พระพุทธชินสีห์
พระพุทธชินสีห์
พระพุทธชินสีห์
พระพุทธชินสีห์
พระพุทธชินสีห์

พระพุทธชินสีห์

เนื้อชินกุรพิษณุโลก พิมพ์ใหญ่สภาพสวยครับ ตามหลักฐานชั้นทุติยภูมิพงศาวดารเหนือระบุว่า เมือพศ๑๙๐๐ สมัยกรุงสุโขทัยในรัชสมัยพระมหาธรรมราชาที่๑ หรือพญาลิไทกษัตองค์ที่๔ในพระราชวงค์พระร่วง โปรดให้มีการจัด

  • ราคา 1,000,000.00.-

จำนวนสินค้า

แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
PILIKEAW

438/52 moo1 soi nakdee-mungkorn. theparuk, T.Praksamai, Mang, Samupakarn

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

เนื้อชินกุรพิษณุโลก พิมพ์ใหญ่สภาพสวยครับ ตามหลักฐานชั้นทุติยภูมิพงศาวดารเหนือระบุว่า เมือพศ๑๙๐๐ สมัยกรุงสุโขทัยในรัชสมัยพระมหาธรรมราชาที่๑ หรือพญาลิไทกษัตองค์ที่๔ในพระราชวงค์พระร่วง โปรดให้มีการจัดสร้างพระพุทธรูปสำคัญเพื่ออัญเชิญไปประดิษฐานมีการรวบรวมบรรดาช่างหล่อ ช่างปั้นฝีมือดี ทั้งจากเฉียง(สวรรคโลก)เชียงแสนหริภุญไชย(ลำพูน)สมทบกับช่างกรุงศรีสัชนาลัย มาร่วมกันแล้วโดยดำริให้มีการสร้างพระพุทธรูปขนาดใหญ่๓องค์คือ พระพุทธชินสีห์ พระศาสดาและพระพุทธชินราช จวบจนถึงวันพฤหัสบดีขึ้น๑๕ค่ำเดือน๔ปีเถาะจุลศักราช๗๑๗ราวพศ๑๘๙๘ได้มงคลฤกษ์ ประกอบพิธีเททองหล่อพระพุทธรูป๓องค์ เมื่อเททองหล่อเสร็จแล้ว ได้แกะพิมพ์ออก ปรากฎว่าพระพุทธชินสีห์และพระศาสดาองค์พระสมบูรณ์สวยงามดีส่วน พระพุทธชินราชได้หล่อถึง๓ครั้งก็ไม่เสร็จเป็นองค์พระได้ กล่าวคือทองแล่นไม่ติดเต็มองค์ ครั้งสุดท้ายได้เททององค์พระพุทธรูปเมื่อวันพฤหัสบดีขึ้น๒ค่ำเดือน๖ปีมะเส็ง นพศก จุลศักราช๓๑๙จึงเสร็จสมบูรณ์ในพิธีหล่อพระครั้งนี้ พระเจ้าศรีธรรมไตรปิฎกได้ทรงตั้งสัตยาธิฐาน เสี่ยงเอาบุญบารมีของพระองค์เป็นที่ตั้งดังนั้นจึงร้อนถึงพระอาสน์พระอินทรเจ้า จึงเนรมิตเป็น ตาปะขาวลงมาช่วยทำรูปพระ คุมพิมพ์ปั้นเบ้าด้วยอานุภาพ พระอินทรกธิราชเจ้าทองก็แล่นรอบครบบริบูรณ์ทุกประการ หาที่ติดมิได้ พระเจ้าศรีธรรมไตรปิฏกทรงปิติโสมนัสเป็นอย่างยิ่งจึงตรัสให้ "ตาปะขาว" ผู้นั้นแต่ ตาปะขาวได้หายตัวไป หมู่บ้านและวัดที่ตาปะขาวหายนั้น ต่อมาได้ชื่อว่า "บ้านตาปะขาวหาย"จนถึงทุกวันนี้จากวัดตาปะขาวหายขึ้นไปทางทางทิศเหนือประมาน๘๐๐เมตร ได้ปรากฎหลักฐานเกียวกับการหายตัวไปของตาปะขาวเล่ากันว่ามีผู้พบเห็นว่าท้องฟ้าเปิดเป็นช่องขึ้นไป