คำอธิบาย(ฉบับย่อ) ละเมิด และความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

คำอธิบาย(ฉบับย่อ) ละเมิด และความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

ผู้แต่ง : เพ็ง เพ็งนิติ<br><br>
ปีที่พิมพ์: ครั้งที่ 6 : มิถุนายน 2555

  • ราคาไม่ระบุ

จำนวนสินค้า

แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
หนังสือกฎหมาย หนังสือกฎหมายออนไลน์ ชีทราม sheetram

จำหน่ายหนังสือกฎหมาย คู่มือสอบ คู่มือเตรียมสอบงานราชการ ตำรากฎหมายทุกชนิด สารบัญคำพิพากษาฎีกา รวมคำบรรยายเนติบัณฑิตย คู่มือสอบ ธงคำตอบ นิติศาสตร์ ทนายความ เนติบัณฑิตย์ อัยการผู้ช่วย ผู้ช่วยผู้พิพากษา ชีทราม ชีทสรุป ข้อสอบ ม.รามคำแหง ครูผู้ช่วย ข้อสอบ ติว ราชการ ทหาร ตำรวจ หนังสือกฏหมาย ปลัดอำเภอ เนติบัณฑิต งานราชการ สอบราชการ sheetram

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

 

ผู้แต่ง : เพ็ง เพ็งนิติ
ปีที่พิมพ์: ครั้งที่ 6 : มิถุนายน 2555 
จำนวนหน้า: 266 หน้า
ISBN: 9789742252373 
ขนาด : A5
รูปแบบ : ปกอ่อน

