กรุงเทพซิตี้ทัวร์ เต็มวัน
กรุงเทพซิตี้ทัวร์ เต็มวัน
กรุงเทพซิตี้ทัวร์ เต็มวัน
กรุงเทพซิตี้ทัวร์ เต็มวัน
กรุงเทพซิตี้ทัวร์ เต็มวัน

กรุงเทพซิตี้ทัวร์ เต็มวัน

นำเที่ยวซิตี้ทัวร์กรุงเทพ เต็มวัน : ราคาเริ่มต้นที่ 2,600 บาท

  • ราคา 2,600.00.-

จำนวนสินค้า

สินค้าหมด
แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
ซีเอส แอนด์ เอส อินเตอร์ ทราเวล

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 14/01983   โทร: 02-0723422, 02-6292680  มือถือ: 0877173595, 0836102077 Id Line : cssinter, noknok_2009 แฟกซ์: 02-0723422 website: www.csthailandguide.com email: cs.intertravel@gmail.com           : travelmart_tour2004@hotmail.com     สวัสดีทุกท่านค่ะ   บริษัท ซี เอส แอนด์ เอส อินเตอร์ ทราเวล จำกัด  เป็นการรวมตัวของกลุ่มบุคคลที่มีความคิดไม่หยุดนิ่งและมีประสบการณ์ในธุรกิจท่องเที่ยวและงานบริการเป็นอย่างดี บริษัทของเรามีความชำนาญในการเป็นตัวแทน จัดนำเที่ยว โดยมีกลุ่มลูกค้าทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศโดยเน้นประเทศในแถบเอเชีย และ ยุโรป อีกทั้งเรายังมีบริการรับจอง โรงแรมที่พัก ตั๋วเครื่องบินทั้งในประเทศ และต่างประเทศทั่วโลก รวมไปถึงการให้บริการจำหน่ายตั๋วรถโดยสาร ตั๋วรถไฟ ตั๋วเรือ ในหลายๆ เส้นทาง ในราคาสุดประหยัด   เนื่องจากการบริการคือหัวใจของการทำงานของบริษัทฯและพนักงานทุกคนเรารับประกันว่าลูกค้าของเราทุกคนจะได้รับสินค้าและการบริการที่ดีที่สุดในราคาที่ทุกคนพึงพอใจ ตามความหมายของตัวย่อชื่อบริษัทฯ ว่า CHEAP SIMPLE & SMILES (ราคาถูก สะดวกงายดาย และมีแต่รอยยิ้ม)    

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

นำเที่ยวซิตี้ทัวร์กรุงเทพฯ (เต็มวัน) : อย่างต่ำ : 2 ท่าน

ระยะเวลาในการทำทัวร์ : 07.30 - 16.00 น. 

