รู้ทันทักษิณ1

รู้ทันทักษิณ1

เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง บรรณาธิการ หนังสือปกอ่อน หนา 238 หน้า

  • ราคา 120.00.- 215.00.-

จำนวนสินค้า

แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
ร้านหนังสือวีรสุ

ร้านหนังสือวีรสุ จำหน่ายหนังสือมือสองทุกประเภท...   ร้านหนังสือแห่งนี้ ถือกำเนิดขึ้น เพราะเรามีความเชื่อมั่นว่า การอ่านเป็นการแสวงหาความรู้รูปแบบหนึ่ง  การอ่านหนังสือสามารถทำได้ ทุกที่ ทุกเวลา และเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ หนังสือทุกเล่มล้วนมีประโยชน์ ไม่ว่าด้านใด ด้านหนึ่ง บางเล่มอาจไม่มีประโยชน์สำหรับบางคน แต่มีคุณค่าอนันต์ สำหรับบางคน   การอ่านหนังสือนั้น ทำให้เกิดความรู้เท่าทันคนอื่น รู้สิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ รู้ถึงประวัติศาสตร์และความเป็นมา รู้ถึงแนวความคิดของคนต่าง ๆ ยิ่งเราอ่านมาก ก็จะทำให้เรามีความรู้มากขึ้น ทำให้เราสามารถดำรงตน อยู่ในสังคมด้วยความรอบคอบ  

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง บรรณาธิการ
หนังสือปกอ่อน หนา 238 หน้า สภาพ 90%(มีรอยสก็อตเทปปกรองหน้าหลัง)
มีนาคม 2547

ระดม 14 ขุนพลคนรู้ทันทักษิณ
ดร.เกษม ศิริสัมพันธ์ - ทักษิณกับประชาธิปไตยในระบบพรรคการเมือง
ดร. ม.ร.ว.อคิน รพีพัฒน์ - ระบบอุปถัมภ์กับการเมืองไทย สมัยคิดใหม่ ทำใหม่
ธีรยุทธ บุญมี - การเมืองระบบทักษิณ (Thaksinocracy)
นวพร เรืองสกุล - เมื่อจอมยุทธ์การตลาดได้อำนาจรัฐ
ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ - คอรัปชั่นนโนบาย
ดร.สุเมธ วงศ์พานิชเลิศ - อนาคตสื่อสาร-สารสนเทศไทยในยุคผู้นำดิจิตอล : คิดใหม่ทำใม่?
ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร - การผูกขาดกับระบบทุนนิยมไทย
ดร.กิตติศักดิ์ ปรกติ - 7 ปมปริศนาในยุคทักษิณานุวัตร
ดร.สมคิด เลิศไพบูลย์ - รัฐบาลทักษิณกับการ(ไม่)ปฏิบัติตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ
ดร.อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์ - อนาคตสื่อเสรีในระบอบทักษิณ
นพ.ประเวศ วะสี - รัฐบาลทักษิณกับความรับผิดชอบทางประวัติศาตร์
ส.ศิวลักษณ์ - การจรรโลงจริยธรรมภายใต้อำนาจการเมืองขั้วเดียว
ดร.ผาสุก พงษ์ใจจิตร - ประชาธิปไตย ประชาสิทธิ ประชาธรรม
ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ - หนังสือที่ทักษิณชอบพูดถึง

รู้ทันทักษิณ1
รู้ทันทักษิณ1
120.00.- 215.00.-