ปรัชญาของลัทธิมาร์กซิสม์ (หนังสือต้องห้าม)

ปรัชญาของลัทธิมาร์กซิสม์ (หนังสือต้องห้าม)

โดย กุหลาบ สายประดิษฐ์ พิมพ์ครั้งที่ 2 (พิมพ์รวมเล่มครั้งแรก) โดย แนวร่วมนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2517 ปกอ่อน กระดาษปรู๊ฟ 170 หน้าพิมพ์ครั้งแรกใน อักษรสาส์น รายเดือน เมื่อ พ.ศ.2493

  • ราคาไม่ระบุ

จำนวนสินค้า

สินค้าหมด
แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
Book-D-D

ร้านหนังสือ Book-D-D ขายหนังสือเก่าสะสม หนังสือมือสอง หนังสือราคาพิเศษ

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

โดย กุหลาบ สายประดิษฐ์ พิมพ์ครั้งที่ 2 (พิมพ์รวมเล่มครั้งแรก) โดย แนวร่วมนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2517 ปกอ่อน กระดาษปรู๊ฟ 170 หน้า

พิมพ์ครั้งแรกใน อักษรสาส์น รายเดือน เมื่อ พ.ศ.2493


ลัทธิมาร์กซิสม์พิจารณาว่า วิทยาการอันแท้จริงในประวัติศาสตร์นั้น ต้องเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประชาชน
 
และจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเอกชนได้ก็ต่อเมื่อพฤติการณ์ของเอกชนเหล่านั้น
 
เป็นพฤติการณ์ที่แสดงออกแทนสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งแผ่ไพศาลไกลออกไปจากตัวเขา...
 
กล่าวคือ เป็นการแสดงความเคลื่อนไหวของประชาชน
 

**หนึ่งในหนังสือต้องห้ามตามประกาศกระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2523
 

สภาพ : ปกเป็นรอยหักตามแนวดิ่ง ขอบปกด้านเปิดมีเทปใสซ่อมรอยขาดเล็กๆ (ตามภาพ) มีตรายาง "ศูนย์กลางนักเรียนจังหวัดหนองคาย" (ศนค.) บนปกหน้า หน้ากระดาษแผ่นแรก หน้าคำนำ และหน้าคำชี้แจง ตัวเล่มเรียบร้อยดี
 
 
ปรัชญาของลัทธิมาร์กซิสม์ (หนังสือต้องห้าม)
ปรัชญาของลัทธิมาร์กซิสม์ (หนังสือต้องห้าม)
ไม่ระบุ
ติดต่อร้านค้า