รถเข็นผลไม้เปล่า

รถเข็นผลไม้เปล่า

รถเข็นผลไม้ (ไม่รวมผลไม้)

  • ราคา 2,700.00.-

จำนวนสินค้า

แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
สยามคลาสสิค

“เอกลักษณ์และวัฒนธรรมไทย เป็นส่วนหนึ่งที่สะท้อนถึงวิธีชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยจากอดีตสู่ปัจจุบัน”จากคำกล่าวข้างต้นที่กล่าวมานั้น จึงเกิดความคิดริเริ่มเป็นภูมิปัญญาที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์และรังค์สรรค์ออกมาเป็นผลงานจากฝีมือของคนไทยโดยการสร้างแบบจำลองขนบธรรมเนียมประเพณีและวิธีชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยในอดีตขึ้นมา ที่เรียกว่า “ของจิ๋วจำลอง” ของจิ๋วจำลองนี้ เป็นสินค้าที่สามารถแสดงถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทยไว้ได้เป็นอย่างดีในแบบนั้น ๆ ก็ว่าได้ จากความคิดของคนไทยผ่านการรังค์สรรค์ออกมาเป็นผลงานที่ประณีตทำให้ตัวสินค้านี้ได้รับความสนใจและเป็นที่ยอมรับแก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเป็นจำนวนมากเพราะสินค้านี้สามารถนำมาเป็นของฝากหรือของสะสมได้                 ดังนั้น บริษัทจึงเล็งเห็นคุณค่าของ แบบจำลองของจิ๋วนี้ จึงได้นำสินค้าที่บ่งบอกถึงความเป็นไทยนี้มาเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและต่างประเทศ วิสัยทัศน์ พันธกิจ วิสัยทัศน์ มุ่งเน้นที่จะเป็นผู้นำในการดำเนินการจำหน่ายสินค้าไทย ที่เกิดจากผลงานอันประณีตของฝีมือคนไทยสู่สากลที่ทั่วโลกยอมรับ พันธกิจ 1.มุ่งจำหน่ายสินค้าที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของความเป็นไทย 2.ส่งเสริมและสนับสนุนสินค้าของคนไทย 3.มองหาโอกาสในการเจาะตลาดและหาสถานที่ในการจัดจำหน่ายอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ครอบคลุมต่อผู้บริโภคทุกกลุ่มเป้าหมาย 4.เจาะลึกและขยายตลาด ตลอดจนสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงธุรกิจระหว่างประเทศ 5.พัฒนาและส่งเสริมสินค้าเพื่อเพิ่มมูลค่าเพิ่มในระดับการค้าโลก                 วัตถุประสงค์                                 1.เพื่อเป็นการสร้างรายได้ของบริษัทและช่วยลดดุลการค้าของประเทศ                                 2.เพื่อเผยแพร่เอกลักษณ์ความเป็นไทยสู่สากล 3.เพื่อสนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากความสร้างสรรค์โดยฝีมือของคนไทยให้เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและต่างประเทศ                 เป้าหมายการจัดตั้งบริษัท                                 1.เป้าหมายระยะ 1-2 ปี บริษัทจะดำเนินการแนะนำสินค้าให้เป็นที่รู้จักโดยการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักแก่ผู้คนทั่วโลก 2.เป้าหมายระยะ 3.4 ปี บริษัทจะมีการนำสินค้ารูปแบบใหม่ ๆ เข้ามา เพื่อให้ผู้บริโภคได้มีสิ่งที่เลือกหลากหลาย 3.เป้าหมายระยะ 5 ปี บริษัทจะทำให้สินค้าเข้าสู่ตลาดสากลและคนทั่วโลกยอมรับ และขยายธุรกิจสู่การค้าโลก    แนวคิดสินค้าและบริการของบริษัท สินค้าของบริษัทส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าที่ทำมาจาก งานแก้ว งานไม้ งานโลหะ และงานดิน จะเป็นสินค้าที่แสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์ของความเป็นไทยมาก ลักษณะหรือจุดเด่นของสินค้า ก็คือการแต่งตัว ข้าวของเครื่องใช้ และการเล่าเรื่องในแบบของจิ๋วจำลอง จะมีลักษณะเฉพาะตัวสร้างสรรค์ออกมาได้เสมือนจริงมาก ลักษณะของสินค้าลูกค้าสามารถออกแบบเองได้ตามใจลูกค้าอีกด้วย ลูกค้าสามารถกำหนดได้ว่าจะใช้งานแบบใด หรือจะให้ผลงานออกมาในลักษณะใดก็ได้ ทำให้สินค้าไม่เหมือนใคร จึงเป็นที่ชื่นชอบสำหรับกลุ่มลูกค้า โดยส่วนใหญ่แล้วจะได้รับความนิยมจากชาวต่างชาติและชาวไทยเป็นอย่างมาก เพราะยากนักที่จะสามารถเก็บความประทับใจและความทรงจำในอดีตออกมาได้เสมือนจริงเช่นนี้ ส่วนใหญ่ลูกค้าจะต้องการซื้อไปเป็นของฝากหรือเป็นของสะสม ลูกค้าโดยส่วนมากมีความต้องการที่จะออกแบบด้วยตนเองเพราะได้ตรงตามความต้องการของลูกค้า ส่วนสินค้าที่ทำสำเร็จรูปไว้แล้วนั้น สำหรับลูกค้าที่มีเวลาเร่งด่วน และเป็นลูกค้าที่ไม่ต้องการรอคอยเป็นเวลานานจึงเลือกสินค้าที่ทำสำเร็จรูปไว้แล้วนั้น                                                                  

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

รถเข็นผลไม้ (ไม่รวมผลไม้)
รถเข็นผลไม้เปล่า
รถเข็นผลไม้เปล่า
2,700.00.-