โยคะ เพื่อสุขภาพและอายุยืนยาว

โยคะ เพื่อสุขภาพและอายุยืนยาว

การฝึกโยคะ เพื่อสุขภาพที่แข็งแรง

  • ราคา 50.00.-

จำนวนสินค้า

แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
ร้านหนังสือวีรสุ

ร้านหนังสือวีรสุ จำหน่ายหนังสือมือสองทุกประเภท...   ร้านหนังสือแห่งนี้ ถือกำเนิดขึ้น เพราะเรามีความเชื่อมั่นว่า การอ่านเป็นการแสวงหาความรู้รูปแบบหนึ่ง  การอ่านหนังสือสามารถทำได้ ทุกที่ ทุกเวลา และเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ หนังสือทุกเล่มล้วนมีประโยชน์ ไม่ว่าด้านใด ด้านหนึ่ง บางเล่มอาจไม่มีประโยชน์สำหรับบางคน แต่มีคุณค่าอนันต์ สำหรับบางคน   การอ่านหนังสือนั้น ทำให้เกิดความรู้เท่าทันคนอื่น รู้สิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ รู้ถึงประวัติศาสตร์และความเป็นมา รู้ถึงแนวความคิดของคนต่าง ๆ ยิ่งเราอ่านมาก ก็จะทำให้เรามีความรู้มากขึ้น ทำให้เราสามารถดำรงตน อยู่ในสังคมด้วยความรอบคอบ  

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

โดย นายแพทย์โสภิณ กาญจนาคพันธ์ 
หนังสือปกอ่อน หนา 78 หน้า สภาพ 90%
พิมพ์ครั้งที่ 5 เดือนตุลาคม พ.ศ.2548  

สำนักพิมพ์หมอชาวบ้าน

หลักการและวิธีปฎิบัติโยคะด้วยตนเอง
เสริมด้วยความรู้ทางการแพทย์บางส่วน
เพื่อการฝึกท่าที่เหมาะสมกับสรีระของแต่ละบุคคล
และเลือกท่าที่สามารถบริหารได้ครบทุกส่วนโดยไม่ฝืนตัวเอง 

 

โยคะ เพื่อสุขภาพและอายุยืนยาว
โยคะ เพื่อสุขภาพและอายุยืนยาว
50.00.-