ฟิสิกส์ ม.4: ฟิสิกส์ทั่วไปและกลศาสตร์

ฟิสิกส์ ม.4: ฟิสิกส์ทั่วไปและกลศาสตร์

หนังสือมือ 1 ถูกที่สุดเหลือ 162 บาท!! จาก Double A Book Towerฟิสิกส์ ม. 4 เป็นหนังสือเสริมการเรียนฟิสิกส์ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยจัดรูปไว้ในสดมภ์เล็ก ข้อความเสริมพิมพ์ไว้ในสดมภ์เล็กเช่นกัน เพื่อใ

  • ราคา 162.00.- 180.00.-

จำนวนสินค้า

แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
Double A Book Tower

เมืองหนังสือที่ใหญ่ที่สุด เมืองของหนังสือวรรณกรรม หนังสือวาไรตี้ บริหาร การจัดการ และอื่นๆอีกมากมาย Double A Book Tower เป็นผู้นำในการสร้างชุมชนรักการอ่าน ( Reading Society) ในประเทศไทย และเป็นผู้นำในการเป็นแหล่งรวบรวมและจำหน่ายหนังสือที่มีจำนวนหนังสือและจำนวนสำนักพิมพ์, ผู้จัดจำหน่ายมากที่สุดในประเทศไทยภายใต้หลังคาเดียว โดยให้บริการผู้รักการอ่านอย่างครบวงจรในรูปแบบ Specialty Store และ Book Tower เป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับถึงคุณค่าขององค์กรและสิ่งที่องค์กรนำเสนอให้ลูกค้า จากพนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย Double A Book Tower สนับสนุนและส่งเสริมสังคมแห่งการอ่านและการเรียนรู้ โดยสร้างวัฒนธรรมและกระตุ้น วิถีชีวิต การอ่านหนังสือ และสร้าง ความต้องการซื้อหนังสือด้วยกิจกรรมและการสื่อสารทางการตลาด จากเครื่องมือทางการตลาด อย่างหลากหลายและต่อเนื่อง โดยร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจรูปแบบต่างๆ ภายใน Double A Book Tower และให้การบริการที่เป็นเลิศ, คัดหาสินค้าที่มี assortment ที่ตรงความต้องการและแตกต่าง, หลากหลาย, ครบถ้วน เพื่อสร้างความโดดเด่น ( Differentiate), ตรงใจ ( Relevance), เป็นที่ยอมรับนับถือจากทุกฝ่าย ( Esteem) และเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง ( Knowledge) เพื่อสร้างความเป็น brand ที่เข้มแข็งให้กับ Double A Book Tower อย่างรอบด้านและมีประสิทธิภาพ จุดมุ่งหมายของเรา �สร้าง Total Reading Experience และ Reading Society ที่โดดเด่นและเป็นแหล่งรวมผู้รักการอ่าน ที่มีความครบถ้วนของหนังสือ จากสำนักพิมพ์ต่างๆ มากที่สุดในประเทศไทยโดยมุ่งสร้างแรงบันดาลใจจาก variety และ assortment ของหนังสือทั้งในเชิงความหลากหลายแนวกว้างและเชิงลึกในแต่ละหมวดหมู่ โดยมุ่งนำเสนอความแปลกใหม่ ที่ตรงใจและแตกต่าง ( Inspirational Surprises) ในด้านความคิดสร้างสรรค์, จินตนาการจากบรรยากาศภายนอกและภายใน Double A Book Tower และการจัดแสดง, จัดเรียงสินค้า ( Visual Display หรือ Visual Merchandising) ที่น่าตื่นเต้น ประกอบการบริการ ที่เป็นเลิศ นำไปสู่แนวความคิดที่ แตกต่างจากกรอบความคิดเดิมๆ ( paradigm shift) เพื่อขยายขอบเขตความรู้และจินตนาการ อย่างไม่สิ้นสุด เพื่อขยายสังคมการอ่านให้มีพื้นที่มากขึ้นเป็นลำดับในประเทศไทย �

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

หนังสือมือ 1 ถูกที่สุดเหลือ 162 บาท!! จาก Double A Book Tower

ฟิสิกส์ ม. 4 เป็นหนังสือเสริมการเรียนฟิสิกส์ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยจัดรูปไว้ในสดมภ์เล็ก ข้อความเสริมพิมพ์ไว้ในสดมภ์เล็กเช่นกัน เพื่อให้สดมภ์ใหญ่ประกอบด้วยเนื้อหาวิชาการ นอกจากนี้ยังได้ทบทวนคณิตศาสตร์ไว้ในบทที่ 0 อีกด้วย ที่ว่างในสดมภ์เล็กสำหรับจดบันทึกช่วยจำและใช้คิดเลขที่เว้นไว้ให้คิดเอง วัตถุประสงค์หลัก คือ ต้องการให้ฟิสิกส์ ม. 4 เป็นเสมือนครูที่ช่วยนำความรู้วิชาฟิสิกส์เข้าสู่การเรียนในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายอย่างรวดเร็วมีตัวอย่างมากพอที่จะทำให้เข้าใจทฤษฎีและสามารถนำไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหาได้

หนังสือใหม่ ราคาลด 10% จากปก
 หมายเหตุ ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยจะยึดราคาที่หน้าเว็บ Double A Book Tower เป็นหลัก กรุณาตรวจสอบราคาจากลิ้งค์ด้านล่าง

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

ฟิสิกส์ ม.4: ฟิสิกส์ทั่วไปและกลศาสตร์
ฟิสิกส์ ม.4: ฟิสิกส์ทั่วไปและกลศาสตร์
162.00.- 180.00.-