HOW TO 3DS MAX 9-20XX 3D CHARACTER ANIMATION: PRO\'S TECHNIQUES (ทำการ์ตูน 3D ได้ใน 7 วัน)

HOW TO 3DS MAX 9-20XX 3D CHARACTER ANIMATION: PRO\'S TECHNIQUES (ทำการ์ตูน 3D ได้ใน 7 วัน)

หนังสือมือ 1 เล่มใหม่ ลด10% เหลือ 176 บาท!! จาก Double A Book Tower จากประสบการณ์การสอน Animationในระดับอุดมศึกษามาเป็นเวลานาน ทำให้ผู้เขียนเชื่อว่า การที่นักเรียนนักศึกษาได้ทดลองทำอะไรบางอย่า

  • ราคา 175.50.- 195.00.-

จำนวนสินค้า

แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
Double A Book Tower

เมืองหนังสือที่ใหญ่ที่สุด เมืองของหนังสือวรรณกรรม หนังสือวาไรตี้ บริหาร การจัดการ และอื่นๆอีกมากมาย Double A Book Tower เป็นผู้นำในการสร้างชุมชนรักการอ่าน ( Reading Society) ในประเทศไทย และเป็นผู้นำในการเป็นแหล่งรวบรวมและจำหน่ายหนังสือที่มีจำนวนหนังสือและจำนวนสำนักพิมพ์, ผู้จัดจำหน่ายมากที่สุดในประเทศไทยภายใต้หลังคาเดียว โดยให้บริการผู้รักการอ่านอย่างครบวงจรในรูปแบบ Specialty Store และ Book Tower เป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับถึงคุณค่าขององค์กรและสิ่งที่องค์กรนำเสนอให้ลูกค้า จากพนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย Double A Book Tower สนับสนุนและส่งเสริมสังคมแห่งการอ่านและการเรียนรู้ โดยสร้างวัฒนธรรมและกระตุ้น วิถีชีวิต การอ่านหนังสือ และสร้าง ความต้องการซื้อหนังสือด้วยกิจกรรมและการสื่อสารทางการตลาด จากเครื่องมือทางการตลาด อย่างหลากหลายและต่อเนื่อง โดยร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจรูปแบบต่างๆ ภายใน Double A Book Tower และให้การบริการที่เป็นเลิศ, คัดหาสินค้าที่มี assortment ที่ตรงความต้องการและแตกต่าง, หลากหลาย, ครบถ้วน เพื่อสร้างความโดดเด่น ( Differentiate), ตรงใจ ( Relevance), เป็นที่ยอมรับนับถือจากทุกฝ่าย ( Esteem) และเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง ( Knowledge) เพื่อสร้างความเป็น brand ที่เข้มแข็งให้กับ Double A Book Tower อย่างรอบด้านและมีประสิทธิภาพ จุดมุ่งหมายของเรา �สร้าง Total Reading Experience และ Reading Society ที่โดดเด่นและเป็นแหล่งรวมผู้รักการอ่าน ที่มีความครบถ้วนของหนังสือ จากสำนักพิมพ์ต่างๆ มากที่สุดในประเทศไทยโดยมุ่งสร้างแรงบันดาลใจจาก variety และ assortment ของหนังสือทั้งในเชิงความหลากหลายแนวกว้างและเชิงลึกในแต่ละหมวดหมู่ โดยมุ่งนำเสนอความแปลกใหม่ ที่ตรงใจและแตกต่าง ( Inspirational Surprises) ในด้านความคิดสร้างสรรค์, จินตนาการจากบรรยากาศภายนอกและภายใน Double A Book Tower และการจัดแสดง, จัดเรียงสินค้า ( Visual Display หรือ Visual Merchandising) ที่น่าตื่นเต้น ประกอบการบริการ ที่เป็นเลิศ นำไปสู่แนวความคิดที่ แตกต่างจากกรอบความคิดเดิมๆ ( paradigm shift) เพื่อขยายขอบเขตความรู้และจินตนาการ อย่างไม่สิ้นสุด เพื่อขยายสังคมการอ่านให้มีพื้นที่มากขึ้นเป็นลำดับในประเทศไทย �

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

หนังสือมือ 1 เล่มใหม่ ลด10% เหลือ 176 บาท!! จาก Double A Book Tower

จากประสบการณ์การสอน Animationในระดับอุดมศึกษามาเป็นเวลานาน ทำให้ผู้เขียนเชื่อว่า การที่นักเรียนนักศึกษาได้ทดลองทำอะไรบางอย่าง แล้วประสบความสำเร็จได้โดยไม่ยากนัก จะเป็นกำลังใจให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และพัฒนาทักษะเพิ่มด้วยตนเองได้ต่อไปในอนาคต หนังสือเล่มนี้ จึงเขียนขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้อ่านสามารถสร้างสรรค์ผลงานที่น่าพึงพอใจได้ในระยะเวลาอันสั้น โดยตัดขั้นตอนหรือเครื่องมือ-คำสั่งที่เกินความจำเป็นออก และอธิบายเฉพาะขั้นตอนที่สำคัญเท่านั้น เนื้อหาภายในเล่ม ประกอบด้วย -บทที่ 1 เครื่องมือและพื้นฐานการสร้างรูปทรง -บทที่ 2 การเตรียมภาพอ้างอิงตัวการ์ตูน -บทที่ 3 การปั้นขึ้นรูปตัวการ์ตูน -บทที่ 4 สีสันและลวดลายบนตัวการ์ตูน -บทที่ 5 การใส่โครงกระดูกให้ตัวการ์ตูน -บทที่ 6 การสร้างพื้นที่และบรรยากาศ -บทที่ 7 การสร้างเคลื่อนไหวให้ตัวการ์ตูน -บทที่ 8 ประมวลภาพ และลำดับภาพ -บทที่ 9 เทคนิคพิเศษ ไฟ น้ำ และผ้า

หนังสือใหม่ ราคาลด 10% จากปก
 หมายเหตุ ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยจะยึดราคาที่หน้าเว็บ Double A Book Tower เป็นหลัก กรุณาตรวจสอบราคาจากลิ้งค์ด้านล่าง

 

HOW TO 3DS MAX 9-20XX 3D CHARACTER ANIMATION: PRO\'S TECHNIQUES (ทำการ์ตูน 3D ได้ใน 7 วัน)
HOW TO 3DS MAX 9-20XX 3D CHARACTER ANIMATION: PRO\'S TECHNIQUES (ทำการ์ตูน 3D ได้ใน 7 วัน)
175.50.- 195.00.-