สารบัญ

ลักษณะ  1  ละเมิด  :  ข้อความทั่วไป
(1) ละเมิดเป็นบ่อเกิดแห่งหนี้
(2) ละเมิดต่างกับความรับผิดทางอาญา
(3) ละเมิดต่างกับสัญญา
(4) เป็นทั้งละเมิดและผิดดสัญญา
หมวด 1  ความรับผิดเพื่อละเมิด
 ส่วนที่  1 ความรับผิดเพื่อละเมิดอันเกิดจากการกระทำของตนเอง
  บทที่  1 ละเมิดทั่วไป
(5) การกระทำที่เป็นละเมิด
 ตอนที่ 1 ผู้ใดทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมาย
(6) “ผู้ใด”
(7) “ทำ”
(8) การงดเว้น
(9) หน้าที่ที่เกิดจากกฎหมายบัญญัติ
(10) ตัวอย่างกฎหมายที่กำหนดหน้าที่
(11) หน้าที่จากระเบียบ
(12) หน้าที่ที่เกิดจากสัญญา
(13) ผู้รับเหมา
(14) โรงเรียน, ครู
(15) ธนาคาร
(16) บริการสระน้ำ
(17) หน้าที่ที่เกิดจากการกระทำครั้งก่อนของตน
(18) “ทำต่อบุคคลอื่น”
(19) ผู้เสียหายทำตนเอง
(20) ทำต่อนิติบุคคล
(21) ทำต่อทรัพย์สินของรัฐ
(22) ผู้เสียหายพิเศษ
(23) ทำต่อผู้มิได้เป็นเจ้าของ
(24) กรณีซื้อขายเป็นโมฆะ
(25) กรณีรถตำแหน่ง
(26) กรณีเช่าทรัพย์
(27) กรณีไม่มีหนังสือสัญญาเช่า
(28) ผู้เช่ายังไม่ได้ครอบครอง
(29) กรณีเช่าซื้อ
(30) กรณีจ้างทำของ
(31) กรณีฝากทรัพย์
(32) กรณียืมใช้คงรูป
(33) ทำต่อคนในครอบครัว
(34) ทำร้ายผู้เยาว์
(35) ทำทางเพศและพรากผู้เยาว์
(36) ทำต่อคู่สมรส
(37) ทำต่อคู่หมั้น
(38) กรณีสัมปทาน
(39) ตัวแทนจำหน่ายสินค้า
(40) กรณีทนายความ
(41) กันน้ำไว้ใช้แต่ผู้เดียว
(42) กรณีใช้สิทธิเกินส่วน
(43) “โดยผิดกฎหมาย”
(44) การทำโดยมีอำนาจ
(45) กฎหมายให้อำนาจโดยตรง
(46) เจ้าของมีอำนาจ
(47) เจ้าของผู้ให้เช่า
(48) มีอำนาจลงโทษทางวินัย
(49) อำนาจจับค้นยึดทรัพย์
(50) ผู้เสียหายใช้สิทธิดำเนินคดี
(51) อัยการมีอำนาจดำเนินคดี
(52) รถฉุกเฉิน
(53) สิทธิยึดหน่วง
(54) มีอำนาจตามสัญญา
(55) การปกปิดเป็นหลอกลวง
(56) ห้ามลูกจ้างออกไปแข่งทางการค้า
(57) มีอำนาจตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง
(58) การกระทำโดยความยินยอม
(59) การใช้สิทธิเกินส่วน
(60) การฝ่าฝืนกฎหมายที่ประสงค์ปกป้องบุคคลอื่น
 ตอนที่  2 กระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ
(61) จงใจหรือประมาทเลินเล่อ
(62) กระทำโดยจงใจ
(63) กระทำโดยประมาทเลินเล่อ
 ตอนที่  3 ทำให้เขาเสียหาย
(64) ต้องเสียหายจึงละเมิด
(65) เสียหายแก่ชีวิต
(66) เสียหายแก่ร่างกาย
(67) เสียหายแก่อนามัย
(68) เสียหายแก่เสรีภาพ
(69) เสียหายแก่ทรัพย์สิน
(70) สิทธิครอบครอง
(71) กระแสไฟฟ้า
(72) ทรัพย์สินทางปัญญา
(73) เสียหายแก่สิทธิ
(74) ดูหมิ่น
(75) สัมปทาน
(76) ชื่อบุคคล
(77) สิทธิทางการค้า
(78) โกงเจ้าหนี้
(79) สิทธิปลาในโป๊ะ
(80) นัดหยุดงานโดยมิชอบ
(81) ยุหนีประกัน
(82) สิทธิในครอบครัว
(83) สิทธิคู่หมั้น, คู่สมรส
(84) สิทธิความเป็นอยู่ส่วนตัว
(85) การดักฟังทางโทรศัพท์
