Active Korean 2 Workbook

Active Korean 2 Workbook

แบบฝึกหัดสำหรับ หนังสือเรียน Active Korean 2 โดยมหาวิทยาลัยโซล

  • ราคา 595.00.- 695.00.-

จำนวนสินค้า

แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
บ้านภาษาและวัฒนธรรม

จำหน่ายหนังสือ และ สื่อการเรียนภาษาต่างประเทศ ด้วย แนวคิด "สังคมการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมอย่างสร้างสรรค์" บริษัทฯ ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ในสุดยอดเวบไซค์ร้านค้าออนไลน์ (Best e-Commerce Website Award 2016) ในปี 2559 บริษัทฯ จะพัฒนาสินค้าและบริการให้ดียิ่งขึ้น เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

Barcode : 9788953932036

แต่งโดย : Language Education Institute, Seoul National University

ปี : 2010

พิมพ์ครั้งที่ : 1

จำนวนหน้า : 112 หน้า

แถม : CD 1 แผ่น

หนังสือเรียนเล่มนี้เป็นหนังสือเรียนเสริม Active Korean 2 ประกอบด้วย แบบฝึกหัดต่างๆ เพื่อให้เข้าใจคำอธิยายในหนังสือเรียน Active Korean 2 ได้มากขึ้น เช่น แบบฝึกหัดทดสอบคำศัพท์ ไวยากรณ์ ความเข้าใจประโยค การอ่าน การพูด การฟัง โดยมีคำอธิบายไวยากรณ์ประกอบ พร้อมทั้ง สคริปบทสนทนา และ คำเฉลยแบบฝึกหัดท้ายเล่มให้อีกด้วย

สารบัญ

บทที่ 1 ครอบครัว

บทที่ 2 การเดินทาง

บทที่ 3 เหตุผล

บทที่ 4 ไปรษณีย์

บทที่ 5 การสำรองที่นั่ง

บทที่ 6 มารยาท

บทที่ 7 โรงพยาบาล

บทที่ 8 การปรึกษาและคำแนะนำ

บทที่ 9 ซื้อของ

บันทึกการฟัง

คำตอบ

Active Korean 2 Workbook
Active Korean 2 Workbook
595.00.- 695.00.-