การปลูกเลี้ยงชวนชม

การปลูกเลี้ยงชวนชม

การปลูกเลี้ยง ชวนชม การให้น้ำ,การให้ปุ๋ย,การตัดตกแต่งกิ่งก้านต้นชวนชมชวนชมเป็นพืชที่มีถิ่นกำเนิดอยู่ในเขตร้อน และมีสภาพที่แห้งแล้งมาก เมื่อนำมาปลูกในที่ที่อุดมสมบรูณ์ กว่าการเจริญเติบโตก

  • ราคาไม่ระบุ

จำนวนสินค้า

แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
ชมรมส่งเสริมเกษตรชีวภาพ

         ชมรมส่งเสริมเกษตรชีวภาพ ผู้นำด้านการเกษตรชีวภาพ อันดับ 1 ภายใต้เว็บไซต์ http://www.kokomax.com ซึ่งเป็นเว็บภาคการเกษตรอันดับ 1 ในตอนนี้ เราจะพัฒนาสินค้าและบริการให้เป็นที่พึงพอใจต่อสมาชิกและลูกค้าทุกๆท่าน ด้วยยึดมั่นความซี่อสัตย์เป็นลำดับแรก   **ภาคกลาง   ร้านนันทมนต์การเกษตร (บางใหญ่) ตลาดบิ๊กการ์เด้นท์ ต.บ้านม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี โทร.062-464-9895   ร้านกฤษณะการเกษตร (อู่ทอง สุพรรณบุรี) ต.ดอนคา อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี โทร.086-160-5816   ร้านเกษตรโบว์แดง เฮงเจริญ อ.บ่อพลาย จ.กาญจนบุรี โทร.095-956-1784   คุณณิชาดา  แซ่เหลียง  (องครักษ์  คลอง 17) หมู่บ้านทหารผ่านศึก  ต.คลองใหญ่  อ.องครักษ์  จ.นครนายก  โทร.081-684-0166 , 089-494-2005   ร้านคำแหงการเกษตร  (อ.เมือง จ.กำแพงเพชร) ต.นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล  อ.เมือง  จ.กำแพงเพชร  โทร.055-854-631   คุณอัชนันท์ ประสมแก้ว อ.บางเลน จ.นครปฐม โทร.089-919-8571   คุณภัทรดา  อุดมเวทย์  (บ้านแพ้ว) 95  หมู่.7  ต.หลักสอง  อ.บ้านแพ้ว  จ.สมุทรสาคร  โทร.090-293-6424   สหกรณ์ชาวนาวังทรายพูน  ต.วังทรายพูน อ.วังทรายพูน  จ.พิจิตร  โทร.089-009-6827   คุณสุวิไลย์ ใยบัว (ทับคล้อ) บ้านสวนพอเพียง หมู่.10 บ้านวังหินเพิง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร โทร.087-841-8404   ร้านทรัพย์ธนาการเกษตร 80/5 ต.หัวโป อ.บางแพ จ.ราชบุรี โทร.091-176-5199   คุณชำนาญ (บึงนาราง) หมู่.5 ต.แหลมวัง อ.บึงนาราง จ.พิจิตร โทร.090-687-4835   คุณธนกฤต สายแก้วธนากุล ต.ช่องแค อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60210. โทร.081-971-0848   คุณฐิติมา พันแก้ว 20 หมู่.1 ต.ท่าไม้ อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ โทร.081-674-8748   **ภาคตะวันออก ร้านอิสระการเกษตร หมู่.6 ต.พลับพลา อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000. โทร. 081-941-3425   คุณอานนท์ คูหะมณี หมู่.1 ซ.เทศบาล 14 ต.บ่อทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี โทร.089-936-7599   ร้านกำแพงเกษตร หมู่.1 ต.ทับช้าง อ.สอยดาว จ.จันทบุรี 22180. โทร. 089-929-8262   คุณสุพัฒตรา หมู่.2 จ.ปฐวี อ.มะทม จ.จันทบุรี 22150. โทร.081-865-5179   **ภาคอีสาน คุณฐิวรรณณี กันหามาลา  ม.5 ต.ไทยสามัคคี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา. โทร. 081-315-0000 , 081-348-4444   เคเคออคิดส์ (KK ORCHIDS) หมู่.14 ซ.มิตรภาพ 16 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000. โทร.043-239-124 , 081-661-9419 , 089-417-7755   ร้านโชคเจริญทรัพย์ ต.พระลับ อ.เมือง จ.ขอนแก่น โทร. 086-064-4114   คุณลือชัย มาลัย ม.2 บ้านหนองแพง ต.คูเมือง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ. โทร.089-948-4518   ร้านกิจรุ่งเรืองการเกษตร (อุบลราชธานี) ต.บัวงาม อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี 34230. โทร 083-967-8881   ร้านสินเจริญ (คุณกฤษฎา การะน้อย) อ.นาดูน จ.