ภาพวิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบชาวบ้านสมัยโบราณของไทยอีกมุม เป็นเทคนิคบาติกสื่อผสมแนวใหม่
ภาพวิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบชาวบ้านสมัยโบราณของไทยอีกมุม เป็นเทคนิคบาติกสื่อผสมแนวใหม่
ภาพวิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบชาวบ้านสมัยโบราณของไทยอีกมุม เป็นเทคนิคบาติกสื่อผสมแนวใหม่

ภาพวิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบชาวบ้านสมัยโบราณของไทยอีกมุม เป็นเทคนิคบาติกสื่อผสมแนวใหม่

ภาพวิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบชาวบ้านสมัยโบราณของไทยอีกมุม เป็นเทคนิคบาติกสื่อผสมแนวใหม่

  • ราคา 15,500.00.-

จำนวนสินค้า

สินค้าหมด
แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
.

ประวัติศิลปิน ชื่อ :  เอกวิทย์ วิจิตรศิลปิน (เอก) จบการศึกษา ระดับ ปวช. :  โรงเรียนไทยวิจิตศิลป์   สาขาออกแบบพาณิชย์ศิลป์ ระดับ ปวส. : มหาวิทยาลัยราชมงคล วิทยาเขตเพาะช่าง  สาขาออกแบบพาณิชย์ศิลป์ ระดับ ปริญญาตรี : มหาวิทยาลัยราชมงคล  สาขาออกแบบพาณิชย์ศิลป์ (ปีการศึกษา 2540) ผลงานที่ผ่านมาโดยคร่าวๆ ครับ ปี พ.ศ. 2544           - ได้ไปแสดงงานที่เมืองทองธานี  กรุงเทพมหานคร          - ได้รับเชิญให้ไปออกรายการ "ทไวไลท์โชว์" ช่วงของดีสี่ภาค ทางช่อง 3 ปี พ.ศ. 2545            - ได้รับเชิญเป็นวิทยากรสอนการวางลายผ้าบาติกให้กลุ่มโอท็อป (OTOP) จาก             สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่          - ได้รับเชิญเป็นกรรมการตัดสินงานศิลปะเด็กจากศูนย์รถยนต์โตโยต้า (TOYOTA) ปี พ.ศ. 2546          - ได้รับแต่งตั้งให้เป็นศิลปินผู้ทำคุณประโยชน์แก่สังคม ด้านศิลปะ จังหวัดกระบี่          - ได้รับเชิญเป็นกรรมการตัดสินงานศิลปะเด็กจากศูนย์รถยนต์นิสสัน (NISSAN)          - ได้รับเชิญเป็นวิทยากร อบรมด้านงานศิลปะ จากหน่วยงานวัฒนธรรมกระบี่ ปี พ.ศ. 2547          - ได้รับเชิญให้แสดงงานรำลึกถึงเหตุการณ์ สึนามิ จังหวัดกระบี่          - ได้รับเชิญเป็นกรรมการตัดสินงานศิลปะเด็กจากศูนย์รถยนต์โตโยต้า (TOYOTA)          - ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรสอนกลุ่ม OTOP คลองสน ต.อ่าวนาง จ.กระบี่          - ได้รับเชิญให้เป็นกรรมการตัดสินงานศิลปะ ประเพณีแห่จาดเดือนสิบ อบจ.กระบี่ ปี พ.ศ. 2548           - ได้รับเชิญเป็นวิทยากร อบรมงานศิลปะและบาติก หน่วยงานราชการ จ.กระบี่           - ได้รับเชิญให้เป็นกรรมการตัดสินงานศิลปะ ประเพณีแห่จาดเดือนสิบ อบจ.กระบี่          - ได้รับเชิญเป็นคณะกรรมการตัดสินงานศิลปะระดับเยาวชน อบจ.กระบี่          - ได้รับเชิญเป็นคณะกรรมการตัดสินงานสตอรี่บอร์ด(Story bord) วัฒนธรรม กระบี่ ปี พ.ศ. 2549          - ได้ร่วมจัดนิทรรศการศิลปะร่วมสมัยจังหวัดกระบี่          - ได้รับเชิญให้เป็นกรรมการตัดสินงานศิลปะ ประเพณีแห่จาดเดือนสิบ อบจ.กระบี่         - ได้รับเชิญเป็นคณะกรรมการตัดสินงานศิลปะรุ่นเยาว์ สนง.วัฒนธรรม กระบี่         - ได้รับเชิญเป็นวิทยากร อบรมงานศิลปะและบาติก หน่วยงานราชการ จ.กระบี่         - ได้รับเชิญเป็นวิทยากร สอนงานบาติก กลุ่ม OTOP จังหวัดกระบี่         - ได้รับเชิญเป็นกรรมการตัดสินงานศิลปะเด็กจากศูนย์รถยนต์นิสสัน (NISSAN)         - ได้รับเชิญเป็นกรรมการตัดสินงานศิลปะเด็กจากศูนย์รถยนต์โตโยต้า (TOYOTA)          - ได้รับเชิญเป็นคณะกรรมการตัดสินงานสตอรี่บอร์ด(Story bord) วัฒนธรรม กระบี่ ปี พ.ศ. 2550          - ได้รับเกียรติให้ออกแบบบรรจุภัณฑ์ใส่ผ้าบาติกถวายแด่พระบรมโอรสาธิราศ         - ได้รับเชิญให้เป็นกรรมการตัดสินงานศิลปะ ประเพณีแห่จาดเดือนสิบ อบจ.กระบี่         - ได้ร่วมจัดนิทรรศการศิลปะร่วมสมัย ของสภาวัฒนธรรม และ อบจ.กระบี่        - ได้รับเชิญเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดภาพวาดโครงการส่งเสริมศิลปินรุ่น           เยาว์ จาก สนง.วัฒนธรรม จ.