วัฒนธรรมองค์กร คุณค่าที่ซื้อหาไม่ได้แต่สร้างได้

วัฒนธรรมองค์กร คุณค่าที่ซื้อหาไม่ได้แต่สร้างได้

หนังสือมือ 1 ถูกที่สุดเหลือ 135 บาท!! จาก Double A Book Tower วัฒนธรรมองค์กร คือเบื้องหลังความสำเร็จขององค์กรยุคใหม่ ผู้บริหารทุกองค์กรจึงแสวงหาวิธีการที่จะทำให้องค์กรของตนมีวัฒนธรรมที่ดี แต่โชคร้าย

  • ราคา 135.00.- 150.00.-

จำนวนสินค้า

แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
Double A Book Tower

เมืองหนังสือที่ใหญ่ที่สุด เมืองของหนังสือวรรณกรรม หนังสือวาไรตี้ บริหาร การจัดการ และอื่นๆอีกมากมาย Double A Book Tower เป็นผู้นำในการสร้างชุมชนรักการอ่าน ( Reading Society) ในประเทศไทย และเป็นผู้นำในการเป็นแหล่งรวบรวมและจำหน่ายหนังสือที่มีจำนวนหนังสือและจำนวนสำนักพิมพ์, ผู้จัดจำหน่ายมากที่สุดในประเทศไทยภายใต้หลังคาเดียว โดยให้บริการผู้รักการอ่านอย่างครบวงจรในรูปแบบ Specialty Store และ Book Tower เป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับถึงคุณค่าขององค์กรและสิ่งที่องค์กรนำเสนอให้ลูกค้า จากพนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย Double A Book Tower สนับสนุนและส่งเสริมสังคมแห่งการอ่านและการเรียนรู้ โดยสร้างวัฒนธรรมและกระตุ้น วิถีชีวิต การอ่านหนังสือ และสร้าง ความต้องการซื้อหนังสือด้วยกิจกรรมและการสื่อสารทางการตลาด จากเครื่องมือทางการตลาด อย่างหลากหลายและต่อเนื่อง โดยร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจรูปแบบต่างๆ ภายใน Double A Book Tower และให้การบริการที่เป็นเลิศ, คัดหาสินค้าที่มี assortment ที่ตรงความต้องการและแตกต่าง, หลากหลาย, ครบถ้วน เพื่อสร้างความโดดเด่น ( Differentiate), ตรงใจ ( Relevance), เป็นที่ยอมรับนับถือจากทุกฝ่าย ( Esteem) และเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง ( Knowledge) เพื่อสร้างความเป็น brand ที่เข้มแข็งให้กับ Double A Book Tower อย่างรอบด้านและมีประสิทธิภาพ จุดมุ่งหมายของเรา �สร้าง Total Reading Experience และ Reading Society ที่โดดเด่นและเป็นแหล่งรวมผู้รักการอ่าน ที่มีความครบถ้วนของหนังสือ จากสำนักพิมพ์ต่างๆ มากที่สุดในประเทศไทยโดยมุ่งสร้างแรงบันดาลใจจาก variety และ assortment ของหนังสือทั้งในเชิงความหลากหลายแนวกว้างและเชิงลึกในแต่ละหมวดหมู่ โดยมุ่งนำเสนอความแปลกใหม่ ที่ตรงใจและแตกต่าง ( Inspirational Surprises) ในด้านความคิดสร้างสรรค์, จินตนาการจากบรรยากาศภายนอกและภายใน Double A Book Tower และการจัดแสดง, จัดเรียงสินค้า ( Visual Display หรือ Visual Merchandising) ที่น่าตื่นเต้น ประกอบการบริการ ที่เป็นเลิศ นำไปสู่แนวความคิดที่ แตกต่างจากกรอบความคิดเดิมๆ ( paradigm shift) เพื่อขยายขอบเขตความรู้และจินตนาการ อย่างไม่สิ้นสุด เพื่อขยายสังคมการอ่านให้มีพื้นที่มากขึ้นเป็นลำดับในประเทศไทย �

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

หนังสือมือ 1 ถูกที่สุดเหลือ 135 บาท!! จาก Double A Book Tower

วัฒนธรรมองค์กร คือเบื้องหลังความสำเร็จขององค์กรยุคใหม่ ผู้บริหารทุกองค์กรจึงแสวงหาวิธีการที่จะทำให้องค์กรของตนมีวัฒนธรรมที่ดี แต่โชคร้ายที่วิธีการที่จะทำให้องค์กรของตนมีวัฒนธรรมที่ดี แต่โชคร้ายที่วิธีการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีให้เกิดขึ้นจริงนั้น แทบไม่เคยมีใครกล่าวถึงได้อย่างเป็นรูปธรรมหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือเล่มแรกที่กล่าวถึงการสร้างวัฒนธรรมองค์กรโดยตรง โดยเสนอแนะวิธีในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดขึ้นได้อย่างแท้จริงในองค์กรของท่าน ซึ่งครอบคลุมถึง การกำหนดค่านิยมขององค์กร (Core Value) การประเมินวัฒนธรรมองค์กร กลยุทธ์การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรการสื่อสารเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และเทคนิคการแก้ปัญหา ซึ่งล้วนแต่เป็นวิธีการที่จะทำให้วัฒนธรรมองค์กรที่ดี ติดอยู่กับองค์กรของท่านตลอดไป

หนังสือใหม่ ราคาลด 10% จากปก
 หมายเหตุ ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยจะยึดราคาที่หน้าเว็บ Double A Book Tower เป็นหลัก กรุณาตรวจสอบราคาจากลิ้งค์ด้านล่าง

วัฒนธรรมองค์กร คุณค่าที่ซื้อหาไม่ได้แต่สร้างได้
วัฒนธรรมองค์กร คุณค่าที่ซื้อหาไม่ได้แต่สร้างได้
135.00.- 150.00.-