มหาสารคาม 44180 โทร. 084-650-8489   ร้านวิลัยการเกษตร (มหาสารคาม) หมู่.8 ต.แพง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม โทร. 084-793-8992   ร้านบุญอำไพการเกษตร เยื้อง ธกส. อำเภอสังขละ จ.สุรินทร์ โทร. 089-662-6442 ,044-571-515   บริษัท ช้างไทย อะโกร จำกัด ม.1 ต.ท่าขอนยาง อ.กัณฑรวิชัย จ.มหาสารคาม. โทร.043-777-755   ร้านมั่งมีการเกษตร หมู่.3 ต.กองนาง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย โทร.083-283-8889   ร้านดาวแดงการเกษตร หมู่.3 ต.บ้านหม้อ อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย โทร042-451-983   ร้านแซเซ้งการเกษตร (ขุขันธ์ ศรีสะเกษ) 483-485 หมู่.6 ต.ห้วยเหนือ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ  โทร.086-253-1593   ร้านขุมเงินทรัพย์การเกษตร จ.ยโสธร 109 หมู่.7 ต.ขุมเงิน อ.เมือง จ.ยโสธร โทร.084-831-2891   **ภาคเหนือ ร้านโนการเกษตร ต.วลึก อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย โทร.084-574-5434   ร้านป.รุ่งเรืองการเกษตร 201 หมู่.1 ต.ห้วยใหญ่ อ.มือง จ.เพชรบูรณ์ โทร.081-015-4174   ร้านศรีธนาการเกษตร สาขา 1 ต.ท่าพล อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ โทร. 087-2126507   ร้านศรีธนาการเกษตร สาขา 2 ต.บ้านติ้ว อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ โทร.087-2126507   ร้านศรีธนาการเกษตร สาขา 3 สี่แยกพ่อขุนผาเมือง อ.หล่มสัก โทร.087-2126507   ร้านออมเงินการเกษตร (สะเมิง เชียงใหม่) 183 หมู่.10 ต.สะเมิงใต้ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ โทร.081-885-3307   เซน ไฮโดรโปนิกส์ ฟาร์ม ถ.กำแพงดิน ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร.086-184-7751   สันป่าตองการเกษตร สามแยกสันป่าตองเยื้อง ธกส. อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ โทร. 053-355-659   บุรินทร์การเกษตร (หางดง) 40/5 หมู่.2 ต.หนองตอง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ โทร.081-950-2720   ร้านบ้านกาดเกษตรรุ่งเรือง (แม่วาง) ตลาดบ้านกาด ต.บ้านกาด อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ โทร.053-489-279   ร้านกรวรรณการเกษตร (บ้านร่องกาด) บ้านร่องกาด ประตูป่า ซอย 7 อ.เมือง จ.ลำพูน  โทร.085-870-3347   คุณปรีชา จีนมัชยา 112 บ้านป่าป๋วย หมู่.10 ต.ศรีบัวบาน อ.เมือง จ.ลำพูน โทร.084-612-8139   ร้านน้ำฝนการเกษตร (อ.ร้องกวาง จ.แพร่) 171 หมู่.9 ต.ร้องเข็ม อ.ร้องกวาง จ.แพร่ โทร.089-950-3771   ร้านบ้านเกษตร ม.11 บ้านใหม่ดินแดน ต.กลางเวียง อ.เวียงสา จ.น่าน. โทร.081-706-3692 ,061-294-3424   ร้านมิตรเกษตร (น่าน) ตลาดท่าวังผา อ.ท่าวังผา จ.น่าน โทร.080-128-2013   ร้านมงคลกิจเกษตร ต.เปรือ อ.เชียงกลาง จ.น่าน โทร.081-961-9127   คุณภารกิจ สิงห์แก้ว ต.ดงพญา อ.บ่อเกลือ จ.น่าน  โทร.084-472-3392   ร้านพอเพียงการเกษตร (ท่าวังผา จ.น่าน) บ้านวังม่วง ต.เจดีย์ชัย อ.ปัว (ติดอำเภอท่าวังผา) จ.น่าน โทร.081-386-4415     **ภาคใต้ คุณธรรมนูญ อรุณ อ.เมือง จ.ชุมพร 86000 โทร.089-196-2283 ,077-576-217   หจก.รุ่งเรืองการเกษตร ถ.ตรัง-ปะเหลียน ต.โคกหล่อ อ.เมือง จ.ตรัง โทร.089-731-4434 ,086-560-6301     ศูนย์บริการชมรมส่งเสริมเกษตรชีวภาพกรุงเทพฯ ศูนย์บริการชมรมส่งเสริมเกษตรชีวภาพ เพชรบูรณ์  (4 สาขา) ศูนย์บริการชมรมส่งเสริมเกษตรชีวภาพหนองคาย  ศูนย์บริการชมรมส่งเสริมเกษตรชีวภาพเชียงใหม่   ศูนย์บริการชมรมส่งเสริมเกษตรชีวภาพ Call Center 061-405-8899

