เรื่องมหาดเล็ก
เรื่องมหาดเล็ก
เรื่องมหาดเล็ก
เรื่องมหาดเล็ก
เรื่องมหาดเล็ก

เรื่องมหาดเล็ก

เรื่องมหาดเล็ก

  • ราคา 320.00.-

จำนวนสินค้า

สินค้าหมด
แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
รักสยาม หนังสือเก่า

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

เรื่องมหาดเล็ก

ผู้แต่ง: กรมศิลปากร
สำนักพิมพ์/จัดจำหน่าย : โรงพิมพ์พระจันทร์
ปีที่พิมพ์: 2517
จำนวนหน้า : 104  หน้า   
ขนาดหนังสือ กว้างXยาว (ซ.ม.): 17x23
สภาพ: สันปกขาดเล็กน้อยแต่ตัวเล่มไม่ขาด

รายละเอียดเนื้อหาโดยย่อ
พิมพ์เพื่อเป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิง
ศพ พันเอก นายวรการบัญชี (บุญเกิด สุตันตานนท์)
ได้จัดพิมพ์เรื่องมหาดเล็ก เรียบเรียงโดย กรมศิลปากร
"มหาดเล็ก" เป็นผู้รับใช้ใกล้ชิดพระมหากษ้ตริย์
ยิ่งกว่าเจ้านายผู้อื่นจำต้องเป็นผู้มีความประพฤติดี
มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัย
เนื้อหาภายในเล่มนี้กรมศิลปากรได้รวบรวม
จากตำราหน้าที่มหาดเล็ก จากหนังสือลัทธิ
ธรรมเนียมภาค 15 ซึ่งใช้สอนในโรงเรียนมหาด
เล็กในรัชกาลที่ 5
เรื่องมหาดเล็ก
เรื่องมหาดเล็ก
320.00.-
ติดต่อร้านค้า