ชาวบ้านเห็นเป็นอัศจรรย์จึงได้สร้างศาลาขึ้นไว้ ณ เบื้องล่างไว้เป็นที่ระลึกเรียกว่าศาลาช่อฟ้าจนถึงทุกวันนี้ พระพุทธชินราช หล่อขึ้นด้วยทองสัมฤทธิ์ขัดเงาเกลี้ยง เป็นพระพุทธรูปองค์ประธานของวัด ปางมารวิชัยขนาดใหญ่ หล่อด้วยทองสัมฤทธิ์ขนาดหน้าตักกว้าง๕ศอก๑คืบ๕นิ้วหรือประมาณ๒,๘๗๕เมตรมีความ๗ศอกหรือราว๓,๕เมตรพุทธลักษณะงดงามที่สุดในเมืงไทย เส้นรอบนอกพระวรกายออ่นช้อยพระพัตร์คอยข้างกลม พระขนงโก่ง พระเนตรดุจตากวาง "ทีฒงคุลีคือที่ปลายนิ้วทั้งสี่ยาวเสมอกัน ซุ้มเรือนแก้วทำด้วยไม้แกะสลัก สร้างในสมัยอยุธยาแกะสลักเป็นรูปมังกร(ลำตัวคล้ายมังกรและมีงวงคล้ายช้าง)อยู่ตรงปลายซุม้และตัวเหงา(คล้ายจรเข้)อยู่ตรงกลางซุ้มและมีเทพบุตรอสุราคอยปกป้ององค์พระอยู่๒องค์ คือท้าวเวสสุวัณและอารวกยักษ์อีกทั้งยังมีพระโมคคัลลานะ และพระสารีบุตรเป็นอัครสาวกอยู่ด้วย พระพุทธชินราชประดิษฐานในวิหารลักษณะเก้าห้องซึ่งมีการบูรณะปฎิสังขรณ์ มาอย่างต่อเนื่องจนถึงปจุบันทำให้องค์พระสวยงามบริบูรณ์อยู่เสมอ ตามบันทึกในประวัติศาสตร์กษัตริย์ในทุสมัยของไทยได้ให้ความเคารพสัทธาเลื้อใส่ต่อพระพุทธชินราชมาโดยตลอดทุกพระองค์ เมืองพิษณุโลกในช่วงเวลาทีมีการสร้างพระพุทธชินราช ได้มีการสร้างพระเครื่องบรรจุไว้ ในวัดพระศรีรัตนมหาธาตุเพือสืบทอดพระศาสนา พระเครื่องหลายพิมพ์มีแบบพิมพ์องค์พระลอกแบบพุทธศิลป์ทีสือความหมายถึงพระพุทธชินราชองค์ใหญ่นั้นเอง พระพุทธชินราชใบเสมา เนื้อชินได้รับคัดเลือกไว้ในชุดเบญจภาคีพระเนื้อชินยอดนิยม ศิลปแบบอู่ทองยุคต้น ขุดพบจากกรุวัดพระศรีฯ เนืองจากมีพุทธลักษณะเหมือนพระพุทธชินราชองค์ใหญ่ที่เป็นประธาน ชาวบ้านจีงนำชื่อของท่านมาตั้งเป็นชื่อของพระเครื่องที่ขุดพบจากวัดนี้ด้วย และเนืองจากองค์พระมีสัญฐานเหมือนกัน ใบเสมาที่ปรากฎตามรอบอุโบสถตามวัดพระศรีฯทั่วไป พระพิมพ์นี้จึงมีชื่อเรียกเต็มๆว่าพระพุทธชินราชใบเสมา พุทธลักษณะองค์พระประทับนั่งบนบัว๒ชั้นภายในซุ่มเรือนแก้วที่ลงตัวอย่างสวยงาม มีปลายยอดพระเกศที่สูงยาวติดขอบซุ้มด้านบนมีพระเกศตรงและแฉกเนื้อสัมฤทธิ์พบน้อยกรุด้วยกันกับพระชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุครับ

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

พระพุทธชินสีห์
พระพุทธชินสีห์
1,000,000.00.-