ศึกษาดูงานเทศบาลตำบลโนนสะอาด
ศึกษาดูงานเทศบาลตำบลโนนสะอาด
ศึกษาดูงานเทศบาลตำบลโนนสะอาด
ศึกษาดูงานเทศบาลตำบลโนนสะอาด
ศึกษาดูงานเทศบาลตำบลโนนสะอาด

ศึกษาดูงานเทศบาลตำบลโนนสะอาด

ศึกษาดูงานเทศบาลตำบลโนนสะอาดดูการเลี้ยงใส้เดือนเพื่อใช้ในการปลูกพืชผักต่างๆโดยเอาน้ำเยี่ยวของใส้เดือนเป็นน้ำปุ๋ยโดยท่านนายกของเทศบาลตำบลโนนสะอาดเป็นผู้บรรยายให้ฟังในกรรมวิธีการทำการเลี้ยงใส้เดือน

  • ราคาไม่ระบุ

จำนวนสินค้า

แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google

รายละเอียด

ศึกษาดูงานเทศบาลตำบลโนนสะอาดดูการเลี้ยงใส้เดือนเพื่อใช้ในการปลูกพืชผักต่างๆโดยเอาน้ำเยี่ยวของใส้เดือนเป็นน้ำปุ๋ยโดยท่านนายกของเทศบาลตำบลโนนสะอาดเป็นผู้บรรยายให้ฟังในกรรมวิธีการทำการเลี้ยงใส้เดือน

ศึกษาดูงานเทศบาลตำบลโนนสะอาด
ศึกษาดูงานเทศบาลตำบลโนนสะอาด
ไม่ระบุ
ติดต่อร้านค้า