บริการปูหญ้าญี่ปุ่น

บริการปูหญ้าญี่ปุ่น

BT-004 บริการปูหญ้าญี่ปุ่นขอบเขตงาน- ค่าหญ้า- ค่าแรงงาน- ค่ารถขนส่ง- ค่าปุ๋ย หรือดินปุ๋ย- พื้นที่พร้อมปูช่วงราคาโดยประมาณ100 - 500 ตร.ม. &n

  • ราคาไม่ระบุ

จำนวนสินค้า

แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
หจก.ณชนก การ์เด้น - Nachanok Garden

เรามีความยินดีและภูมิใจนำเสนองาน ด้านการเกษตร เช่น ออกแบบ ตกแต่ง ปรับปรุงภูมิทัศน์ ดูแลสวน ตัดหญ้า เดินระบบน้ำภายในสวน ปูหญ้าทุกชนิด จากไร่หญ้าโดยผู้มีประสบการณ์กว่า 10 ปี กับราคาที่เหมาะสมและเป็นกันเอง  

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

BT-004   บริการปูหญ้าญี่ปุ่น
ราคาเหมาโดยประมาณพื้นที่ไม่เกิน 400 ตร.ม. (ไม่รวมค่าทรายถม)

พื้นที่  ไม่เกิน  50   ตร.ม.  ช่วงราคา   5,000 - 6,500    บาท 
พื้นที่  50   - 70     ตร.ม.  ช่วงราคา   7,000  -  8,000    บาท 
พื้นที่  70   - 90      ตร.ม.  ช่วงราคา   9,000   -  10,000 บาท 
พื้นที่  90   -  100   ตร.ม.  ช่วงราคา   10,000  -  12,000 บาท 
พื้นที่  100  -  120  ตร.ม.  ช่วงราคา   12,000 -  15,000  บาท 
พื้นที่  150  - 200   ตร.ม.  ช่วงราคา   16,000 -  20,000  บาท
พื้นที่  200 - 250    ตร.ม.  ช่วงราคา   18,000 -  22,000  บาท 
พื้นที่  250  -  300  ตร.ม.  ช่วงราคา   22,000  -  24,000 บาท 
พื้นที่  300  -  400  ตร.ม.  ช่วงราคา   24,000  -  28,000 บาท

ราคานี้รวมค่าหญ้า/ค่าแรงงาน/ค่าขนส่ง/ปรับพื้นที่

ขอบเขตงาน
- ค่าหญ้า
- ค่าแรงงาน
- ค่ารถขนส่ง
- ค่าปุ๋ย หรือดินปุ๋ย
- พื้นที่พร้อมปู

ช่วงราคาโดยประมาณ
401- 500 ตร.ม.             ราคาตร.ม.ละ 45 - 70 บาท
501 - 1,000 ตร.ม.           ราคาตร.ม.ละ 35 - 60 บาท
1,001 - 4,000 ตร.ม.        ราคาตร.ม.ละ 30 - 45 บาท
4,001 - 10,000 ตร.ม.      ราคาตร.ม.ละ 28 - 35 บาท

*หมายเหตุ

- ไม่รวมถึงการดูแลหลังการปู
- ราคาอาจขึ้นลงขึ้นอยู่กับความใกล้หรือไกลของสถานที่
- ราคาไม่รวมทรายถม

บริการปูหญ้าญี่ปุ่น
บริการปูหญ้าญี่ปุ่น
ไม่ระบุ
ติดต่อร้านค้า