รายละเอียด :-

07.30 รถตู้ปรับอากาศรอรับจากโรงแรมที่พัก และนำท่านเดินทางชมวัด และสถานที่สำคัญ ในกรุงเทพฯ
08.30 นำท่านแวะเยี่ยมชม “วัดไตรมิตรวิทยาราม” เป็น วัดโบราณสร้างเมื่อสมัยใดไม่ปรากฏหลักฐาน เดิมมีชื่อว่า วัดสามจีนใต้ มีคำเล่ากันว่าวัดสามจีน เดิมมีอยู่สามวัด คือ วัดสามจีนอยู่ในคลองบางอ้อด้านตรงข้ามกับเทเวศร์วัดหนึ่ง วัดสามจีนเหนือ บางท่านก็ว่าอยู่ที่บางขุนพรหม บางที่ก็ว่าอยู่ที่จังหวัดนนทบุรี สำหรับวัดที่อยู่บางขุนพรหม คือ วัดสังเวชวิศยาราม ส่วนที่อยู่จังหวัดนนทบุรี ได้แก่ วัดโชติการาม อำเภอเมืองนนทบุรี และวัดสามจีนใต้ ได้แก่ วัดไตรมิตรวิทยาราม เหตุที่เรียกว่าวัดสามจีน ก็เนื่องด้วยเหตุว่ามีชาวจีน ๓ คนได้ช่วยกันก่อสร้างขึ้นมาจึงได้นามว่า “วัดสามจีน”จากนั้นเดินทางต่อไปยังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
09.00 ถึง "วัดพระศรีรัตนศาสดาราม" นำ ท่านแวะชมความสวยงามของวัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือ วัดพระแก้ว เป็นพระอารามหลวง ตั้งอยู่ตรงมุมด้านตะวันออกเฉียงเหนือของพระบรมมหาราชวัง เป็นที่ประดิษฐานพระมหามณีรัตนปฏิมากร (พระแก้วมรกต) และใช้เป็นที่ประกอบพระราชพิธีทางศาสนาที่สำคัญ วัดพระแก้วสร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2327 และได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์มาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 1-9 ตลอดทุกรัชกาล ภายในพระอุโบสถ และระเบียงรอบวัดมีภาพจิตรกรรมฝาผนังสวยงามมาก สิ่งที่น่าสนใจอื่นๆ ภายในวัดได้แก่ พระปรางค์ 8 องค์ พระศรีรัตนเจดีย์ปราสาทนครวัดจำลอง ปราสาทพระเทพบิดรฯ  จากนั้นนำท่านเดินทางต่อไปยังพิพิธภัณฑ์ผ้าไหมในสมเด็จพระนางเจ้าฯ
10.00 พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตั้งอยู่ ณ หอรัษฎากรพิพัฒน์ ในพระบรมมหาราชวัง จัดตั้งขึ้นตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงมุ่งหวังให้เป็นแหล่งความรู้ที่ยั่งยืนเกี่ยวกับผ้าตลอดจนประวัติ ศาสตร์เครื่องแต่งกาย อันเป็นเอกลักษณ์ของชาติตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นจนถึงปัจจุบัน สะท้อนผ่านเครื่องแต่งกายในราชสำนักยุคต่างๆ รวมทั้งฉลองพระองค์ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  ภาย ในพิพิธภัณฑ์ผ้าฯ มีห้องจัดแสดงทั้งหมด 4 ห้อง ซึ่งแบ่งเป็นการแสดง 3 นิทรรศการ ห้องจัดแสดง 1 นิทรรศการ “ราชพัสตราจากผ้าไทย” จัดแสดงฉลองพระองค์ชุดสากลผ้าไทย ที่ทรงฉลองระหว่างเสด็จฯ เจริญสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศ ซึ่งตัดเย็บโดยนักออกแบบไทยและต่างชาติ และเป็นเพียงห้องเดียวที่จัดแสดงฉลองพระองค์ผ้าไหมของพระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัว ซึ่งเป็นฉลองพระองค์ระหว่างเสด็จฯ เยี่ยมเยียนราษฎรในปี พ.ศ. 2528 ตัดเย็บโดย นายสมภพ หลุยลาภประเสริฐ จากห้องเสื้อยูไลย ส่วนห้องจัดแสดง 2 นิทรรศการ “ไทยพระราชนิยม” จัดแสดงฉลองพระองค์ชุดไทย ซึ่งเป็นต้นแบบชุดประจำชาติของสตรีไทยในปัจจุบัน 8 แบบด้วยกันคือ ไทยเรือนต้น, ไทยจิตรลดา, ไทยอัมรินทร์, ไทยบรมพิมาน, ไทยดุสิต, ไทยจักรี, ไทยศิวาลัย และไทยจักรพรรดิ รวมกว่า 30 องค์ พร้อมชมวีดิทัศน์ความเป็นมาและวิธีการสวมเครื่องนุ่งห่มชุดไทยสมัยโบราณและ ปัจจุบัน ส่วนห้องจัดแสดง 3 และ 4 นิทรรศการ “พระหัตถ์ที่ทรงงานเพื่อแผ่นดิน” บอกเล่าเรื่องราวจุดกำเนิดแห่งศิลปาชีพตั้งแต่ปี พ.ศ. 2513 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯ เยี่ยมราษฎรที่ประสบอุทกภัยที่ อ.นาหว้า จ.นครพนม จวบจนปัจจุบัน 
นอกจากจะเป็นแหล่งรวบรวมความรู้เกี่ยวกับผ้าไทยแล้ว พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ ยังเป็นศูนย์กลางในการจัดเก็บรักษาผ้าไทย และเอกสารที่เกี่ยวข้อง รวมถึงจัดแสดงงานหัตถศิลป์อันทรงคุณค่าทั้งของราชสำนัก และผ้าพื้นเมืองจากท้องถิ่นต่าง ๆ เพื่อเป็นการสืบสานสมบัติทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าให้คงอยู่สืบไป
12.00 รับประทานอาหารกลางวัน หลังอาหารกลางวันนำท่านเดินทางต่อไปยังวัดโพธิ์
13.00 ถึง "วัดโพธิ์"  หรือนามทางราชการว่า วัดพระเชตุพนวิมลมัง คลาราม ราชวรมหาวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นเอกและ เป็นวัดประจำรัชกาลที่ 1 แห่งราชวงศ์จักรี เนื่องจากพระ บาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้สถาปนาวัดโพธารามวัดเก่า ที่เมืองบางกอก ครั้งกรุงศรีอยุธยาเป็นวัดหลวง ข้างพระบรมมหาราชวัง และที่ใต้พระแท่นประดิษฐาน พระพุทธเทวปฏิมากร พระประ ธานในพระอุโบสถเป็นที่บรรจุ พระบรมอัฐิของพระองค์ท่านไว้ด้วย จากนั้นเดินทางต่อไปยังวัดอรุณราชวราราม
14.00 นำท่านเดินทางโดยเรือข้ามฟาก แวะเที่ยว "วัดอรุณราชวราราม" เป็นวัดโบราณสร้างมาตั้งแต่สมัยอยุธยา ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา เดิมเรียกว่า "วัดมะกอก" ตามชื่อตำบลบางมะกอกซึ่งเป็นตำบลที่ตั้งวัด ภายหลังเปลี่ยนเป็น "วัดมะกอกนอก" เพราะมีวัดสร้างขึ้นใหม่ในตำบลเดียวกันแต่อยู่ลึกเข้าไปในคลองบางกอกใหญ่ ชื่อ "วัดมะกอกใน" ต่อมาใน พ.ศ. ๒๓๑๐ เมื่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชมพระราชประสงค์จะย้ายราชธานีมาตั้ง ณ กรุงธนบุรีจึงเสด็จกรีฑาทัพล่องลงมาทางชลมารคถึงหน้าวัดมะกอกนอกนี้เมื่อ เวลารุ่งอรุณพอดี จึงทรงเปลี่ยนชื่อวัดมะกอกนอกเป็น "วัดแจ้ง" เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งนิมิตที่ได้เสด็จมาถึงวัด
15.00 ออกเดินทางจากพระที่นั่งกลับสู่โรงแรมที่พัก
16.00 ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการต่อท่าน : (อย่างต่ำ 2 ท่าน) :-

