เครื่องสาย ไวโอลิน วิโอลา เชลโล

เครื่องสาย ไวโอลิน วิโอลา เชลโล

ไวโอลิน ,วิโอลา, เชลโลโดยเริ่มตั้งแต่ระดับเบื้องต้นจนถึงระดับสูง เน้นการวางพื้นฐานที่ถูกต้องตามมาตรฐานสากล รับตั้งแต่อายุ5ปีขึ้นไป เน้นให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยวิธีธรรมชาติที่สุดคือ การฟังการด

  • ราคาไม่ระบุ

จำนวนสินค้า

แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
ดนตรีเสียงใส

    โรงเรียนดนตรีเสียงใส เป็นเพียงโรงเรียนดนตรีเล็กๆ ที่สร้างขึ้นได้ด้วยความฝัน และอยู่ได้ด้วยหัวใจที่รักศิลปะและดนตรี ค่ะ

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

ไวโอลิน ,วิโอลา, เชลโล โดยเริ่มตั้งแต่ระดับเบื้องต้นจนถึงระดับสูง เน้นการวางพื้นฐานที่ถูกต้องตามมาตรฐานสากล รับตั้งแต่อายุ 5 ปีขึ้นไป เน้นให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยวิธีธรรมชาติที่สุด คือ การฟัง การดู ในหลักสูตรนักเรียนจะต้องรู้จักการยืนด้วยท่วงท่าสง่างาม การจับคันชักที่ถูกต้อง การเรียนรู้โน้ตสากล ฝึกการฟัง การอ่าน โน้ตได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงการเข้าใจในบทเพลง แต่ละเพลง นำสู่การบรรเลงออกมาด้วยเสียงไวโอลินอันไพเราะ นักเรียนจะสามารถบรรเลงเดี่ยว Solo และรวมกลุ่ม Ensemble กับเครื่องดนตรีชนิดอื่น เช่น เปียโน ฟลุท แซกโซโฟน ฯลฯ ในรูปแบบคอนเสิร์ตได้ อีกทั้งนักเรียนยังสามารถนำความรู้ที่ได้ไปสอบ เพื่อเข้าในสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งการสอบเทียบเกรดของสถาบันต่างๆ ได้อีกด้วย
โดยแบ่งเป็น 3 ระดับ        
เบื้องต้น [Initial – Grade 2] ใช้เวลาประมาณ 6 เดือน – 1 ปี เปิดสอนเฉพาะเดี่ยว  
ระดับกลาง [Grade 3 – Grade 5] ใช้เวลาประมาณ 4 – 6 เดือน เปิดสอนเฉพาะเดี่ยว  
ระดับสูง [Grade 6 – Grade 8] ใช้เวลาประมาณ 4 – 6 เดือน เปิดสอนเฉพาะเดี่ยว  
*ทางโรงเรียนได้จัดให้มีการสอบเทียบเกรดกับสถาบัน Trinity College London ปี ละ 2 ครั้ง*
เครื่องสาย ไวโอลิน วิโอลา เชลโล
เครื่องสาย ไวโอลิน วิโอลา เชลโล
ไม่ระบุ
ติดต่อร้านค้า