มะม่วงดอง

มะม่วงดอง

มะม่วงดอง (Pickled Mango)

  • ราคา 150.00.-

จำนวนสินค้า

แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
พอลร์คอลลาเจน

       ข้าพเจ้าจัดทำ website นี้ขึ้นเพื่อนำเสนอความรู้ทางสุขภาพให้กับผู้ที่ได้เข้าชมทุกท่าน โดยข้าพเจ้ามีเป้าหมาย ที่จะแบ่งปันประสบการณ์ที่ข้าพเจ้าประสบด้วยตัวเองในชีวิตจนทำให้ต้องพิการตาบอด ข้าพเจ้ามีความตั้งใจที่จะแบ่งปันประสบการณ์ให้กับผู้ที่เข้าชมทุกท่านและสินค้าที่ ข้าพเจ้านำเสนอนี้เป็นสิ่งที่มีส่วนผลักดันและสนับสนุนข้าพเจ้าในการนำเสนอสิ่งเหล่านี้ต่อ ผู้ที่มี ความสนใจที่จะดูแลสุขภาพ สินค้าอาจจะอยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่ไม่สวย แต่มีคุณภาพที่ได้ผ่านการตรวจสอบก่อนที่นำเสนอให้กับผู้ที่เข้าชม website ทุกท่านและสิ่งที่ข้าพเจ้านำเสนอนี้อาจจะมีความเกี่ยวข้องกับความเชื่อทางศาสนาที่ข้าพเจ้านับถืออยู่บ้างแต่ขอให้ท่านพิจารณาไตร่ตรองโดยใช้สติปัญญา และความเข้าใจของตนเองนำเอาแต่สิ่งที่คิดว่าดีไปใช้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง ข้าพเจ้าจะนำเสนอสิ่งที่ดีที่ค้นพบต่อไปให้ท่านได้ศึกษาต่อไปเรื่อยๆในอนาคต หากท่านมีข้อสงสัยก็สามารถติดต่อข้าพเจ้าได้และหากข้าพเจ้าตอบคำถามเหล่านั้นไม่ได้ก็จะสอบถามจากผู้รู้ต่อไป สุดท้ายนี้ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรทุกท่านที่ได้เข้าชม website นี้และขอให้ความรู้ที่ข้าพเจ้าได้นำเสนอเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่จะนำ    ไปใช้    ขอแสดงความนับถือ   นาย พอลร์ ผู้พิชิตไพร หมายเหตุ ถ้าไม่เชื่อสามารถตรวจสอบรายชื่อของข้าพเจ้าได้จากสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยหรือสมาคมคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือของ website นี้หรือติดต่อข้าพเจ้าโดยตรงตามที่อยู่ที่ได้ให้ไว้ใน website นี้

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

มะม่วงดอง (Pickled Mango)

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

มะม่วงดอง
มะม่วงดอง
150.00.-