ความรู้เกี่ยวกับการปลูกลำไย ISBN 9789749164006

ความรู้เกี่ยวกับการปลูกลำไย ISBN 9789749164006

ความรู้เกี่ยวกับการปลูกลำไย ISBN 9789749164006พิมพ์ครั้งที่ 1/2546 ดร.จำเนียรทองพันชั่ง เนื้อหาโดยสังเขปปัจจุบันลำไยเป็นผลไม้ที่น

  • ราคา 80.00.-

จำนวนสินค้า

แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
TOP TEXTBOOK.COM ศูนย์รวมตำราแปล และ Textbook ชั้นนำจากทั่วโลก

สำนักพิมพ์ท้อป -ศูนย์รวมตำราแปล-Textbook ชั้นนำจากทั่วโลก สำนักพิมพ์ท้อป ได้ก่อตั้งเมื่อ 3 เมษายน 2545 โดยคุณสุพจน์ รัตนาพันธุ์ ผู้ซึ่งมีประสบการณ์ในการทำหนังสือเรียนมานานกว่า 2 ทศวรรษ ทั้งจากสำนักพิมพ์ในประเทศ และสำนักพิมพ์ต่างประเทศมากว่า 10 ปี โดยได้ตั้งเป้าหมายให้สำนักพิมพ์ท้อป เป็นแหล่งผลิต จำหน่าย และเป็นศูนย์รวมตำราแปลชั้นนำจากทั่วโลก นับจากวันก่อตั้งเป็นต้นมา สำนักพิมพ์ท้อป จึงได้มุ่งผลิตตำราวิชาการ โดยขอลิขสิทธิ์ตำราต่างประเทศที่ได้รับความนิยมจากทั่วโลกจากทุกสำนักพิมพ์ มาแปลและเรียบเรียงเป็นภาษาไทย โดยเฉพาะสาขาวิชา: วิทยาศาสตร์ - ฟิสิกส์ เคมี คณิตศาสตร์ ชีววิทยา สิ่งแวดล้อม etc. วิศวกรรมศาสตร์ - ไฟฟ้า เครื่องกล โยธา อุตสาหการ อิเล็กทรอนิกส์ อากาศยาน คอมพิวเตอร์ เคมี คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ - คอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ไอที การจัดการ บริหารธุรกิจ -การจัดการ การบริหาร การตลาด การเงิน การบัญชี โลจิสติกส์ การธนาคาร สถาปัตยกรรมศาสตร์ ออกแบบ และศิลปะ ภาษา คู่มือสอบ  เตรียมสอบ หนังสืออ่านนอกเวลา รวมถึง Inter School/Bilingual School  หนังสืออ้างอิง  พจนานุกรม ปทานานุกรม ดิกชันนารี่ หนังสือแพทย์    ดูรายละเอียดที่ www.topmedicalbook.com หนังสือเด็ก : บันทึกความพอเพียง วิทยาศาสตร์ การทดลอง E-Books/Digital Book/E-Book Reader/Database นอกจากนี้แล้ว สำนักพิมพ์ยังได้ปูแนวทางการเขียนตำราเรียน ของอาจารย์ที่มีประสบการณ์ในการสอนมานานนับ 10 กว่าปี ให้ถ่ายทอดความรู้และภูมิปัญญา มาเป็นหนังสือเรียนของคนไทย เพื่อเตรียมพัฒนาตำราเหล่านี้ให้ก้าวสู่สากลต่อไปได้ด้วย บริษัท สำนักพิมพ์ท้อป จำกัด/Top Publishing Co., Ltd. SHOWROOM & OFFICE เลขที่ 329/25 ถนนรามอินทรา เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 Tel : 02-9186594-5, 02-5174301-2  Fax : 02-9186596 E-mail : info@toptextbook.com

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

ความรู้เกี่ยวกับการปลูกลำไย ISBN 9789749164006

พิมพ์ครั้งที่ 1/2546   

ดร.จำเนียร  ทองพันชั่ง

 

เนื้อหาโดยสังเขป    ปัจจุบันลำไยเป็นผลไม้ที่นิยมบริโภคกันมากทั้งในและต่างประเทศ เป็นพืชที่น่าสนใจยิ่งของชาวสวนเพราะได้ราคาดี  ดังนั้นจะปลูกลำไยเป็นการค้าควรมีความรู้เรื่องการปลูก การดูแลรักษา และรวมถึงความต้องการด้านบริโภค หนังสือเล่มนี้เหมาะสมอย่างยิ่งที่จะนำมาเป็นคู่มือการปลูกลำไยสำหรับเกษตรกรชาวสวน

 

 

 

 

 

 

 

สารบัญ

การปลูกลำไย

ประวัติและถิ่นกำเนิด

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

พันธุ์ลำไย

การเลือกพื้นที่ปลูกลำไย

การสร้างสวนลำไย

   -ระยะปลูก

   -การเตรียมหลุมปลูก

   -การเลือกพันธุ์ปลูก

   -วิธีปลูกและฤดูปลูก

การบำรุงรักษา

   -การตัดแต่งกิ่งและการจัดการทรงพุ่ม

   -การกำจัดวัชพืช

   -การค้ำกิ่ง

   -การปลูกไม้กันลม

   -การปลูกพืชแซมและพืชคลุมดิน

การให้น้ำ

   -วิธีการให้น้ำ

การใส่ปุ๋ย

การออกดอก

การติดผล
การผลิตลำไยนอกฤดู

   -การใช้พันธุ์ทะวายบังคับให้ลำไยออกนอกฤดู

   -การใช้สารเคมีบังคับให้ลำใยออกนอกฤดู

   -วิธีใช้โพแทสเซียมคลอเรตกับต้นลำไย

   -วิธีใช้สารโซเดียมคลอเรตผลิตลำไยนอกฤดู

การเก็บเกี่ยว

   -วิธีการเก็บเกี่ยว

การขยายพันธุ์

โรคลำไย

แมลงศัตรูลำไย

ความรู้เกี่ยวกับการปลูกลำไย ISBN 9789749164006
ความรู้เกี่ยวกับการปลูกลำไย ISBN 9789749164006
80.00.-