สมุดภาพ พระพุทธประวัติ ฉบับอนุรักษ์ภาพจิตรกรฝืมือเอก(ครูเหม เวชกร)
สมุดภาพ พระพุทธประวัติ ฉบับอนุรักษ์ภาพจิตรกรฝืมือเอก(ครูเหม เวชกร)
สมุดภาพ พระพุทธประวัติ ฉบับอนุรักษ์ภาพจิตรกรฝืมือเอก(ครูเหม เวชกร)
สมุดภาพ พระพุทธประวัติ ฉบับอนุรักษ์ภาพจิตรกรฝืมือเอก(ครูเหม เวชกร)
สมุดภาพ พระพุทธประวัติ ฉบับอนุรักษ์ภาพจิตรกรฝืมือเอก(ครูเหม เวชกร)

สมุดภาพ พระพุทธประวัติ ฉบับอนุรักษ์ภาพจิตรกรฝืมือเอก(ครูเหม เวชกร)

- คลิ๊กดูภาพประกอบในเล่มครับ - เป็นหนังสืออนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ - ภาพพระพุทธประวัตินี้ เป็นผลงานของครูเหม เวชกร จิตรกรฝีมือเอกของไทยซึ่งเขียนภาพพระพุทธประวัติขึ้นตามพระราชดำริของท่า

  • ราคาไม่ระบุ

จำนวนสินค้า

แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
ร้านตุ้มหนังสือเก่า

ซื้อ-ขาย-จัดหาหนังสือเก่าและหายากทุกประเภท

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

- คลิ๊กดูภาพประกอบในเล่มครับ
- เป็นหนังสืออนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ
- ภาพพระพุทธประวัตินี้ เป็นผลงานของครูเหม เวชกร จิตรกร
  ฝีมือเอกของไทยซึ่งเขียนภาพพระพุทธประวัติขึ้นตามพระราช
  ดำริของท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระอริยวงศาดตญาณ (ปุ่น ปุ
  ณุณสิริ) สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ ๑๗ วัดพระเชตุพน ทั้งชุดมี
  ทั้งหมด ๘๐ ภาพ โดยคัดเลือกเอาเหตุการณ์สำคัญ ๆ ของพระ
  พุทธประวัติจากหนังสือปฐมโพธิกถา
- ปกอ่อน ขนาดกว้าง 21 ซม.ยาว 29.5 ซม.หนารวม 326
  หน้า
- ในเล่มรวม 80 ภาพ พร้อมคำบรรยาภาพ 1 หน้า(หน้ารวมส่วน
  นี้ 171หน้า)
- สภาพ 95% ขึ้นไปครับ

สมุดภาพ พระพุทธประวัติ ฉบับอนุรักษ์ภาพจิตรกรฝืมือเอก(ครูเหม เวชกร)
สมุดภาพ พระพุทธประวัติ ฉบับอนุรักษ์ภาพจิตรกรฝืมือเอก(ครูเหม เวชกร)
ไม่ระบุ
ติดต่อร้านค้า