ตัวอย่างแบบนิติกรรมสัญญาประเภทต่างๆ

ตัวอย่างแบบนิติกรรมสัญญาประเภทต่างๆ

ผู้แต่ง : ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ จำนวนหน้า : 266 หน้า

  • ราคาไม่ระบุ

จำนวนสินค้า

แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
หนังสือกฎหมาย หนังสือกฎหมายออนไลน์ ชีทราม sheetram

จำหน่ายหนังสือกฎหมาย คู่มือสอบ คู่มือเตรียมสอบงานราชการ ตำรากฎหมายทุกชนิด สารบัญคำพิพากษาฎีกา รวมคำบรรยายเนติบัณฑิตย คู่มือสอบ ธงคำตอบ นิติศาสตร์ ทนายความ เนติบัณฑิตย์ อัยการผู้ช่วย ผู้ช่วยผู้พิพากษา ชีทราม ชีทสรุป ข้อสอบ ม.รามคำแหง ครูผู้ช่วย ข้อสอบ ติว ราชการ ทหาร ตำรวจ หนังสือกฏหมาย ปลัดอำเภอ เนติบัณฑิต งานราชการ สอบราชการ sheetram

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

ผู้แต่ง : ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์

จำนวนหน้า : 266 หน้า

ISBN : 978616

สารบัญ

บทนำ
บัญชีอัตราอากรแสตมป์
สัญญาซื้อขายลิฟท์โดยสาร  (ELEVATOR)
สัญญาซื้อขายที่ดิน
รายละเอียดหมายอักษร “ก”
สัญญาซื้อขาย
สัญญาซื้อขายวัสดุก่อสร้าง
สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน
สัญญาขายฝาก
คำมั่นจะให้ทรัพย์สิน
สัญญาเช่า
สัญญาเช่าทรัพย์สิน
สัญญาเช่าตึกแถว
สัญญาเช่าที่ดินเพื่อทำประโยชน์
สัญญาเพื่อได้รับสิทธิการเช่า
สัญญาเช่าสถานที่เพื่อสร้างโครงเหล็กติดตั้งป้ายโฆษณา
หนังสือสัญญาโอนสิทธิการเช่า
หนังสือโอนสิทธิเรียกร้อง
สัญญาเช่าห้องศูนย์การค้า
บันทึกข้อตกลงการขนย้าย
สัญญาเช่าแผงลอย
สิทธิโอนสิทธิการเช่าแผงลอย
สัญญาเช่าซื้อรถยนต์
สัญญาจ้างแรงงาน
สัญญาจ้างทำนา
หนังสือสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างต่อเติมอาคาร
หนังสือสัญญาจ้างเหมาระบบไฟฟ้าอาคาร
สัญญาจ้างเหมาติดตั้งเครื่องปรับอากาศและแก๊สพร้อมอุปกรณ์
สัญญาจ้างปลูกสร้างอาคาร
หนังสือสัญญาจ้างว่าความ
สัญญายืมใช้คงรูป
สัญญาค้ำประกัน
สัญญากู้ยืมเงิน
สัญญาค้ำประกันเงินกู้
สัญญาแลกเช็คเป็นเงินสด
สัญญาค้ำประกันการแลกเช็ค
หนังสือค้ำประกัน
สัญญาค้ำประกันบุคคลเข้าทำงาน
หนังสือสัญญาต่อท้ายสัญญาจำนองกรรมสิทธิ์ที่ดิน
สัญญาจำนำหุ้น
สัญญาตัวแทนค้าต่าง
สัญญาให้ค่าบำเหน็จนายหน้า
สัญญาจ่ายค่านายหน้า
หนังสือโอนหุ้น
สัญญาก่อสร้างตึกแถวยกกรรมสิทธิ์
หนังสือรับรองกรรมสิทธิ์
สัญญาจดทะเบียนภารจำยอมที่ดิน
สัญญาหย่าโดยความยินยอม
บันทึกข้อตกลงหย่า
พินัยกรรม
สัญญารับสภาพความรับผิด
สัญญาประกันการชำระหนี้
หนังสือรับสภาพหนี้
บันทึกข้อตกลง
หนังสือมอบอำนาจ
หนังสือมอบอำนาจฟ้องคดี
หนังสือมอบอำนาจบอกกล่าวบังคับจำนอง
หนังสือมอบอำนาจให้เป็นตัวแทนขายหุ้น
หนังสือบอกเลิกสัญญาเช่าซื้อ
หนังสือยินยอมของผู้แทนโดยชอบธรรม
คำบอกห้ามการใช้เงินตามเช็ค
หนังสือรับรองสถานะการสมรส
 

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

ตัวอย่างแบบนิติกรรมสัญญาประเภทต่างๆ
ตัวอย่างแบบนิติกรรมสัญญาประเภทต่างๆ
ไม่ระบุ
ติดต่อร้านค้า