คู่มือการศึกษาวิชากฎหมายการค้าระหว่างประเทศ การรับขนของทางทะเล การประกันภัยทางทะเล อรรถนิติ ดิษฐอำนา

คู่มือการศึกษาวิชากฎหมายการค้าระหว่างประเทศ การรับขนของทางทะเล การประกันภัยทางทะเล อรรถนิติ ดิษฐอำนา

คู่มือการศึกษาวิชากฎหมายการค้าระหว่างประเทศ ว่าด้วย การรับขนของทางทะเล และ การประกันภัยทางทะเล อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ

  • ราคา 234.00.- 260.00.-

จำนวนสินค้า

แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
หนังสือกฎหมาย หนังสือกฎหมายออนไลน์ ชีทราม sheetram

จำหน่ายหนังสือกฎหมาย คู่มือสอบ คู่มือเตรียมสอบงานราชการ ตำรากฎหมายทุกชนิด สารบัญคำพิพากษาฎีกา รวมคำบรรยายเนติบัณฑิตย คู่มือสอบ ธงคำตอบ นิติศาสตร์ ทนายความ เนติบัณฑิตย์ อัยการผู้ช่วย ผู้ช่วยผู้พิพากษา ชีทราม ชีทสรุป ข้อสอบ ม.รามคำแหง ครูผู้ช่วย ข้อสอบ ติว ราชการ ทหาร ตำรวจ หนังสือกฏหมาย ปลัดอำเภอ เนติบัณฑิต งานราชการ สอบราชการ sheetram

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

คู่มือการศึกษาวิชากฎหมายการค้าระหว่างประเทศ ว่าด้วย การรับขนของทางทะเล และ การประกันภัยทางทะเล อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ
ผู้แต่ง : อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ
ปีที่พิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 9 : มีนาคม 2559
จำนวนหน้า : 442 หน้า
ขนาด : 18x26 ซม.
รูปแบบ : ปกอ่อน
 
สารบัญ
 
ข้อความเบื้องต้น
 
ภาค 1 การรับขนของทางทะเล
 
บทที่ 1 ความหมายของการรับขนของทางทะเล
 
บทที่ 2 ลักษณะของการรับขนของทางทะเล
 
บทที่ 3 พระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ. 2534
 
บทที่ 4 หน้าที่และสิทธิของผู้ขนส่ง
 
บทที่ 5 ข้อตกลงปลดเปลื้องหน้าที่หรือความรับผิดหรือภาระการพิสูจน์ของผู้ขนส่ง
 
บทที่ 6 ใบตราส่ง
 
บทที่ 7 สิทธิและหน้าที่ของผู้ส่งของ
 
บทที่ 8 ความรับผิดของผู้ขนส่ง
 
บทที่ 9 การส่งมอบในการรับขน
 
บทที่ 10 ข้อยกเว้นความผิดของผู้ขนส่ง
 
บทที่ 11 ข้อยกเว้นความรับผิดของผู้ขนส่งตามพระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล
 
บทที่ 12 ข้อจำกัดความรับผิดของผู้ขนส่งและการคิดค่าเสียหาย
 
บทที่ 13 การบังคับใช้พระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล
 
ภาค 2 การประกันภัยทางทะเล
 
บทที่ 1 ความเป็นมาของการประกันภัย
 
บทที่ 2 ความหมายของสัญญาประกันภัย
 
บทที่ 3 ประเภทของสัญญาประกันภัย
 
บทที่ 4 ความเป็นมาของการประกันภัยทางทะเล
 
บทที่ 5 กฎหมายที่ใช้บังคับแก่การประกันภัยทางทะเล
 
บทที่ 6 ความหมายและลักษณะของสัญญาประกันภัยทางทะเล
 
บทที่ 7 วัตถุที่เอาประกันภัย
 
บทที่ 8 ส่วนได้เสีย
 
บทที่ 9 สัญญาประกันภัยทางทะเลเป็นสัญญาที่อาศัยความสุจริตต่อกันอย่างยิ่ง
 
บทที่ 10 กรมธรรม์ประกันภัยทางทะเล
 
บทที่ 11 ชนิดของกรมธรรม์ประกันภัยทางทะเล
 
บทที่ 12 ภัยที่รับเสี่ยง
 
บทที่ 13 คำรับรอง
 
บทที่ 14 ความเสียหายในการเสี่ยงภัยทางทะเล
 
บทที่ 15 ความรับผิดชอบของผู้ประกันภัย
 
บทที่ 16 ความเสียหายบางส่วน
 
บทที่ 17 ค่าสินไหมทดแทน
 
บทที่ 18 ข้อคุ้มครองมาตรฐานที่สำคัญของกรมธรรม์ประกันภัยทางทะเล
 
พระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ. 2534
 
Hague Rules 1924
 
Hague – Visby Rules 1968, 1979
 
Hamburg Rules 1978
 
พระราชบัญญัติการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. 2548
 
คำพิพากษาฎีกาที่น่าสนใจ

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

คู่มือการศึกษาวิชากฎหมายการค้าระหว่างประเทศ การรับขนของทางทะเล การประกันภัยทางทะเล อรรถนิติ ดิษฐอำนา
คู่มือการศึกษาวิชากฎหมายการค้าระหว่างประเทศ การรับขนของทางทะเล การประกันภัยทางทะเล อรรถนิติ ดิษฐอำนา
234.00.- 260.00.-