการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมโดยโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (กลุ่ม 4) ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ให้กับ บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด โครงการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมโดยโรงงานควบคุม (กลุ่ม 5) ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ให้กับ บริษัท ทีม เอ็นเนอร์ยี่ แมนเนจเม้นท์ จำกัด โครงการถ่ายทอดการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม ที่นอกเหนือจากพ.ร.บ.การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ให้กับ ศูนย์อนุรักษ์พลังงานแห่งประเทศไทย โครงการตรวจสอบการเผาไหม้และปรับแต่งหัวเผา ของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)   ประสบการณ์ดำเนินงานฝึกอบรม       หลักสูตร "การอนุรักษ์พลังงานแบบยั่งยืน" ให้กับ บริษัท แอ๊ปป้า อินดัสตรีส์ จำกัด หลักสูตร "จิตสำนึกด้านการอนุรักษ์และเทคนิคการประหยัดพลังงานในระบบอัดอากาศ" ให้กับ บริษัท เอส แอนด์ ดี อินดัสตรีส์ จำกัด หลักสูตร "จิตสำนึกด้านการอนุรักษ์และเทคนิคการประหยัดพลังงานในระบบอัดอากาศ" ให้กับ The Thai Pineapple Public Co.,Ltd. หลักสูตร "จิตสำนึกด้านการอนุรักษ์และเทคนิคการประหยัดพลังงานในระบบหม้อไอน้ำ" ให้กับ บริษัท เอส แอนด์ ดี อินดัสตรีส์ จำกัด หลักสูตร "การอนุรักษ์พลังงานในอุปกรณ์การใช้พลังงานหลัก" ของ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน (พ.ศ. 2550) หลักสูตร "การตรวจวิเคราะห์การอนุรักษ์พลังงานในอุปกรณ์กับดักไอน้ำ" ของ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน (พ.ศ. 2550)     การดำเนินงานธุรกิจ       ด้านที่ปรึกษาการอนุรักษ์พลังงาน 1. บริการสำรวจระบบเพื่อลดต้นทุนด้านพลังงาน 2. ตรวจวัดและวิเคราะห์การใช้พลังงานในอาคาร/โรงงาน 3. การจัดทำเป้าหมายและแผนการอนุรักษ์พลังงาน 4. การจัดการพลังงานในองค์กรแบบแบ่งผลประหยัด (ESCO) 5. โครงการอนุรักษ์พลังงานของภาครัฐ 6. การจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการประหยัดพลังงานในระบบต่างๆ

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

The KM940 handheld analyser is ideal for industrial boiler flue gas measurement and analysis.

It operates on all boiler types and can display 8 parameters simultaneously showing measurements and calculations of boiler efficiency and pollution.

The KM940 base unit measures O2, flue and nett temperature and calculates CO2, boiler efficiency, excess air and losses. Specify the toxic gas sensors to meet your needs.

Features
· Measures O2 and CO

· Calculates CO2, efficiency and excess air

· Large 4 line display

· Long life rechargeable battery

· Large cordura case

· 150 memory positions

· One year limited warranty

· Two year limited warranty on O2 sensor

Options:

Add up to 3 additional sensors

GAS RANGE PART#

CO Hydrogen Comp 0 ~ 10,000ppm 12933

CO High Range 0 ~ 10% 13911

NO1 0 ~ 5,000ppm 13251

NO1 Low Range 0 ~ 100ppm 18079

NO2 0 ~ 1,000ppm 10533

SO2 0 ~ 5,000ppm 13910

SO2 Low Range 0 ~ 100ppm 18131
* Toxic gas sensors need to be specified at time of purchase or may be added at a later time.

สนใจสินค้ากรุณาติดต่อ : 02-594-5563 / info@etcthailand.com

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

เครื่องวัดประสิทธิภาพการเผาไหม้ :KM940
เครื่องวัดประสิทธิภาพการเผาไหม้ :KM940
ไม่ระบุ
ติดต่อร้านค้า