ความรู้เกี่ยวกับการปลูกมะนาว ISBN9789748536286

ความรู้เกี่ยวกับการปลูกมะนาว ISBN9789748536286

ความรู้เกี่ยวกับการปลูกมะนาว ISBN9789748536286ปีพิมพ์พิมพ์ครั้งที

  • ราคา 60.00.-

จำนวนสินค้า

แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
TOP TEXTBOOK.COM ศูนย์รวมตำราแปล และ Textbook ชั้นนำจากทั่วโลก

สำนักพิมพ์ท้อป -ศูนย์รวมตำราแปล-Textbook ชั้นนำจากทั่วโลก สำนักพิมพ์ท้อป ได้ก่อตั้งเมื่อ 3 เมษายน 2545 โดยคุณสุพจน์ รัตนาพันธุ์ ผู้ซึ่งมีประสบการณ์ในการทำหนังสือเรียนมานานกว่า 2 ทศวรรษ ทั้งจากสำนักพิมพ์ในประเทศ และสำนักพิมพ์ต่างประเทศมากว่า 10 ปี โดยได้ตั้งเป้าหมายให้สำนักพิมพ์ท้อป เป็นแหล่งผลิต จำหน่าย และเป็นศูนย์รวมตำราแปลชั้นนำจากทั่วโลก นับจากวันก่อตั้งเป็นต้นมา สำนักพิมพ์ท้อป จึงได้มุ่งผลิตตำราวิชาการ โดยขอลิขสิทธิ์ตำราต่างประเทศที่ได้รับความนิยมจากทั่วโลกจากทุกสำนักพิมพ์ มาแปลและเรียบเรียงเป็นภาษาไทย โดยเฉพาะสาขาวิชา: วิทยาศาสตร์ - ฟิสิกส์ เคมี คณิตศาสตร์ ชีววิทยา สิ่งแวดล้อม etc. วิศวกรรมศาสตร์ - ไฟฟ้า เครื่องกล โยธา อุตสาหการ อิเล็กทรอนิกส์ อากาศยาน คอมพิวเตอร์ เคมี คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ - คอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ไอที การจัดการ บริหารธุรกิจ -การจัดการ การบริหาร การตลาด การเงิน การบัญชี โลจิสติกส์ การธนาคาร สถาปัตยกรรมศาสตร์ ออกแบบ และศิลปะ ภาษา คู่มือสอบ  เตรียมสอบ หนังสืออ่านนอกเวลา รวมถึง Inter School/Bilingual School  หนังสืออ้างอิง  พจนานุกรม ปทานานุกรม ดิกชันนารี่ หนังสือแพทย์    ดูรายละเอียดที่ www.topmedicalbook.com หนังสือเด็ก : บันทึกความพอเพียง วิทยาศาสตร์ การทดลอง E-Books/Digital Book/E-Book Reader/Database นอกจากนี้แล้ว สำนักพิมพ์ยังได้ปูแนวทางการเขียนตำราเรียน ของอาจารย์ที่มีประสบการณ์ในการสอนมานานนับ 10 กว่าปี ให้ถ่ายทอดความรู้และภูมิปัญญา มาเป็นหนังสือเรียนของคนไทย เพื่อเตรียมพัฒนาตำราเหล่านี้ให้ก้าวสู่สากลต่อไปได้ด้วย บริษัท สำนักพิมพ์ท้อป จำกัด/Top Publishing Co., Ltd. SHOWROOM & OFFICE เลขที่ 329/25 ถนนรามอินทรา เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 Tel : 02-9186594-5, 02-5174301-2  Fax : 02-9186596 E-mail : info@toptextbook.com

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

ความรู้เกี่ยวกับการปลูกมะนาว ISBN9789748536286  

ปีพิมพ์                    พิมพ์ครั้งที่ 3/2542      

ผู้แต่ง                     อ.วิเศษ อัครวิทยากุล

บาร์โค้ด                  9789748536286

เนื้อหาโดยสังเขป   

ผลมะนาวมีประโยชน์มากมาย ทั้งในแง่ของการใช้ปรุงอาหาร เป็นเครื่องดื่มวิตามินซีสูง เป็นยาสมุนไพร ใช้ในเครื่องสำอาง  มะนาวจึงมีเป็นสิ่งที่ตลาดมีความต้องการสูงมาก  หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องการกับการปลูกมะนาว และการบังคับให้มะนาวออกนอกฤดู เพื่อให้ผู้ที่สนใจทั่วไปได้นำมาประยุกต์ใช้ประโยชน์ต่อไป

 

สารบัญ

การปลูกมะนาว

ประโยชน์ของมะนาว

ถิ่นกำเนิดและการกระจายพันธุ์ของมะนาว

ลักษณะทั่วไปของมะนาว

พันธุ์มะนาว

การเลือกพื้นที่

การเตรียมพื้นที่

หลุมปลูกและระยะปลูก

วิธีการปลูก

การดูแลรักษามะนาวใน 2 ปีแรก

การปลูกพืชบังร่ม

การปลูกพืชคลุมดิน

การให้น้ำ

การใส่ปุ๋ย

การกำจัดวัชพืช

การตัดแต่งกิ่ง

การค้ำกิ่ง

การออกดอกติดผลของมะนาว

การบังคับให้มะนาวออกนอกฤดู

การใช้สารพาโคลบิวทราโซลกับมะนาว

การติดผลของมะนาว

การเก็บเกี่ยวผลผลิต

การเก็บรักษาผลมะนาว

การขยายพันธุ์มะนาว

โรคมะนาวและการป้องกันกำจัด

แมลงศัตรูมะนาวและการป้องกันกำจัด

เอกสารอ้างอิง

ความรู้เกี่ยวกับการปลูกมะนาว ISBN9789748536286
ความรู้เกี่ยวกับการปลูกมะนาว ISBN9789748536286
60.00.-