SC08-IO+AF

SC08-IO+AF

แว่นตานิรภัย ( Eye Protection)หมายถึง อุปกรณ์ป้องกันดวงตาแว่นครอบตา แว่นตาช่าง แว่นตาเจีย แว่นตาเชื่อม ซึ่งในที่นี้เรียกรวมว่า แว่นตานิรภัย ซึ่งจะถือว่าเป็นชนิดเดียวกันทั้งหมด มีคุณสมบัติคือ ป้

  • ราคา 150.00.-

จำนวนสินค้า

แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
SiamSafety Group

www.SiamSafetyGroup.com ศูนย์รวมอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยส่วนบุคคล หมวกเซฟตี้ รองเท้าเซฟตี้ แว่นตาเซฟตี้ ผู้ผลิต และจำหน่ายอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยส่วนบุคคล (Personel Protective Equipment)   ฝ่ายขาย : วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 8.00 - 17.00 น. ช่องทางการติดต่อ :  มือถือ : 099 336 9664 / 083 462 6936 LINE@ : @bestandsave.shop อีเมล : Uan.z.1966@gmail.com

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

แว่นตานิรภัย ( Eye Protection)
หมายถึง อุปกรณ์ป้องกันดวงตา  แว่นครอบตา แว่นตาช่าง แว่นตาเจีย แว่นตาเชื่อม ซึ่งในที่นี้เรียกรวมว่า แว่นตานิรภัย ซึ่งจะถือว่าเป็นชนิดเดียวกันทั้งหมด มีคุณสมบัติคือ
ป้องกันฝุ่น ป้องกันสารเคมี ป้องกันสะเก็ด ป้องกันลม ป้องกันการเชื่อม และในที่นี้แว่นตา safety หรือแว่นตานิรภัย จำเป็นต้องมีมาตรฐานในการผลิตดังนี้
คือในไทย ต้องมี มอก. 523/2528 หรือ TIS 523/1985 และใน Europe ต้องมีมาตรฐาน CE/EN หมายเลข ... นอกจากนี้ America
ต้องมีมาตรฐานในการผลิตเช่นกัน คือ ANSI … และที่สำคัญ แว่นตา safety ยี่ห้อ Golden Horse ได้รับมาตรฐาน 523/2528 ตั้งแต่ปี 2532
และเราเป็นผู้ผลิต รวมทั้งจำหน่าย ปลีก-ส่ง ในราคาที่คุณซื้อได้อย่างประหยัดและคุ้มค่า เกินราคา ใช้ทน ใช้นาน พร้อมกับการรับประกันเป็นเวลา 1 ปี ทำให้ท่านมั่นว่าจะได้ราคา
แว่นตา safety ในราคาถูก จนถึงราคาสูงในคุณภาพที่สูงตามด้วยเช่นกัน ดังมีรูปและรายละเอียดของแว่นตา safety ยี่ห้อ Golden Horse ดังนี้

SC08-IO+AF
SC08-IO+AF
150.00.-