Standard Test of Proficiency in Korean (STOPIK) : Beginning

Standard Test of Proficiency in Korean (STOPIK) : Beginning

แบบทดสอบ STOPIK ระดับต้น

  • ราคา 435.00.- 790.00.-

จำนวนสินค้า

แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
บ้านภาษาและวัฒนธรรม

จำหน่ายหนังสือ และ สื่อการเรียนภาษาต่างประเทศ ด้วย แนวคิด "สังคมการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมอย่างสร้างสรรค์" บริษัทฯ ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ในสุดยอดเวบไซค์ร้านค้าออนไลน์ (Best e-Commerce Website Award 2016) ในปี 2559 บริษัทฯ จะพัฒนาสินค้าและบริการให้ดียิ่งขึ้น เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

Barcode : 9788941457435

แต่งโดย : Korea Institute for Curriculum and Evaluation

ปี : 2010

พิมพ์ครั้งที่ : 2

จำนวนหน้า : 294 หน้า

แถม : ซีดี 1 แผ่น

ประกอบด้วยข้อสอบ Standard Test of Proficiency in Korean จำนวน 5 ข้อสอบ แต่ละข้อสอบแบ่งหัวข้อเป็น คำศัพท์ และ ไวยากรณ์ การเขียน การฟัง และ การอ่าน เหมาะสำหรับผู้ศึกษาภาษาเกาหลีที่ต้องการวัดระดับความรู้ภาษาเกาหลี ศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยในประเทศเกาหลี รวมทั้ง ผู้ที่ต้องการทำงานในบริษัทเกาหลี

สารบัญ

แบบทดสอบ 1

ส่วนที่ 1 : คำศัพท์ และ ไวยากรณ์ การเขียน

ส่วนที่ 2 : การฟัง การอ่าน

แบบทดสอบ 2

ส่วนที่ 1 : คำศัพท์ และ ไวยากรณ์ การเขียน

ส่วนที่ 2 : การฟัง การอ่าน

แบบทดสอบ 3

ส่วนที่ 1 : คำศัพท์ และ ไวยากรณ์ การเขียน

ส่วนที่ 2 : การฟัง การอ่าน

แบบทดสอบ 4

ส่วนที่ 1 : คำศัพท์ และ ไวยากรณ์ การเขียน

ส่วนที่ 2 : การฟัง การอ่าน

แบบทดสอบ 5

ส่วนที่ 1 : คำศัพท์ และ ไวยากรณ์ การเขียน

ส่วนที่ 2 : การฟัง การอ่าน

สคริปการฟัง

- แบบทดสอบ 1

แบบทดสอบ 2

แบบทดสอบ 3

แบบทดสอบ 4

แบบทดสอบ 5

คำตอบ

แบบทดสอบ 1

แบบทดสอบ 2

แบบทดสอบ 3

แบบทดสอบ 4

แบบทดสอบ 5

pic1

pic2

pic3

pic4

pic5

pic6

pic7

pic8

pic9

pic10

Standard Test of Proficiency in Korean (STOPIK) : Beginning
Standard Test of Proficiency in Korean (STOPIK) : Beginning
435.00.- 790.00.-