สมุดรายงานพัฒนาการและระเบียนสะสมประจำตัวนักเรียน อนุบาล2-3 (อายุ 4-5 ปี)

สมุดรายงานพัฒนาการและระเบียนสะสมประจำตัวนักเรียน อนุบาล2-3 (อายุ 4-5 ปี)

ใช้เพื่อรายงานพัฒนาการของนักเรียน อายุ 4-5 ปีและเพื่อสะดวกในการใช้งานจึงรวมระเบียนสะสมไว้ในเล่มเดียวกันใช้ 1 เล่ม สำหรับนักเรียน 1 คน ใช้ต่อเนื่อง 2 ปี

  • ราคา 22.00.-

จำนวนสินค้า

แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
ศูนย์ฝึกอบรมศรีวรวรรณ

จำหน่ายแบบบันทึกการประเมินผลการเรียนทั้งระดับปฐมวัย ระดับชั้นประถมศึกษาและระดับชั้นมัธยมศึกษา  ซึ่งออกแบบโดยคณะผู้เชี่ยวชาญด้านงานวิชาการและการวัดและประเมินผล  จบปริญญาโทด้านการวัดและประเมินผลโดยตรง  จึงใช้ความรู้และประสบการณ์ออกแบบให้ง่ายต่อการบันทึก  ไม่ซ้ำซ้อน เพื่อประหยัดเวลาและลดภาระงานของครู จัดทำโดย อ.ศรีวิไล  ตันติวัชราชัย  กำลังศึกษาปริญญาเอก สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อ.ทิพวรรณ  ช้างต่อ  ปริญญาโท สาขาการวัดและประเมินผล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   e-mail : kanitaka649@gmail.com

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

ใช้เพื่อรายงานพัฒนาการของนักเรียน อายุ 4-5 ปี  และเพื่อสะดวกในการใช้งานจึงรวมระเบียนสะสมไว้ในเล่มเดียวกัน

ใช้ 1 เล่ม สำหรับนักเรียน 1 คน ใช้ต่อเนื่อง 2 ปี

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

สมุดรายงานพัฒนาการและระเบียนสะสมประจำตัวนักเรียน อนุบาล2-3 (อายุ 4-5 ปี)
สมุดรายงานพัฒนาการและระเบียนสะสมประจำตัวนักเรียน อนุบาล2-3 (อายุ 4-5 ปี)
22.00.-