 ตอนที่  4 ความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำกับผล
(86) ทฤษฎีความรับผิดในความเสียหาย
(87) มีเหตุแทรกซ้อนให้เสียหายมากขึ้น
(88) เสียหายไกลกว่าเหตุ
(89) ผู้เสียหายทำเอง
(90) ค่าจ้างทนายความและค่าธรรมเนียมศาล
(91) ไม่ถือว่าเสียหาย
(92) ผู้เสียหายทำผิดสัญญา
(93) ผู้เสียหายไม่สุจริต
(94) ไม่เสียหาย
(95) ทรัพย์ที่เสียหายถูกโอน
 ตอนที่  5 ต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการละเมิด
(96) วิธีใช้ค่าสินไหมทดแทน
(97) ผู้เสียหายได้รับเยียวยาความเสียหาย
(98) กรณีประกันวินาศภัย
(99) กรณีปประกันชีวิต
(100) กรณีมีสวัสดิการ
(101) พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัย
(102) พ.ร.บ. เงินทดแทน
(103) ผู้มีอำนาจฟ้องแทนผู้เสียหาย
 บทที่  2 หมิ่นประมาท
(104) หมิ่นประมาท
(105) ผู้ใด
(106) กล่าวหรือไขข่าวแพร่หลาย
(107) ซึ่งข้อความอันฝ่าฝืนต่อความจริง
(108) กล่าวหรือไขข่าวต่อบุคคลที่สาม 
(109) เป็นที่เสียหายแก่เขา
(110) ควรตะรู้ว่าไม่จริง
(111) การใช้ค่าสินไหมทดแทน
(112) ข้อยกเว้นความรับผิด
(113) มีทางได้เสียในการส่งข่าวสาร
(114) เอกสิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญ
(115) เอกสิทธิ์ตามประมวลกฎหมายอาญา
(116) ความยินยอมไม่เป็นละเมิด
 บทที่  3 การพิพากษาคดีละเมิดที่เป็นความผิดอาญา
(117) การพิพากษาคดีละเมิดที่เป็นอาญา
 ส่วนที่  2 ความรับผิดเพื่อละเมิดอันเกิดจากการกระทำของบุคคลอื่น
  บทที่  1 ความรับผิดในการทำละเมิดของลูกจ้าง
(118) ความรับผิดของนายจ้าง
(119) ลูกจ้าง
(120) ลูกจ้างให้คนอื่นแทน
(121) ใช้หรือวาน
(122) นายจ้าง
(123) กรณีเปลี่ยนนายจ้าง
(124) กรณีนายจ้างร่วมกิจการกับบุคคลอื่น
(125) กรณีนิติบุคคลเป็นนายจ้าง
(126) กรณีนายงานกับคนงาน
(127) กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐ
(128) สินจ้าง
(129) ในทางการที่จ้าง
(130) หนี้ละเมิดระงับนายจ้างก็หลุด
(131) สิทธิไล่เบี้ย
 บทที่  2 ความรับผิดในการทำละเมิดของตัวแทน
(132) ความรับผิดของตัวการ
(133) สัญญาตัวแทน
(134) ตัวการ
(135) ตัวแทน
(136) กรณีเป็นหุ้นส่วน
(137) ผู้แทนกกับตัวแทน
(138) ผู้แทนนิติบุคคล
(139) ผู้แทนโดยชอบธรรม
(140) ผู้แทนโดยกฎหมาย
(141) ผู้แทนหรือตัวแทนจำหน่ายสินค้า
(142) นายงานกับคนงาน
(143) กิจการที่มอบหมาย
(144) ขอบอำนาจของตัวแทน
(145) ตัวแทนไม่รับผิดในการกระทำของตัวการ
(146) สิทธิไล่เบี้ย
 บทที่  3 ความรับผิดในการกระทำของผู้รับจ้าง
(147) ความรับผิดของผู้ว่าจ้าง
(148) กรณีให้ผู้ว่าจ้างรับผิด
(149) รับผิดเพราะการงานที่สั่งทำไว้
(150) รับผิดเพราะคำสั่งที่ให้ไว้
(151) รับผิดเพราะการเลือกหาผู้รับจ้าง
(152) สิทธิไล่เบี้ย
 บทที่  4 ความรับผิดในการกระทำละเมิดของผู้ไร้ความสามารถ
