จิตสำนึกคุณภาพ สร้างได้จริงใน 120 วัน

จิตสำนึกคุณภาพ สร้างได้จริงใน 120 วัน

::: จิตสำนึกคุณภาพ สร้างได้จริงใน ::: 120 วันจิตสำนึกคุณภาพสามารถทำให้เกิดขึ้นได้จริง ISBN :978-616-200-012-6วันที่ผลิต :2009-08-31ขนาด : &n

  • ราคา 155.00.-

จำนวนสินค้า

แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
มหามงคลชัยมอลล์

เป็นช็อปปิ้งมอลล์ (Shopping Mall) ที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อความงาม  อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ และความงาม   หนังสือ  และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่าง ๆ  ในราคาที่คุณเป็นเจ้าของได้อย่างง่าย ๆ สบาย ๆ  ทางร้านได้มีการจดทะเบียนพาณิชย์อิเลคทรอนิคส์เรียบร้อยแล้ว

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

::: จิตสำนึกคุณภาพ สร้างได้จริงใน ::: 120 วัน
จิตสำนึกคุณภาพสามารถทำให้เกิดขึ้นได้จริง

จิตสำนึกคุณภาพ สร้างได้จริงใน 120 วัน

 

ISBN :  978-616-200-012-6  
วันที่ผลิต :  2009-08-31  
ขนาด :  14.5 x 21.0 ซม.
จำนวนหน้า :  160  
ครั้งที่พิมพ์ :  1
นักเขียน :  ทองพันชั่ง พงษ์วารินทร์  
บรรณาธิการ :  กรภัทร์ สุทธิดารา
กลุ่มผู้ใช้ :  ระดับเบื้องต้น
ลักษณะพิเศษ :  พิมพ์ 2 สีทั้งเล่ม
    

 

รายละเอียด

          จากการรวบรวมแนวคิด ประสบการณ์ในทำงาน และการปฏิบัติจริง กอรปกับจากการบรรยายให้กับหลายหน่วยงาน ทำให้ได้พบว่า

          "จิตสำนึกคุณภาพสามารถทำให้เกิดขึ้นได้จริง ถ้าหากได้มีการวางแผนเป็นอย่างดี และดำเนินงานอย่างถูกต้อง เหมาะสม"

ซึ่ง แนวคิด วิธีการในการดำเนินงานในการสร้างจิตสำนึกคุณภาพให้เกิดขึ้นได้จริงทั้งหมด ได้ อธิบายไว้ในหนังสือเล่มนี้ โดยท่านผู้อ่านสามารถนำวิธีการ ตัวอย่างการดำเนินงานไปประยุกต์ใช้ได้ทันทีเมื่ออ่านจบในแต่ละบท

         หากพนักงานทุกคนมีจิตสำนึกคุณภาพในการทำงาน ก็จะช่วยสร้างประโยชน์ให้กับองค์การได้อย่างมากมาย เช่น

         • ปรับปรุงคุณภาพสินค้าสินค้าให้สูงขึ้น (Quality Improvement)
         • ลดต้นทุนการผลิต เพระของเสีย(Defect) หรืองานรอแก้ไข (Rework) ลดน้อยลง
         • เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน  (Efficiency) และลดความสูญเปล่า (Wastes)
         • เพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้า (Customer Sastisfaction) ด้านคุณภาพ และปริมาณ (Quality andQuantity)
         • สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับองค์การ (Competitive Advantage)
         • สร้างสถานที่ทำงานให้มีความสุขและน่าทำงาน (Happy Workplace)

         "บริษัทเติบโตอย่างต่อเนื่อง  และมีผลกำไร ลูกค้าพึงพอใจในสินค้า และบริการพนักงานทุกคนมีความสุข" 

         คือสิ่งที่ผู้บริหาร ทุกคนต้องการสร้างให้เกิดขึ้น การที่สิ่งเหล่านั้นจะเกิดขึ้นได้ ต้องเริ่มจากการที่พนักงานทุกคนมีจิตสำนึกคุณภาพในการทำงาน

         เป้าหมายของหนังสือเล่มนี้ คือ ขอให้มั่งมีศรีสุขกันทุกวัน ซึ่งเป็นคำอวยพรของพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต ที่มีให้แด่ท่านผู้อ่านทุกท่าน ได้มีกำลังใจในการดำเนินชีวิตในสังคม เพื่อให้ชีวิตได้มีจุดยืนแห่งความผาสุข ไม่ว่าจะโดนอะไรมากระทบจิตให้เกิดความทุกข์ในแบบใดก็ตาม

จิตสำนึกคุณภาพ สร้างได้จริงใน 120 วัน
จิตสำนึกคุณภาพ สร้างได้จริงใน 120 วัน
155.00.-