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

การปลูกเลี้ยง ชวนชม

การให้น้ำ,การให้ปุ๋ย,การตัดตกแต่งกิ่งก้านต้นชวนชม

ชวนชมเป็นพืชที่มีถิ่นกำเนิดอยู่ในเขตร้อน และมีสภาพที่แห้งแล้งมาก เมื่อนำมาปลูกในที่ที่อุดมสมบรูณ์ กว่าการเจริญเติบโตก็ดีขึ้น ให้ดอกและใบที่สวยงามกว่าาเดิม การปลูกเลี้ยงชวนชม ควรปลูกในที่มีแสงแดด จัดหรือในช่วงครึ่งวันเช้า ดินที่เหมาะ คือ ดินร่วน ระบายน้ำได้ดี สูตรที่นิยมใช้ปลูก คือ ดินร่วนผสมในก้ามปูหมัก ในอัตราส่วน 3:1 หรือดินปลูกสำเร็จรูปขึ้นอยู่กับความเหมาะสม การดูแลรดน้ำควรรดในช่วงเช้าวันละ 1 ครั้ง ระมัดระวังอย่าให้โคนโดนดอกเพราะจะทำให้ดอดช้ำและร่วงเร็วขึ้น

การให้น้ำ

จากลักษณะของชวนชมที่เป็นพืชที่มีใบน้อย ลำต้นสามารถ อุ้มน้ำได้ดี การให้น้ำจึงไม่ควรให้บ่อยจนเกินไป อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ชวนชมเป็นพืชที่ทนต่อสภรพแห้งแล้งได้ดี จึงเหมาะกับสภาพดิน ฟ้าอากาศของไทยเราเป็นอย่างมาก การให้น้ำชวนชมมากไปจะทำให้ใบ เหลือ ร่วง และหัวหรือโขดจะเน่าได้ง่าย

การให้ปุ๋ย

การให้ปุ๋ยสำหรับชวนชมไม่ต้องให้จนเกินไป การให้ปุ๋ยใช้ปุ๋ยสูตร 16-16-16 หรือสูตรเสมอในปริมาณแต่น้อยทุก 2 สัปดาห์ จึงเปลี่ยนเป็นปุ๋ยเร่งดอกมาให้ชื่นชนกัน 8-24-24 ทุก 2 สัปดาห์ ประมาณ 60 วันชวนชมจึงออกดอก หลังจากนั้นก็บำรุงต้นโดยให้ปุ๋ยสูตรเสมอเดือนละ 1 ครั้ง และให้ธาตุอาหารเสริมเป็นระยะ 2 เดือนครั้ง

การตัดตกแต่งกิ่งต้นชวนชม

ธรรมชาติของชวนชมเป็นต้นไม้ที่มีความอ่อนซ้อย มีรูปทรงการบิด ตัวที่สวยงาม การตัดแต่งบังคับรูปทรงให้เป็นไปตามที่ผู้เลี้ยงต้องการก็สามารถทำได้ สำหรับชวนชมที่โตเต็มที่แล้วอายุประมาณ 3 ปี ชวนชมจะมีกิ่งก้านสาขาที่เพิ่มขึ้นตามอายุ จะไม่เป็นพุ่มสวยงาม
การตัดแต่งกิ่งควรตัดกิ่งที่เกะกะเก้งก้างออกไป เพื่อช่วยให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก และได้โชว์โขดหรือหัวที่สวยงามของชวนชม เพราะ ชวนชมเป็นต้นไม้ที่โชว์รูปทางของต้นแล้วแต่จินตนาการของผู้เลี้ยง

ขอขอบคุณ http://www.tuchuanchom.com

การปลูกเลี้ยงชวนชม
การปลูกเลี้ยงชวนชม
ไม่ระบุ
ติดต่อร้านค้า