(153) ความรับผิดของบิดามารดา  ผู้อนุบาล
(154) ผู้ไร้ความสามารถรับผิด
(155) บิดามารดารับผิด
(156) ผู้อนุบาลรับผิด
(157) เหตุยกเว้น
(158) สิทธิไล่เบี้ย
 บทที่  5 ความรับผิดของครูบาอาจารย์  นายจ้าง  หรือผู้รับดูแล
(159) ความรับผิดของครู   นายจ้าง  ผู้ดูแล
(160) ผู้ดูแล
(161) ผู้ดูแลโดยกฎหมาย
(162) ผู้ดูแลโดยสัญญา
(163) ผู้ดูแลโดยข้อเท็จจริง
(164) ประเภทผู้ดูแล
(165) ครูบาอาจารย์ 
(166) นายจ้าง
(167) ผู้รับดูแล
(168) สิทธิไล่เบี้ย
 บทที่  6 ความรับผิดในการกระทำละเมิดของผู้แทนนิติบุคคล
(169) ผู้แทนนิติบุคคล
(170) ความรับผิดของนิติบุคคล
(171) สิทธิไล่เบี้ย
 ส่วนที่  3 ความรับผิดเพื่อละเมิดของผู้ร่วมกระทำ
(172) ผู้ร่วมทำละเมิด
(173) นิติบุคคลทำละเมิด
(174) สิทธิไล่เบี้ย
(175) กรณีที่มิได้ร่วมทำละเมิด
 ส่วนที่  4 ความรับผิดเพื่อความเสียหายอันเกิดจากทรัพย์
  บทที่  1 ความเสียหายอันเกิดจากสัตว์
(176) ความเสียหายอันเกิดจากสัตว์
(177) สัตว์
(178) ความเสียหายเกิดขึ้นเพราะสัตว์
(179) ผู้รับผิด
(180) เจ้าของสัตว์
(181) ผู้รับเลี้ยงรับรักษา
(182) ผู้เสียหาย
(183) เหตุยกเว้นความรับผิด
(184) สิทธิไล่เบี้ย
 บทที่  2 ความเสียหายเกิดจากโรงเรียน  สิ่งปลูกสร้าง  และต้นไม้
(185) ความเสียหายจากโรงเรียน  สิ่งปลูกสร้าง  ต้นไม้
(186) โรงเรียน
(187) สิ่งปลูกสร้าง 
(188) เหตุที่ให้รับผิด
(189) ผู้รับผิด
(190) ผู้ครอง
(191) เจ้าของ
(192) ต้นไม้
(193) สิทธิไล่เบี้ย
 บทที่  3 สิทธิในการป้องกันภยันตรายล่วงหน้า
(194) ปัดป้องภัยล่วงหน้า
 บทที่  4 ความเสียหายอันเกิดจากของตกหล่นจากโรงเรียน
(195) ความเสียหายจากของตกหล่น
(196) สิทธิไล่เบี้ย
 บทที่  5 ความเสียหายอันเกิดจากยานพาหนะ
(197) ความเสียหายจากยานพาหนะ
(198) ยานพาหนะที่เดินด้วยเครื่องจักรกล
(199) ความเสียหายเกิดขณะยานพาหนะนั้นเดิน
(200) ความเสียหายต้องเกิดแต่ยานพาหนะนั้น
(201) ความเสียหายอันเกิดแต่ยานพาหนะด้วยกัน
(202) ยานพาหนะนั้นเสียหายเอง
(203) ผู้รับผิด
(204) ผู้ควบคุมดูแล
(205) ผู้ครอบครอง
(206) เหตุยกเว้นความรับผิด
(207) เหตุสุดวิสัย
 ฎีกาสุดวิสัย
 ฎีกาไม่สุดวิสัย
(208) ความรับผิดของผู้เสียหาย
 บทที่  6 ความเสียหายอันเกิดจากทรัพย์อันตราย
(209) ทรัพย์อันตราย
(210) ทรัพย์อันตรายโดยสภาพ
(211) ทรัพย์อันตรายโดยความมุ่งหมายที่จะใช้
(212) ทรัพย์อันตรายโดยอาการกลไกลของทรัพย์
(213) ผู้รับผิด
(214) เหตุยกเว้นความรับผิด
(215) เหตุสุดวิสัย
(216) เป็นความผิดของผู้ต้องเสียหาย
หมวด 2  ค่าสินไหมทดแทนเพื่อละเมิด
 ส่วนที่  1 ค่าสินไหมทดแทน
  บทที่  1 หลักทั่วไป
(217) หลักทั่วไปของค่าสินไหมทดแทน
 บทที่  2 ประเภทค่าสินไหมทดแทน 
(218) ประเภทค่าสินไหมทดแทน
(219) การคืนทรัพย์สินหรือใช้ราคา
(220) การใช้ค่าเสียหาย
