Complete Guide to the TOPIK : Basic

Complete Guide to the TOPIK : Basic

หนังสือแนะแนวข้อสอบ TOPIK สำหรับระดับต้น

  • ราคา 645.00.- 765.00.-

จำนวนสินค้า

แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
บ้านภาษาและวัฒนธรรม

จำหน่ายหนังสือ และ สื่อการเรียนภาษาต่างประเทศ ด้วย แนวคิด "สังคมการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมอย่างสร้างสรรค์" บริษัทฯ ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ในสุดยอดเวบไซค์ร้านค้าออนไลน์ (Best e-Commerce Website Award 2016) ในปี 2559 บริษัทฯ จะพัฒนาสินค้าและบริการให้ดียิ่งขึ้น เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

Barcode : 9788959958108 18710

แต่งโดย : Seoul Korean Language Academy

 

ปี : 2009

 

พิมพ์ครั้งที่ : 1

 

จำนวนหน้า : 192 หน้า

 

แถม : CD 2 แผ่น

 

 หนังสือนี้ ช่วยวิเคราะห์ข้อสอบ Standard Test of Proficiency in Korean (TOPIK) ที่ผ่านมาในแต่ละหัวข้อ ไม่ว่าจะเป็นคำศัพท์ & ไวยากรณ์ การเขียน การฟัง และ การอ่าน รวมทั้ง มีแบบฝึกหัดและตัวอย่างข้อสอบให้ได้ฝึกฝนและมีความคุ้นเคยในการทำข้อสอบมากขึ้น เหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มต้นศึกษาภาษาเกาหลีและต้องการวัดระดับความรู้ว่าอยู่ในระดับใด

 

สารบัญ

 

ส่วนที่ 1 ทบทวนและวิเคราะห์ข้อสอบ TOPIK เก่า

 

- คำศัพท์ และ ไวยากรณ์

 

- เขียน

 

- ฟัง

 

- อ่าน

 

ส่วนที่ 2 ทำแบบฝึกหัด

- คำศัพท์ และ ไวยากรณ์

- เขียน

- ฟัง

- อ่าน

ส่วนที่ 3 ทำข้อสอบ 

 

- ข้อสอบ 1 (คำศัพท์ และ ไวยากรณ์ เขียน ฟัง อ่าน)

 

- ข้อสอบ 2 (คำศัพท์ และ ไวยากรณ์ เขียน ฟัง อ่าน) 

 

เฉลยท้ายบท

 

pic1

 

pic2

pic3

 

pic4

pic5

pic6

pic7

Complete Guide to the TOPIK : Basic
Complete Guide to the TOPIK : Basic
645.00.- 765.00.-