กระบี่        - ได้รับเชิญเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดวาดภาพโครงการศรศิลป์บนเส้นสี           ครั้งที่ 1  ของ สนง.วัฒนธรรม จ.กระบี่         - ได้รับเชิญเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดวาดภาพโครงการศรศิลป์บนเส้นสี           ครั้งที่ 2  ของ สนง.วัฒนธรรม จ.กระบี่          - ได้รับเชิญเป็นวิทยากร อบรมงานศิลปะและบาติก หน่วยงานราชการ จ.กระบี่          - ได้รับเชิญเป็นคณะกรรมการตัดสินงานสตอรี่บอร์ด(Story bord) วัฒนธรรม กระบี่ ปี พ.ศ. 2551         - ได้รับเชิญเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดวาดภาพโครงการส่งเสริมศิลปิน            รุ่นเยาว์ จาก สนง.วัฒนธรรม จ.กระบี่         - ร่วมจัดนิทรรศการศิลปะร่วมสมัย  สภาวัฒนธรรม และ อบจ.กระบี่         - ได้รับเชิญเป็นวิทยากร อบรมงานศิลปะและบาติก หน่วยงานราชการ จ.กระบี่         - ได้รับเชิญเป็นคณะกรรมการตัดสินงานสตอรี่บอร์ด(Story bord) วัฒนธรรม กระบี่         - ได้รับเชิญให้เป็นกรรมการตัดสินงานศิลปะ ประเพณีแห่จาดเดือนสิบ อบจ.กระบี่         - ได้รับเกียรติบัตรผู้เสียสละและอุทิศตนจากสภาวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่        - ได้รับเกียรติบัตรเป็นวิทยากรสอนศิลปะผ้าบาติก(ชุมชนเกาะลันตา)จากสำนักงาน           คลัง จังหวัดกระบี่        - ได้รับเกียรติบัตรเป็นวิทยากรสอนศิลปะการเพ้นท์เสื้อยืดจากสีอคริลิค(ชุมชนเกาะ           ลันตา) จากสำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดกระบี่ ปี พ.ศ. 2552       - ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการจัดงานวันสิ่งแวดล้อมโลก จาก อบจ.กระบี่        - ได้แสดงงาน สืบสานงานศิลป์รักถิ่นกระบี่ ครั้งที่ 1 ณ หอศิลป์ร่วมสมัย       - ได้รับเชิญเป็นวิทยากร อบรมงานศิลปะและบาติก หน่วยงานราชการ จ.กระบี่        - ได้รับเชิญเป็นคณะกรรมการตัดสินงานสตอรี่บอร์ด(Story bord) วัฒนธรรม กระบี่        - ได้รับเชิญให้เป็นกรรมการตัดสินงานศิลปะ ประเพณีแห่จาดเดือนสิบ อบจ.กระบี่       - ได้รับเกียรติบัตรเป็นวิทยากรสอนศิลปะโครงการ"พร้อมลุกขึ้นมาสู้กับความยากจน"         จาก สนง.พัฒนาชุมชน จังหวัดกระบี่      - ได้รับเชิญให้เป็นครูสอนศิลปะเด็กด้อยโอกาส(สึนามิ) จากมูลนิธินายศรีผ่อง นางกี่         ภูก้าวล้วน     - ร่วมแสดงงานกับนิสิตนักศึกษา จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ณ หอศิลป์ร่วมสมัย        จังหวัดกระบี่ ปี พ.ศ. 2553        - ได้รับเชิญให้เป็นกรรมการตัดสินงานศิลปะภาพโชว์ผ้าบาติกในงาน OTOP          จ.กระบี่      - ได้รับเชิญเป็นวิทยากรสอนศิลปะการทำผ้าบาติก  อ.เหนือคลอง  จ.กระบี่      - ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรม "การออกแบบผลิตภัณฑ์" ของ 5 จังหวัด ภูเก็ต  ตรัง         พังงา ระนอง กระบี่  ณ โรงแรมเวียงทอง จ.กระบี่      - ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน การทำสตอรี่บอร์ด(story         bord) จาก สนง.วัฒนธรรมจังหวัดกระบี่   " ปัจจุบันนอกจากทำแกลอรี่ และสร้างสรรผลงานศิลปะให้กับผู้ที่ชื่นชอบงานที่เป็นเอกลักษณ์         ของผมแล้ว ผมยังจะทำงานด้านศิลปะเพื่อสังคมต่อไปด้วยใจรักในความมีเสน่ห์                                               ของงานศิลปะต่อไปครับ "                                :                                             

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

ภาพวิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบชาวบ้านสมัยโบราณของไทยอีกมุม เป็นเทคนิคบาติกสื่อผสมแนวใหม่

สินค้าที่ใกล้เคียงในร้านนี้

ดูสินค้าทั้งหมด

ภาพวิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบชาวบ้านสมัยโบราณของไทยอีกมุม เป็นเทคนิคบาติกสื่อผสมแนวใหม่
ภาพวิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบชาวบ้านสมัยโบราณของไทยอีกมุม เป็นเทคนิคบาติกสื่อผสมแนวใหม่
15,500.00.-
ติดต่อร้านค้า