 Tour Code ผู้ใหญ่ Private Tour เด็ก
Join Tour 1 ท่าน 2 ท่าน 3 ท่าน 4 ท่าน 5 ท่าน 6 ท่าน 7 ท่าน 8 ท่าน 9 ท่าน
วัดพระแก้ว-พระที่นั่งวิมานเมฆ 2,600.- .- .- .- .- .- .- .- .- .- 2,400.-
  • จำนวนผู้โดยสาร ขึ้นอยู่กับจำนวนลูกค้าที่ชำระเงิน
  • เด็กอายุตั้งแต่ 3 - ไม่เกิน 11 ขวบ
  • กรุ๊ฟ 10 ท่านขึ้นไป กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

หมายเหตุ :-

1. ทัวร์รวม : ค่าธรรมเนียมเข้าชม, มัคคุเทศก์ที่ชำนาญงาน, รถรับ-ส่งโรงแรม (ตามจุดที่กำหนด), โปรแกรมตามที่ระบุไว้ในรายการ
2. ทัวร์ไม่รวม : เครื่องดื่ม
3. ไม่อนุญาตให้ใส่กางเกงขาสั้น, เสื้อสายเดี่ยว และรองเท้าแตะ
4. ข้อกำหนด และเงื่อนไขทั่วไป
- เวลาที่กำหนดไว้เป็นเวลาประมาณการเท่านั้น และสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพการจราจร, สภาพอากาศ, สถานที่เที่ยวที่นักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชม หรือเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน
- บริการใด ๆ ที่ยังไม่ได้ใช้บริการ อาทิ อาหาร, สถานที่ที่เข้าชม หรือค่าธรรมเนียมในการการเข้าชมสถานที่ ไม่สามารถคืนเงินได้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้่งสิ้น
- ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรม, ราคา, ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
5.  สถานที่รับทั่วไป:
อโศก, เจริญกรุง, ชิดลม, เยาวราช, ถนนราชดำเนิน, ปทุมวัน, พญาไท, เพลินจิต, ประตูน้ำ, เพชรบุรี, สีลม, สาธร, สยาม, สุขุมวิท (กรณีนอกเหนือจากเส้นทางที่ระบุไว้ กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่)

กรุงเทพซิตี้ทัวร์ เต็มวัน
กรุงเทพซิตี้ทัวร์ เต็มวัน
2,600.00.-
ติดต่อร้านค้า