โปรแกรมทัวร์,แพ็คเกจทัวร์,สุรินทร์,กรุงเทพ,นครราชสีมา,บุรีรัมย์,สุรินทร์,ศรีสะเกษ,อุบลราชธานี

โปรแกรมทัวร์,แพ็คเกจทัวร์,สุรินทร์,กรุงเทพ,นครราชสีมา,บุรีรัมย์,สุรินทร์,ศรีสะเกษ,อุบลราชธานี

โปรแกรมทัวร์,แพ็คเกจทัวร์,สุรินทร์,กรุงเทพ,นครราชสีมา,บุรีรัมย์,สุรินทร์,ศรีสะเกษ,อุบลราชธานี

  • ราคาไม่ระบุ

จำนวนสินค้า

แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
.

** ข้อมูลโรงแรมและที่พัก **   http://www.agoda.co.th     http://www.teepucks.com     http://www.tee-pak.com     http://www.hotelsthailand.com     http://www.atthailandhotel.com     http://th.tripadvisor.com     http://www.thailandvoyage.com/window-tour/index.html     http://www.allresortthailand.com     http://www.hotsia.com

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

โปรแกรมทัวร์สุรินทร์ - บุรีรัมย์ (2 วัน 1 คืน)
 
วันแรก 
 05.00 น. พร้อมกันที่จุดนัดหมาย. โดยมีเจ้าหน้าที่ดูแลคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแด่ท่าน
 05.30 น. นำท่านออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ จ.บุรีรัมย์
 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
 13.30 น. เดินทางเข้าชม ปราสาทพนมรุ้ง นำคณะท่านรับชม ปราสาทเขาพนมรุ้ง เป็นโบราณสถานที่มีปรากฏการพระอาทิตย์ขึ้นแสงแดดผ่านช่องประตูทั้ง 15 ช่อง
 14.30 น. นำท่านเดินทางสู่ ปราสาทเมืองต่ำ
 15.30 น. นำท่านเดินทางเข้าสู่จังหวัดสุรินทร์
 17.00 น. นำท่านรับประทานอาหารเย็น ณ ภัตราคาร
 18.30น. นำท่านเข้าที่พัก ณ โรงแรมเดอมาเจสติก หรือโรงแรมระดับมาตรฐานเดี่ยวกัน ให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย “ราตรีสวัสดิ์”
 
 วันที่สอง 
 05.30 น. รับประทานอาหาร ณ โรงแรม
 06.30 น. นำคณะ Check out เดินทางออกจากที่พักเพื่อร่วมงาน ตักบาตรบนหลังช้าง ณ บริเวณอนุสาวรีย์พระยาสุรินทรภักดีศรีณรงค์จางวาง(ปุม) จ.สุรินทร์ โดยมี พระเถระชั้นผู้ใหญ่นั่งรับบิณฑบาตบนหลังช้าง ซึ่งมีที่เดียวในโลก อิ่มอกอิ่มใจกับประเพณีไทยที่มีการสืบต่อกันมาอย่างช้านาน ของชาวจังหวัดสุรินทร์
.นำท่านเดินทางสู่ สุสานช้างวัดป่าชาเจียง อ.ท่าตูม แหล่งเรียนรู้วงจรชีวิตของช้าง
 12.00 น.บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
13.00 น. ชมการแสดงนาฏศิลป์อีสานใต้ ณ หมู่บ้านช้างตากลางอีกทั้งยังได้ชมการแสดงของช้างแสนรู้ และยังสามารถซื้อของฝากที่หมู่บ้านช้าง เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำจากงาช้าง
15.00 น.  เดินทางกลับที่หมายโดยสวัสดิ์ภาพ
 
อัตราค่าบริการ: ท่านละ x,xxx บาท
(โปรแกรมนี้รับเป็นหมู่คณะตั้งแต่ 10 ท่านขึ้นไป)
 
ราคานี้รวม:
1.ค่ารถตู้ /โค้ช VIP
2.ค่าที่พัก 1 คืน (ยูโทเปียรีสอร์ท หรือระดับเดียวกัน)
3.ค่าอาหารตามโปรแกรม
4.ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ
5.ค่าประกันอุบัติเหตุ 100,000 บาท
6.ค่าไกด์และ Staff
 
การจองทัวร์
 
โอนเงินมัดจำท่านละ 50 % ของราคาโปรแกรมทัวร์ เข้าบัญชีธนาคารดังนี้
 
บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์ เลขที่ 4162562571 ธนาคารกสิกรไทย สาขา คลอง 6 ธัญบุรี
 
ส่วนที่เหลือโอนก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน กรุณาแฟ็กซ์สลิปโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล อายุ เพื่อใช้ในการทำประกันพร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ ระบุโปรแกรมทัวร์ ให้เก็บสลิปโอนเงินไว้เพื่อยืนยันในวันเดินทาง
 
-----------------------------------------------------
 
การจองทัวร์
 
โอนเงินมัดจำท่านละ 50% ของแต่ละโปรแกรมทัวร์ เข้าบัญชีธนาคารดังนี้
 
บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ นางณัชชา ยอดมงคล เลขที่ 480-0-04901-6 ธนาคารกรุงไทย สาขาย่อยรังสิต-นครนายก คลอง 6
 
ส่วนที่เหลือโอนก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน กรุณาแฟ็กซ์สลิปโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล อายุ เพื่อใช้ในการทำประกันพร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ ระบุโปรแกรมทัวร์ ให้เก็บสลิปโอนเงินไว้เพื่อยืนยันในวันเดินทาง
 
--------------------------------------------------------
 
หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์ จำกัด 
 
เลขที่ 80/24 ม.6 ต. ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
 
โทรศัพท์: 081-4206260 (True), 061-8986646 (Dtac)
 
เว็บไซต์: http://www.agilenttour.com
 
Email Address: Agilenttour@gmail.com
 
----------------------------------------------------------
โปรแกรมทัวร์,แพ็คเกจทัวร์,สุรินทร์,กรุงเทพ,นครราชสีมา,บุรีรัมย์,สุรินทร์,ศรีสะเกษ,อุบลราชธานี
โปรแกรมทัวร์,แพ็คเกจทัวร์,สุรินทร์,กรุงเทพ,นครราชสีมา,บุรีรัมย์,สุรินทร์,ศรีสะเกษ,อุบลราชธานี
ไม่ระบุ
ติดต่อร้านค้า