 บทที่  3 วิธีกำหนดค่าสินไหมทดแทน
(221) วิธีกำหนดค่าสินไหมทดแทน
 บทที่  4 การใช้ดุลพินิจกำหนดค่าเสียหาย
(222) วิธีใช้ดุลพินิจ
(223) การกำหนดค่าเสียหายเป็นการลงโทษ
(224) การกำหนดค่าเสียหายน้อยกว่าความจริง
(225) ผู้เสียหายมีส่วนก่อให้เกิดความเสียหาย
(226) ผู้เสียหายไม่ช่วยบรรเทาความเสียหาย
(227) การกำหนดค่าเสียหายโดยประมาณ
 บทที่  5 ดอกเบี้ยในค่าเสียหาย
(228) ดอกเบี้ยในค่าเสียหาย
 ส่วนที่  2 ความรับผิดที่ไม่อาจคืนทรัพย์เพราะอุบัติเหตุ
(229) ความรับผิดที่ไม่อาจคืนทรัพย์
 ส่วนที่  3 ดอกเบี้ยในราคาทรัพย์
(230) ดอกเบี้ยในราคาทรัพย์
 ส่วนที่  4 การใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ครองทรัพย์
(231) การใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ครองทรัพย์
 ส่วนที่  5 ค่าสินไหมทดแทนกรณีทำให้ตาย
(232) ค่าสินไหมทดแทนกรณีตาย
(233) ค่าปลงศพ
(234) ค่าใช้จ่ายอันจำเป็นในการจัดการศพ
(235) ค่ารักษาพยาบาลก่อนตาย
(236) ค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้ก่อนตาย
(237) ค่าขาดไร้อุปการะ
(238) ค่าขาดแรงงาน
 ส่วนที่   6 ค่าสินไหมทดแทนแก่ร่างกายหรืออนามัย
(239) ค่าเสียหายแก่ร่างกาย
(240) ค่าใช้จ่ายอันตนต้องเสียไป
(241) ผู้มีสิทธิเรียกค่ารักษา
(242) ค่าเสียความสามารถประกอบการงานในปัจจุบัน
(243) ค่าเสียความสามารถประกอบการงานในอนาคต
(244) ค่าขาดแรงงานของบุคคลภายนอก
(245) ค่าเสียหายอย่างอื่นอันมิใช่ตัวเงิน
 ส่วนที่  7 ค่าสินไหมทดแทนแก่เสรีภาพ
(246) ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายแก่เสรีภาพ
 ส่วนที่  8 ค่าสินไหมทดแทนแก่ชื่อเสียง
(247) ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายแก่ชื่อเสียง
 ส่วนที่  9 อายุความ
  บทที่  1 หลักทั่วไป
(248) หลักทั่วไป
 บทที่  2 อายุความค่าสินไหมทดแทน
(249) กรณีไม่ใช่ค่าเสียหาย
 (1) อายุความการคืนทรัพย์
(250) การคืนทรัพย์สินที่ต้องเสียไป
 (2) อายุความการใช้ราคาทรัพย์สิน
(251) ใช้ราคาทรัพย์สิน
 (3) อายุความการใช้ค่าเสียหาย
(252) ค่าเสียหายที่ไม่ใช่มูลเหตุ
(253) อายุความละเมิดที่ผิดและไม่ผิดอาญา
(254) ค่าเสียหายจากละเมิดซึ่งไม่ผิดอาญา
(255) อายุความ  1  ปี  นับแต่ “รู้”
(256) การ “รู้”  นับเป็นรายคนที่ทำละเมิด
(257) แม้ “รู้”  ก่อนแต่ละเมิดไม่เกิดไม่เริ่มนับ
(258) หากยังไม่เสียหายยังไม่นับ
(259) ยังไม่รู้จำนวนค่าเสียหาย
(260) ต้องเริ่มนับวันรุ่งขึ้น
(261) หากอายุความสะดุดต้องนับใหม่
(262) ละเมิดต่อเนื่องเกิน  1  ปี
(263) การ “รู้”  ตกถึงผู้สืบสิทธิ
(264) แก้ฟ้องเกิน  1  ปี  ไม่ขาดอายุความ
(265) ร้องขัดทรัพย์อายุความไม่หยุด
(266) ฟ้องแย้งต้องใน  1  ปี
(267) ต้องเป็นโจทก์ร่วมใน  1  ปี
(268) กรณีผู้เสียหายเป็นนิติบุคคล
