Active Korean 4

Active Korean 4

หนังสือเรียน Active Korean 4 โดยมหาวิทยาลัยโซล

  • ราคา 795.00.- 955.00.-

จำนวนสินค้า

แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
บ้านภาษาและวัฒนธรรม

จำหน่ายหนังสือ และ สื่อการเรียนภาษาต่างประเทศ ด้วย แนวคิด "สังคมการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมอย่างสร้างสรรค์" บริษัทฯ ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ในสุดยอดเวบไซค์ร้านค้าออนไลน์ (Best e-Commerce Website Award 2016) ในปี 2559 บริษัทฯ จะพัฒนาสินค้าและบริการให้ดียิ่งขึ้น เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

Barcode : 9788953912359

แต่งโดย : Language Education Institute, Seoul National University

ปี : 2009

พิมพ์ครั้งที่ : 1

จำนวนหน้า : 167 หน้า

แถม : CD 1 แผ่น

หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจเรียนภาษาเกาหลี ในเวลาสั้น (เทียบเท่าการเรียนภาษาเกาหลี 60 ชั่วโมง) ประกอบด้วย บทสนทนาและและคำศัพท์ในชีวิตประจำวัน (พร้อมตัวอย่างบทสนทนาของเจ้าของภาษา) เกี่ยวกับ ท่าทางและบุคลิกภาพ ความสะดวกสบายในชีวิตประจำวัน เหตุการณ์และอุบัติเหตุ ความฝันและความจริง ความผิดและการขอโทษ บริษัท ค่าใช้จ่ายและการฝากเงิน การเดินทาง เป็นต้น นอกจากนี้ หนังสือเล่มนี้ยังอธิบายถึงหลักไวยากรณ์อย่างง่ายๆ พร้อมแบบฝึกหัดย่อยๆเพื่อทบทวนความรู้ในแต่ละบท

สารบัญ

บทที่ 1 ท่าทางและบุคลิก

บทที่ 2 ชีวิตที่สะดวกสบาย

บทที่ 3 เหตุการณ์ และ อุบัติเหตุ

บทที่ 4 ความฝันและความจริง

บทที่ 5 ความผิดพลาดและความเสียใจ

บทที่ 6 บริษัท

บทที่ 7 การบริโภคและออม

บทที่ 8 เกาหลี

บทที่ 9 การเดินทาง

ไวยากรณ์ อ้างอิง

แปลวัฒนธรรม

บันทึกการฟัง

คำศัพท์ไวยากรณ์

คำศัพท์

Active Korean 4
Active Korean 4
795.00.- 955.00.-