เหล็กรูปพรรณ - เหล็กแผ่นดำ

เหล็กรูปพรรณ - เหล็กแผ่นดำ

เหล็กรูปพรรณ - เหล็กแผ่นดำ

  • ราคาไม่ระบุ

จำนวนสินค้า

แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
บริษัท เฟิร์ส แมท โปรดักส์ จำกัด 45/2 ซ.เลียบคลองสอง 32 ถ.เลียบคลองสอง แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510 โทร: 02-906-5601-5 แฟ็กซ์: 02-906-5741-2

บริษัท เฟิร์ส แมท โปรดักส์ จำกัด  เป็นบริษัทผู้แทนจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง ซึ่งเปิดให้บริการตั้งแต่ปี 2547 บริษัทฯได้มีสินค้าจำหน่ายมากมายหลายรายการอาทิเช่น คอนกรีต ปูนซีเมนต์ ปูนสำเร็จรูป(มอร์ต้า) เสาเข็มและพื้นสำเร็จรูป เหล็กเส้นและเหล็กรูปพรรณ และวัสดุก่อสร้างอื่นๆ ภายใต้เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงและยอมรับอย่างกว้างขวาง บริษัทฯได้ตระหนักถึงความสำคัญของคุณภาพสินค้าและการให้บริการที่มีคุณภาพ โดยกำหนดมาตรฐานการบริการและการส่งมอบให้แก่ลูกค้า โดยเริ่มตั้งแต่การการรับคำสั่งซื้อจากลูกค้าทางโทรศัพท์ ,โทรสาร หรือการสื่อสารใด ๆ ก็ตาม ผู้แทนขาย หรือเจ้าหน้าที่ประสานงานขายสามารถยืนยันการรับคำสั่งซื้อ (Confirm Purchased Order) และกำหนดเวลาการส่งมอบสินค้าให้ลูกค้าทราบได้อย่างแน่นอน การให้บริการลูกค้า หนึ่งในนโยบายหลักที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง 1. บริษัทฯได้ทำการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ประสานงานขายมืออาชีพ เพื่อทำหน้าที่ ประสานงานกับลูกค้าอย่างใกล้ชิดเป็นประจำ ซึ่งจะทำให้ลูกค้ามั่นใจว่า บริษัทฯ สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. บริษัทฯ ได้จัดทำแบบสำรวจความคิดเห็นของลูกค้าเป็นประจำทุกปี เพื่อนำมาวิเคราะห์ และวัดความพึงพอใจของลูกค้า ถึงข้อบกพร่องของการให้บริการ ว่าบริษัทฯ ควรปรับปรุงในส่วนใด  ตั้งแต่กระบวนการรับคำสั่งซื้อสินค้า จนกระทั่งสินค้าถึงมือลูกค้า รวมทั้งการให้บริการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ กับลูกค้า 3. การสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้าทุกระดับ การสื่อสารอย่างเปิดเผย จริงใจ ประกอบกับความเอาใจใส่ และรับผิดชอบ เป็นปัจจัยที่สำคัญที่ทำให้บริษัทฯ ประสบความสำเร็จในการให้บริการแก่ลูกค้า 4. การใช้เทคโนโลยีกับการบริการ โดยให้ความสำคัญกับการจัดระบบฐานข้อมูลอย่างเหมาะสม เป็นสิ่งจำเป็นขั้นพื้นฐานของการวางแผน และบริหารงาน บริษัทฯ ได้นำระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทันสมัยเข้ามาใช้ในหน่วยงาน ซึ่งมีระบบเครือข่ายที่เชื่อมโยงข้อมูล ทำให้มีการบริการที่สามารถตอบสนองลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยำ 5. พนักงานรับคำสั่งซื้อทางโทรศัพท์และแฟกซ์ สามารถทำการตรวจสอบสถานะการให้บริการภายในระยะเวลาอันสั้นทันทีหลังจากได้รับคำสั่งซื้อ 6. บริษัท ฯ ได้วางแผน และพัฒนาการนำเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาใช้อย่างต่อเนื่อง เพื่อวางฐานงานปฏิบัติการที่เข้มแข็ง นอกจากนี้ บริษัทฯ ใช้การสื่อสาร และระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกับลูกค้า เพื่อร่วมกันพัฒนาประสิทธิภาพ และผลักดันธุรกิจให้เจริญเติบโตต่อไป           นโยบายการขาย ที่มุ่งตอบสนองลูกค้า 1. มีพนักงานดูแลแต่ละพื้นที่ขาย 2. จัดส่งสินค้าตรงเวลา 3. รักษามาตรฐานคุณภาพสินค้าอย่างสม่ำเสมอ 4. แก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนจากลูกค้าอย่างรวดเร็ว 5. สร้างความพึงพอใจในสินค้าและบริการแก่ลูกค้า   โทรสอบถามได้ในเวลา จันทร์ - เสาร์ ช่วงเวลา 8.00 - 17.00 น

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

เหล็กรูปพรรณ - เหล็กแผ่นดำ

เหล็กรูปพรรณ - เหล็กแผ่นดำ
เหล็กรูปพรรณ - เหล็กแผ่นดำ
ไม่ระบุ
ติดต่อร้านค้า