(269) ผู้ทำการแทน
(270) กรณีมีกรรมการสอบสวน
(271) หาก “รู้”  ก็ต้องนับแม้สอบเพิ่ม
(272) แม้รายงานกระทรวงก็ต้องเริ่มนับแต่กรม “รู้” 
(273) การรู้ผลสอบวินัยไม่เริ่มนับ
(274) ผู้แทนนิติบุคคลทำละเมิดต้องมีคนใหม่มา  “รู้” 
(275) ละเมิดเกินสอบปีขาดอายุความ
(276) ค่าเสียหายจากละเมิดซึ่งเป็นความผิดอาญา
(277) กรณียังไม่มีการฟ้องคดีอาญา
(278) กรณีมีการฟ้องคดีอาญา
หมวด 3   นิรโทษกรรม
 บทที่  1 การฟ้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย
(279) การป้องกัน
 บทที่  2 การกระทำตามคำสั่ง
(280) การทำตามคำสั่ง
 บทที่   3 การกระทำด้วยความจำเป็นเพื่อป้องกันภัย
(281) การกระทำด้วยความจำเป็น
(282) การทำลายทรัพย์เพื่อป้องกันภัยสาธารณะ
(283) การทำลายทรัพย์เพื่อป้องกันภัยเอกชน
(284) การทำลายทรัพย์เพื่อป้องกันสิทธิ
 บทที่   4 การป้องกันสิทธิ
(285) การป้องกันสิทธิ
 บทที่   5 การป้องกันสัตว์
(286) การป้องกันสัตว์
ลักษณะ  2  ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
 บทที่  1 ข้อความเบื้องต้น
(287) แนวคิดใหม่
 บทที่  2 คำจำกัดความ
(288) เจ้าหน้าที่,  หน่วยงานของรัฐ
 บทที่   3 ผู้รับผิดในการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่
(289) การทำละเมิดของเจ้าหน้าที่
 ตอนที่  1 กรณีกระทำละเมิดต่อผู้เสียหาย
 (1) การกระทำในการปฏิบัติหน้าที่
(290) ให้ฟ้องรัฐ  ห้ามฟ้องเจ้าหน้าที่
 (2) มิใช่กระทำในการปฏิบัติหน้าที่
(291) เจ้าหน้าที่รับผิดเฉพาะ
 ตอนที่  2 กรณีกระทำละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐ
 (1) กระทำในการปฏิบัติหน้าที่
(292) รัฐเรียกจากเจ้าหน้าที่ได้ไม่จำกัด
 (2) มิใช่กระทำในการปฏิบัติหน้าที่
(293) รัฐเรียกจากเจ้าหน้าที่ได้เต็ม
 บทที่  4 การร้องสอด
(294) จำเลยร่วม
 บทที่  5 ฟ้องผิดตัว
(295) ขยายอายุความ
 บทที่  6 สิทธิไล่เบี้ย
(296) สิทธิไล่เบี้ยโดยจำกัด
 บทที่  7 อายุความ
(297) กรกำหนดอายุความใหม่บางกรณี
 ตอนที่  1 อายุความสิทธิไล่เบี้ย
(298) อายุความสิทธิไล่เบี้ย
 ตอนที่  2 อายุความหน่วยงานของรัฐถูกละเมิด
(299) อายุความรัฐถูกละเมิด
 บทที่   8 การเรียกร้องต่อหน่วยงานของรัฐ
(300) การขอให้รัฐชดใช้
 บทที่  9 การออกคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ชำระเงิน
(301) คำสั่งทางปกครอง
ภาคผนวก
 สรุป  พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  พ.ศ. 2539
 สรุปหลัก   ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
 

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

คำอธิบาย(ฉบับย่อ) ละเมิด และความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
คำอธิบาย(ฉบับย่อ) ละเมิด และความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
ไม่ระบุ
ติดต่อร้านค้า